(bv: 192001065, 990416037, 099899064, 140301027, 029499021, 029099045, 029199239, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (29199145) met declaratienummer (15E144)

Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Slokdarmkanker


Prijs van: Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij SlokdarmkankerKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 41 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 1 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,572%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,7163%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,5728%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.41,0791%
190205Verpleegdag klasse 3B.389%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,6727%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.127%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.19%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.227%
39928Begeleiding van oncologie patiŽnten tijdens supportive care/palliatieve zorg zonder chemo- en/of hormoontherapie.2,4918%
87098Drainwissel na abcesdrainage.19%
35502Therapeutische ascitespunctie.19%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.3,589%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,5763%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,4363%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.127%
87070Echografie van de buikorganen.127%
120030Statisch skeletonderzoek.118%
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.118%
86802Radiologisch onderzoek ribben en/of sternum.19%
81290MRI hersenen29%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.29%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.19%
120501PET WB (whole body), oncologie.19%
82070Echografie van het aangezicht en/of neusbijholten.19%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).19%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.19%
86042CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel.19%
81002Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen.19%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.19%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.28,72100%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk7,4791%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling15,5291%
74896Alkalische fosfatase6,9891%
70116Ureum13,4691%
70715Trombocyten tellen10,9191%
70442Natrium16,2191%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase6,5891%
70443Kalium17,3991%
74891ALAT, SGPT, Transaminase7,0791%
70689C-reactive proteinen (CRP)14,3491%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)6,7891%
70489ASAT, SGOT, transaminase6,6891%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).16,0191%
70419Kreatinine16,991%
74802Albumine8,0682%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.10,2482%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.10,4682%
70469Magnesium772%
70421Fosfaat11,4363%
74801Eiwit3,3354%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,8354%
70707Protrombinetijd3,3354%
70718Differentiele telling (machinaal)3,8354%
70307Amylase1,9346%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).645%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,3937%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.4,7536%
70119Chloride5,2536%
70303Sediment1,6727%
70703Bezinkingssnelheid2,6727%
70717Differentiele telling (hand)4,3327%
70460Triglyceriden2,3327%
70468Melkzuur2,7519%
74895Kreatine-fosfokinase118%
70714Eosinofielen tellen618%
72573Thyrotrofine (TSH)418%
70737Tromboplastinetijd, partieel118%
72582Foliumzuur1,518%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)2,518%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.318%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,518%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd3,518%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling6,518%
72570Thyroxine (vrij T4)418%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)5,518%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed118%
70115Concentratie- en verdunningsproef, elk1779%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)19%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk29%
74251Cholesterol, HDL19%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).19%
77291Haptoglobine19%
71511Vitamine B1, Thiamine29%
70704Bloedingstijd19%
70476Immunoglobuline, elk39%
70424Alkali reserve19%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym19%
70716Reticulocyten tellen19%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen39%
71512Vitamine B6, Pyridoxine19%
72646Parathormoon (PTH)29%
70481Cellen tellen in liquor69%
72501Cortisol19%
70425Cholesterol, totaal19%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu29%
70130Urinezuur49%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie49%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel29%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)39%
70108Diaceetzuur19%
72649Ferritine19%
70208Amylase39%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch39%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)19%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch4,6754%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch254%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk3,1754%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,554%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch4,554%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch30,245%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.3,518%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch5,518%
70503Kweekproef op tuberculose2,518%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd118%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig19%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch19%
70517Beta lactamase test39%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch19%
70524Microscopisch onderzoek (gekleurd of ongekleurd), elk, mycologisch19%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)39%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media19%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,645%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.136%
50511Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes met weefsel en/of cellen (o.a. CISH, ISH, FISH) en frequent aangevr. bepalingen van de aanw. van micro-org. (HPV, TBC, EBV, HSV, Bartonella).19%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay29%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.19%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.5,6727%
193029Intake en onderzoek na verwijzing (fysiotherapie)19%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd2,7531%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten215%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
191505Paclitaxel, per toedieningeenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.19%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,6791%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,518%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.118%
190010Multidisciplinair consult.19%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,88100%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.218%
190034Afwezigheidsdag49%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).39%
;