(bv: 069599032, 991016011, 990616054, 990004075, 109699007, 179799017, 129999036, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (29199153) met declaratienummer (15C095)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Slokdarmkanker


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij SlokdarmkankerKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 38 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 15 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.3,0356%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,4433%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.222%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,477%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.38,3896%
190205Verpleegdag klasse 3B.394%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,8933%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).2,2429%
34483Diagnostische gastroscopie met behulp van fiberscoop inclusief eventuele proefexcisie(s) en operatieve endoscopie.77%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.14%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.24%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.24%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.14%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).14%
39746Macro electromyografisch onderzoek (EMG).14%
34380Diagnostische oesophagoscopie, waaronder begrepen oesophagusmanometrie en inclusief eventuele proefexcisie(s).14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87258Inbrengen maag- of duodenumsonde.111%
39680Perifeer infuus inbrengen.2,049%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.2,57%
39098Aanleggen van locale intraveneuze of algehele anesthesie + bloedleegte.1,57%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.14%
32688Therapeutische pleurapunctie.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,1774%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.3,1973%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,4363%
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.1,536%
87070Echografie van de buikorganen.1,1634%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.3,3322%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.1,2515%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,3311%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.111%
83290MRI thoracale wervelkolom.1,3311%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.17%
120501PET WB (whole body), oncologie.17%
87063Opspuiten abcesdrain met contrastmiddel.4,135%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.2,765%
87211Radiologisch onderzoek maag en duodenum inclusief doorlichten van de slokdarm en inclusief dunne darm passage.14%
120034Skeletdensitometrie heupen.24%
87811Doorlichting bij ERCP, assistentie scopist, het maken en het beoordelen van de fotoís.24%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.14%
120035Skeletdensitometrie lumbale wervelkolom.24%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.14%
88090MRI bekken.14%
120246SPECT van hartkamers ECG-getriggerd met EF-berekening, inspanning en stress-test (244).14%
39494Echografie van het hart.14%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70442Natrium9,87100%
70443Kalium9,29100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).9,54100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling9,14100%
70419Kreatinine9,47100%
70689C-reactive proteinen (CRP)7,7596%
70715Trombocyten tellen7,6396%
70116Ureum7,2393%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.28,4893%
74891ALAT, SGPT, Transaminase4,3389%
70489ASAT, SGOT, transaminase4,2589%
74896Alkalische fosfatase4,3389%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase4,4385%
74802Albumine4,0585%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.3,8782%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk5,6978%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)4,7178%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.16,7674%
70421Fosfaat3,8856%
74801Eiwit2,2853%
70718Differentiele telling (machinaal)3,3953%
70707Protrombinetijd5,2653%
70469Magnesium4,4649%
70703Bezinkingssnelheid3,3142%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,8240%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,7340%
70307Amylase2,436%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,4834%
70119Chloride3,0734%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling8,726%
72573Thyrotrofine (TSH)1,522%
70303Sediment1,522%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,1722%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).4,418%
74895Kreatine-fosfokinase1,418%
70468Melkzuur1,418%
70437IJzer1,218%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,218%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)1,5716%
72570Thyroxine (vrij T4)1,2515%
70445IJzerbindingscapaciteit1,515%
72649Ferritine1,2515%
70130Urinezuur1,515%
70717Differentiele telling (hand)2,7515%
70716Reticulocyten tellen415%
74151Lipase2,3311%
72582Foliumzuur1,3311%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,3311%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk2,049%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)2,57%
77291Haptoglobine17%
70487Fibrinogeen17%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen2,57%
70424Alkali reserve37%
70737Tromboplastinetijd, partieel17%
72646Parathormoon (PTH)1,57%
70449Transferrine17%
74065HbAlc1,57%
77433Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief1,385%
70820BNP/NT-proBNP2,075%
70208Amylase3,954%
70714Eosinofielen tellen5,934%
70450Koolhydraat DeficÔent Transferrine (CDT).24%
71512Vitamine B6, Pyridoxine14%
74899Troponine, cardiale isovorm14%
70115Concentratie- en verdunningsproef, elk214%
70460Triglyceriden34%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)14%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)104%
70212Calcium in faeces.104%
77101Microscopie van punctaten (anders dan sternumpunctaat), standaard kleuring en beoordeling14%
70219Leucocyten in faeces14%
70496Osmolariteit14%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)24%
71511Vitamine B1, Thiamine14%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym14%
70481Cellen tellen in liquor14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,558%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,8344%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,5540%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)233%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,4325%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch1525%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch218%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,57%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.17%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig17%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch1,57%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch14%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch2,014%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,636%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.111%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.1,6711%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay67%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.18,8322%
193012Enkelvoudige ergotherapie354%
193021Logopedie.94%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190340Gastro-enterologische stent.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd5,814%
190396Trombocyten samengevoegd, plasma toegevoegd, leukocyten verwijderd, 5E23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190126IC opnametoeslag groep 1. Wordt geregistreerd op de eerste IC behandeldag.14%
190129IC consult. Intercollegiaal consult buiten de IC, spoed en niet-spoed.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,736%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,57%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.17%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,971%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,3731%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).6,3311%
;