(bv: 069499038, 149599008, 020109107, 029199057, 131999125, 991016027, 028899034, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (29199162) met declaratienummer (15C103)

Operatie aan de slokdarm/maag (Met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Maagkanker


Prijs van: Operatie aan de slokdarm/maag (Met meer dan 28 verpleegligdagen) bij MaagkankerKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 44 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 26 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,3278%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0440%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1837%
190009Klinisch intercollegiaal consult.1,48%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.41,1282%
190205Verpleegdag klasse 3B.54,1818%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.2,0350%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).2,7520%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.2,1412%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).16,88%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.17%
39839Spirografische longfunctiebepaling.2,335%
35584Diagnostische laparoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).15%
39775Duplex bloedvaten in extremiteiten.13%
80047Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder CT-controle.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
35512Proeflaparotomie.1,5735%
34432Maagresectie.1,0535%
34440Totale maagresectie, thoracaal of abdominaal.1,0532%
34436Reconstructieve operatie aan de resectiemaag volgens bijvoorbeeld Henley of Roux-Y.120%
34798Enterostomie, open procedure (zie 034799 voor endoscopisch).118%
34531Gastro-enterostomie, open procedure (zie 034533 voor endoscopisch).115%
34792Enterostomie als onderdeel van een laparotomie of om andere redenen, open procedure (zie 034793 voor endoscopisch).113%
34489Interventiegastroscopie, diagnostiek en/of behandeling van bloedingen.1,57%
34392Therapeutische oesophagoscopie, zoals scleroseren van oesophagusvarices, endoscopische dilatatie van oesophagus en/of plaatsen van een stent in de oesophagus of verwijding van de cardia.1,335%
36210Operatief aanleggen van een blaasfistel (suprapubische katheter).15%
34434R2-resectie van de maag.15%
38853Behandeling van grote diepe abcessen zoals mastitis of pectoraal phlegmone, hand- en voetphlegmone, panaritium (uitsluitend met incisie en drainage), perianaal abces en peritonsillair abces.1,335%
34738Colonresectie, al dan niet met coecostomie, open procedure (zie 034739 voor endoscopisch).15%
35350Cholecystectomie.13%
32201Laryngofissuur.13%
32203Tracheotomie.13%
34808Entero-anastomose operatie, open procedure (zie 034809 voor endoscopisch).23%
34638Dunne darmresectie, open procedure (zie 034639 voor endoscopisch).13%
33820Miltoperatie, waaronder extirpatie, open procedure (zie 033821 voor laparoscopisch).13%
34832Overhechten darmperforatie, open procedure (zie 034835 voor laparoscopisch).23%
34360Operatieve behandeling oesophagusperforatie.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,6138%
39680Perifeer infuus inbrengen.1,6313%
30563Een of meer epidurale injecties boven de eerste lumbale wervel.113%
87258Inbrengen maag- of duodenumsonde.17%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.17%
39682Inbrengen voedingskatheter of centrale veneuze katheter niet gerelateerd aan een operatie.13%
87098Drainwissel na abcesdrainage.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.5,5192%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.2,0958%
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.1,5447%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.2,0747%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,3930%
87070Echografie van de buikorganen.1,425%
87211Radiologisch onderzoek maag en duodenum inclusief doorlichten van de slokdarm en inclusief dunne darm passage.1,1412%
87411Radiologisch onderzoek dunne darm als zelfstandig onderzoek inclusief contrastvloeistof.1,28%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).18%
87018Fistulografie van de buikwand, retroperitoneum.17%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.15%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.15%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,53%
120501PET WB (whole body), oncologie.13%
85070Echografie van het hart en/of de thorax.23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70419Kreatinine22,8397%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).33,497%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling22,0597%
70116Ureum19,495%
70442Natrium34,0995%
70689C-reactive proteinen (CRP)18,8695%
70443Kalium34,9695%
70715Trombocyten tellen16,7993%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.32,1790%
74896Alkalische fosfatase8,8187%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase7,9487%
74891ALAT, SGPT, Transaminase8,9687%
70489ASAT, SGOT, transaminase8,7387%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.56,9885%
74802Albumine8,9680%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1280%
70421Fosfaat10,1178%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)9,0278%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.18,2878%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).7,2277%
70469Magnesium9,3870%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.5,4668%
70119Chloride6,4465%
70307Amylase5,0363%
70718Differentiele telling (machinaal)5,1363%
70703Bezinkingssnelheid4,6960%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed28,1857%
70707Protrombinetijd7,7752%
74801Eiwit4,7452%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,4350%
70460Triglyceriden3,8145%
70424Alkali reserve42,3538%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed11,0438%
70468Melkzuur13,0537%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)9,333%
74895Kreatine-fosfokinase3,533%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd3,7533%
70717Differentiele telling (hand)6,6130%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,4725%
70303Sediment1,1423%
70425Cholesterol, totaal2,520%
70496Osmolariteit2,1720%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling5,3618%
74151Lipase317%
70437IJzer1,817%
72573Thyrotrofine (TSH)1,717%
72582Foliumzuur1,717%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym2,5615%
70737Tromboplastinetijd, partieel1315%
70820BNP/NT-proBNP2,5615%
70449Transferrine2,513%
72649Ferritine2,513%
70487Fibrinogeen4,1313%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel212%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,7112%
72570Thyroxine (vrij T4)1,6710%
74764Prealbumine2,3310%
70714Eosinofielen tellen7,8310%
71511Vitamine B1, Thiamine1,28%
70130Urinezuur1,48%
72501Cortisol38%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk2,48%
74803Myoglobine2,57%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)137%
70108Diaceetzuur27%
70716Reticulocyten tellen2,335%
70483Ammoniak1,335%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen15%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)25%
71739Micro-albumine in urine3,335%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk25%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)2,53%
72550ACTH, corticotrofine13%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief13%
71512Vitamine B6, Pyridoxine1,53%
74251Cholesterol, HDL13%
74064Geglyceerde hemoglobine13%
72622Neuronspecifiek enolase (NSE)13%
74065HbAlc13%
72575Thyroxine (T4)13%
72541Insuline2,53%
70445IJzerbindingscapaciteit1,53%
70481Cellen tellen in liquor13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk4,9573%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch5,3473%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch7,2470%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch6,268%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch30,1158%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)5,5957%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,6533%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch3,4430%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,617%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch2,7513%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.1,8612%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.8,6710%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch17%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)2,757%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch27%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch7,675%
70517Beta lactamase test2,335%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay23%
70526Resistentiebepaling kwantitatief d.m.v. MRC/Etest per antibioticum, mycologisch23%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)13%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media23%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.1,53%
71105HBs antigeen13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,9377%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,350%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed3,28%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay68%
70827Zink37%
74721Koper2,757%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.16,3257%
193021Logopedie.10,53%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd2,6347%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat212%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten36%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190129IC consult. Intercollegiaal consult buiten de IC, spoed en niet-spoed.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
191538Voriconazol, per toedieningeenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,3325%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.15%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.33%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,3977%
39692Preassessment opname.1,0440%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,1228%
190034Afwezigheidsdag2,88%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).19,28%
;