(bv: 991900007, 998418015, 972802104, 181105008, 109699002, 990089079, 979002170, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (29199194) met declaratienummer (15E166)

Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Maagkanker


Prijs van: Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij MaagkankerKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 38 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 3 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,3350%
190011Eerste polikliniekbezoek.133%
190009Klinisch intercollegiaal consult.117%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.217%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.37,5100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,6750%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.150%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.217%
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoÔd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.117%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.317%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.183%
87070Echografie van de buikorganen.133%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.233%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.133%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.217%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.317%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.417%
87090MRI abdomen.117%
120030Statisch skeletonderzoek.117%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70442Natrium4,67100%
70443Kalium4,67100%
70116Ureum4,67100%
74896Alkalische fosfatase2,83100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.37100%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.2,17100%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,67100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase2,67100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).6,17100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,67100%
70715Trombocyten tellen3,5100%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,67100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling4,83100%
70419Kreatinine4,67100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)383%
74801Eiwit1,483%
74802Albumine2,883%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.33,483%
70703Bezinkingssnelheid1,483%
70421Fosfaat267%
70689C-reactive proteinen (CRP)667%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,6750%
70718Differentiele telling (machinaal)1,6750%
70307Amylase1,6750%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.4,533%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)133%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling6,533%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).12,533%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd233%
72649Ferritine133%
70707Protrombinetijd233%
70208Amylase117%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.117%
70717Differentiele telling (hand)217%
77291Haptoglobine117%
74769Lambda ketens, vrij of gebonden, elk117%
74895Kreatine-fosfokinase117%
70303Sediment217%
74758Bence Jones eiwit117%
70425Cholesterol, totaal117%
70449Transferrine217%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch117%
70723Heparine-tolerantie test117%
70201Bloed (occult), kwalitatief117%
70714Eosinofielen tellen117%
70469Magnesium117%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)2217%
74764Prealbumine217%
70437IJzer217%
70202Bilirubine, kwalitatief217%
74151Lipase117%
74767Kappa ketens, vrij of gebonden, elk117%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk117%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)133%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch833%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch133%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch233%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch133%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.217%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch117%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig117%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk117%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.2,3350%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,6750%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70827Zink217%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.117%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,2567%
190010Multidisciplinair consult.217%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,883%
190034Afwezigheidsdag217%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).1617%
;