(bv: 070401006, 110401007, 029799059, 990030002, 089999023, 079699009, 990030036, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (29199202) met declaratienummer (15C110)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Maagkanker


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij MaagkankerKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 39 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 4 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 8 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.4,5756%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,4641%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.2,7840%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,312%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.39,3396%
190205Verpleegdag klasse 3B.324%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,8144%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,532%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,2927%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.116%
34483Diagnostische gastroscopie met behulp van fiberscoop inclusief eventuele proefexcisie(s) en operatieve endoscopie.312%
50506Verrichtingen van een punctie ten behoeve van cytologisch onderzoek.14%
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoÔd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87258Inbrengen maag- of duodenumsonde.1,6712%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,918%
39098Aanleggen van locale intraveneuze of algehele anesthesie + bloedleegte.18%
87658Drainageprocedure galblaas of galwegen, met rŲntgen.14%
39680Perifeer infuus inbrengen.14%
39682Inbrengen voedingskatheter of centrale veneuze katheter niet gerelateerd aan een operatie.14%
87098Drainwissel na abcesdrainage.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,6984%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,3675%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,5944%
87070Echografie van de buikorganen.1,839%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,820%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).2,6712%
87063Opspuiten abcesdrain met contrastmiddel.112%
120030Statisch skeletonderzoek.18%
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.18%
87211Radiologisch onderzoek maag en duodenum inclusief doorlichten van de slokdarm en inclusief dunne darm passage.18%
87811Doorlichting bij ERCP, assistentie scopist, het maken en het beoordelen van de fotoís.18%
120501PET WB (whole body), oncologie.18%
86042CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel.18%
87090MRI abdomen.14%
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.24%
34386Echo-oesofagoscopie (EUS), inclusief evt. biopten.14%
120101Renografie (102).14%
86011Laryngo- en/of bronchografie.14%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.14%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.14%
120043Ejectiefractie L.V. met wandbewegingsanalyse.1,034%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70442Natrium13,9892%
70443Kalium14,3692%
70419Kreatinine14,1992%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).15,0592%
70715Trombocyten tellen10,9892%
70116Ureum12,0192%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling12,6192%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.25,588%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase7,9587%
74891ALAT, SGPT, Transaminase8,2687%
74896Alkalische fosfatase7,9987%
70689C-reactive proteinen (CRP)12,3784%
70489ASAT, SGOT, transaminase8,3283%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)7,8583%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk11,3683%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.10,6279%
74802Albumine6,4379%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.5,6475%
70718Differentiele telling (machinaal)4,9768%
70421Fosfaat5,4859%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd2,2152%
70707Protrombinetijd2,652%
70307Amylase4,1551%
70703Bezinkingssnelheid4,0148%
70469Magnesium4,2547%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.3,9144%
70119Chloride6,7343%
74801Eiwit3,5543%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,439%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,1135%
72649Ferritine2,0131%
70303Sediment2,6229%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,7629%
70460Triglyceriden228%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)9,1428%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)2,1527%
70716Reticulocyten tellen5,6724%
74895Kreatine-fosfokinase6,6724%
70424Alkali reserve9,524%
70468Melkzuur324%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk2,6824%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym2,420%
70717Differentiele telling (hand)2,420%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed4,620%
70437IJzer1,620%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,4120%
72582Foliumzuur1,2516%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling8,516%
70449Transferrine1,3312%
74251Cholesterol, HDL312%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,3312%
70130Urinezuur112%
70714Eosinofielen tellen3,3312%
70425Cholesterol, totaal5,3912%
70820BNP/NT-proBNP28%
70496Osmolariteit18%
74899Troponine, cardiale isovorm28%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel4,58%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief18%
74065HbAlc18%
72573Thyrotrofine (TSH)1,58%
70445IJzerbindingscapaciteit1,58%
74151Lipase28%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)28,075%
77291Haptoglobine14%
70212Calcium in faeces.84%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)14%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)24%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)84%
70108Diaceetzuur24%
70213Vet (vetten, vetzuren, droge stof), kwantitatief14%
72565Prolactine (PRL)14%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie14%
72112Oxaalzuur24%
72570Thyroxine (vrij T4)14%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)24%
74764Prealbumine14%
70431Vitamine A14%
70710Microscopie van sternumpunctaat, standaardkleuring en beoordeling14%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).14%
70483Ammoniak14%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch4,2955%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)3,8551%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,1551%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch4,8243%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2,8243%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch27,739%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.2,2928%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch3,2928%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig320%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch316%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay1,6712%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).28%
70913Wormeieren (concentratie)1,58%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd28%
70503Kweekproef op tuberculose34%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch14%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)24%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.24%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief14%
71120Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. CBR of HAR per bepaling24%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.14%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.44%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF14%
70514Interactie MRC van twee antibiotica14%
70914Protozoaire cysten (concentratie)24%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch14%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay34%
71105HBs antigeen24%
70517Beta lactamase test14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,6555%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.124%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay2,58%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed1,58%
74721Koper14%
70827Zink14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.25,1428%
193022Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie14%
194162Intake face-to-face contact - medisch psycholoog24%
193012Enkelvoudige ergotherapie74%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd5,2744%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190129IC consult. Intercollegiaal consult buiten de IC, spoed en niet-spoed.14%
190142IC opnametoeslag groep 3. Wordt geregistreerd op de eerste IC behandeldag.24%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
191504Oxaliplatine, per toedieningeenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.14%
191505Paclitaxel, per toedieningeenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.14%
191543Caspofungine, per toedieningeenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.2,6851%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname2,1276%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.516%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).23,58%
39692Preassessment opname.14%
190034Afwezigheidsdag14%
;