(bv: 020107018, 110401051, 140301039, 020110042, 070401015, 159899007, 990027151, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (29199208) met declaratienummer (15C115)

Een combinatiebehandeling van chirurgie en chemotherapie bij Kanker van het spijsverteringsstelsel


Prijs van: Een combinatiebehandeling van chirurgie en chemotherapie bij Kanker van het spijsverteringsstelselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 22 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 10 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.2100%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.22100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).2100%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.2100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39958Hyperthermische intraperitoneale chemotherapie (HIPEC) in combinatie met cytoreductie.1100%
30540Neurolytische blokkade van een of meer perifere zenuwen.1100%
35024Anterior resectie van het rectosigmoid, al dan niet met coecostomie of tijdelijke anus praeternaturalis, open procedure (zie 035025 voor endoscopisch).1100%
33820Miltoperatie, waaronder extirpatie, open procedure (zie 033821 voor laparoscopisch).1100%
35350Cholecystectomie.1100%
34489Interventiegastroscopie, diagnostiek en/of behandeling van bloedingen.1100%
35512Proeflaparotomie.1100%
34638Dunne darmresectie, open procedure (zie 034639 voor endoscopisch).1100%
37111Abdominale uterus extirpatie.1100%
34738Colonresectie, al dan niet met coecostomie, open procedure (zie 034739 voor endoscopisch).1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32600Behandeling met zuigdrainages.2100%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.1100%
87258Inbrengen maag- of duodenumsonde.1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1100%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.4100%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.16100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2100%
70307Amylase1100%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1100%
70489ASAT, SGOT, transaminase1100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling9100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.3100%
74802Albumine3100%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)9100%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk3100%
70419Kreatinine12100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).11100%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1100%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)3100%
70442Natrium11100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1100%
70715Trombocyten tellen1100%
70116Ureum10100%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2100%
70443Kalium10100%
74896Alkalische fosfatase1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.2100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.12100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39692Preassessment opname.1100%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.3100%
190021Klinische opname1100%
;