(bv: 089999067, 131999251, 099899083, 079899017, 020109019, 979003024, 990216012, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (29199210) met declaratienummer (15C117)

Operatie aan het maagdarmkanaal (met behulp van scopie-apparatuur - met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Kanker van het spijsverteringsstelsel


Prijs van: Operatie aan het maagdarmkanaal (met behulp van scopie-apparatuur - met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Kanker van het spijsverteringsstelselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 44 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 3 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,3375%
190011Eerste polikliniekbezoek.225%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.125%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.5450%
190205Verpleegdag klasse 3B.3550%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1100%
34382Diagnostische oesophagoscopie inclusief eventuele oesophagus manometrie met behulp van fiberscoop, inclusief eventuele proefexcisie(s).125%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.125%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34798Enterostomie, open procedure (zie 034799 voor endoscopisch).175%
35430Pancreatico-duodenectomie volgens Whipple.150%
37111Abdominale uterus extirpatie.125%
35240Radiofrequentie ablatie (RF-ablatie) aandoening lever (zie 039690 voor tumorablatie algemeen).225%
35496Pancreas operatie, open procedure (zie 035497 voor laparoscopisch).125%
35512Proeflaparotomie.125%
35026Rectum-extirpatie, inclusief aanleggen anus praeternaturalis, open procedure (zie 035027 voor laparoscopisch).125%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.150%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.125%
30563Een of meer epidurale injecties boven de eerste lumbale wervel.125%
38952Verwisselen wondbedekker t.b.v. vacuŁm therapie.125%
38953VacuŁm therapie bij wondbehandeling, inclusief initieel aanbrengen wondbedekker, klinisch, per dag.325%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.5,6775%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.150%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.325%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).125%
87070Echografie van de buikorganen.325%
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.125%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.125%
87211Radiologisch onderzoek maag en duodenum inclusief doorlichten van de slokdarm en inclusief dunne darm passage.125%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling20,23100%
70689C-reactive proteinen (CRP)12,24100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).56,25100%
70443Kalium38,25100%
70489ASAT, SGOT, transaminase5,5100%
70116Ureum28100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.8,75100%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk14,25100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase8,25100%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).4,25100%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.7,75100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)5100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase5,25100%
70442Natrium38,5100%
74896Alkalische fosfatase8,25100%
70419Kreatinine33,6275%
70421Fosfaat8,3375%
74801Eiwit1075%
70307Amylase12,6775%
74802Albumine7,3375%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed2,6775%
70425Cholesterol, totaal1,3375%
72573Thyrotrofine (TSH)2,6775%
70468Melkzuur3,3375%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed6,6775%
70715Trombocyten tellen1175%
70469Magnesium6,3375%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.152,1950%
72649Ferritine2,550%
70718Differentiele telling (machinaal)1,550%
70487Fibrinogeen1,550%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.450%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)2,550%
74065HbAlc150%
70424Alkali reserve5,550%
72570Thyroxine (vrij T4)3,550%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.250%
70119Chloride550%
70707Protrombinetijd11,550%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk250%
70128Kreatine2250%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd250%
70703Bezinkingssnelheid2,9925%
70303Sediment125%
72543C-peptide225%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)125%
70460Triglyceriden125%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.225%
74151Lipase125%
72646Parathormoon (PTH)125%
74251Cholesterol, HDL225%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch3100%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch11,550%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)150%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch1950%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.325%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)125%
70513MRC + MBC-bepaling per antibioticum125%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.125%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig125%
70913Wormeieren (concentratie)125%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch125%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk325%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch125%
70914Protozoaire cysten (concentratie)125%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch225%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch325%
79020Klinische viro immunologie, bijzonder (CLB-C)125%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,3375%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.125%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed250%
72865Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. immunoassay425%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.325%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd775%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten425%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.125%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1100%
39692Preassessment opname.1100%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.125%
;