(bv: 189599003, 990216022, 099999040, 020109084, 079799031, 979003016, 059899016, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (29199211) met declaratienummer (15C118)

Operatie aan het maagdarmkanaal (met behulp van scopie-apparatuur - zonder of met maximaal 28 verpleegligdagen) bij Kanker van het spijsverteringsstelsel


Prijs van: Operatie aan het maagdarmkanaal (met behulp van scopie-apparatuur - zonder of met maximaal 28 verpleegligdagen) bij Kanker van het spijsverteringsstelselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 11 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 4 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 8 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.386%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.143%
190011Eerste polikliniekbezoek.229%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.114%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.13,557%
190204Verpleegdag.7,3343%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.129%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).129%
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoÔd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.1,529%
34693Rectoscopie of proctoscopie.114%
34483Diagnostische gastroscopie met behulp van fiberscoop inclusief eventuele proefexcisie(s) en operatieve endoscopie.114%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.114%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
35024Anterior resectie van het rectosigmoid, al dan niet met coecostomie of tijdelijke anus praeternaturalis, open procedure (zie 035025 voor endoscopisch).157%
35512Proeflaparotomie.1,3343%
38911Op.verw. gezwellen uitgaande van cutis, subcutis en/of onderhuids vet- en bindweefsel of verwijderen corpora aliena, inwendige metalen hechtingen, apparaat volgens Ton e.d. dmv excisie.129%
34853Opheffen van een entero- of ileostomie, open procedure (zie 034854 voor laparoscopisch).114%
35020Operatie rectumprolaps bij volwassenen, resectie anaal.114%
37122Uterus extirpatie in verband met carcinoma in-situ cervicis.114%
34738Colonresectie, al dan niet met coecostomie, open procedure (zie 034739 voor endoscopisch).114%
35026Rectum-extirpatie, inclusief aanleggen anus praeternaturalis, open procedure (zie 035027 voor laparoscopisch).114%
38941Poliklinische wondexcisie en wondtoilet zonder verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).314%
34739Endoscopische colonresectie, al dan niet met coecostomie (zie 034738 voor open procedure).114%
35221Kwabresectie lever, open procedure (zie 035222 voor laparoscopisch).114%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.114%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.114%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
88090MRI bekken.129%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.129%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.114%
120501PET WB (whole body), oncologie.114%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.114%
39492Echografie van de buikorganen.114%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.114%
87070Echografie van de buikorganen.114%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.114%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1857%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,557%
70442Natrium557%
70419Kreatinine3,557%
70443Kalium5,2557%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling457%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).8,2557%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.843%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed3,6743%
70689C-reactive proteinen (CRP)543%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed3,529%
70489ASAT, SGOT, transaminase3,529%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk3,529%
74896Alkalische fosfatase3,529%
70707Protrombinetijd329%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase3,529%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).729%
70715Trombocyten tellen3,529%
70116Ureum2,529%
74891ALAT, SGPT, Transaminase3,529%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.629%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)614%
70704Bloedingstijd714%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)214%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk114%
74801Eiwit614%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.114%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)214%
74802Albumine614%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel214%
70424Alkali reserve114%
70737Tromboplastinetijd, partieel114%
70468Melkzuur614%
70303Sediment114%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd514%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)214%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig214%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,586%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.114%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.629%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd425%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.214%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,671%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,6743%
39692Preassessment opname.129%
;