(bv: 990027139, 099899073, 219799012, 029099015, 131999146, 131999263, 029799088, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (29199212) met declaratienummer (15C119)

Operatie aan het maagdarmkanaal (Met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Kanker van het spijsverteringsstelsel


Prijs van: Operatie aan het maagdarmkanaal (Met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Kanker van het spijsverteringsstelselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 47 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 4 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 7 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.3,6962%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,762%
190011Eerste polikliniekbezoek.119%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.38,962%
190205Verpleegdag klasse 3B.59,8337%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,1737%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,512%
35584Diagnostische laparoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).16%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.16%
80047Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder CT-controle.26%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
35430Pancreatico-duodenectomie volgens Whipple.137%
34798Enterostomie, open procedure (zie 034799 voor endoscopisch).137%
35512Proeflaparotomie.225%
34638Dunne darmresectie, open procedure (zie 034639 voor endoscopisch).119%
35024Anterior resectie van het rectosigmoid, al dan niet met coecostomie of tijdelijke anus praeternaturalis, open procedure (zie 035025 voor endoscopisch).119%
34563Operatie bij maagdarmcolonfistel, open procedure (zie 034565 voor endoscopisch).119%
35212Open leveroperatie wegens een of meerdere abcessen, cysten of een ruptuur (zie 035211 voor endoscopisch).112%
33605Inbrengen van een port-a-cath systeem.112%
34808Entero-anastomose operatie, open procedure (zie 034809 voor endoscopisch).112%
37150Debulking operatie.112%
35740Hernia cicatricialis, open procedure (zie 035741 voor laparoscopisch).16%
34833Reconstructie anus praeternaturalis van het colon, intraperitoneaal.16%
34612Resectie meckel's divertikel, inclusief eventuele appendectomie, open procedure (zie 034613 voor endoscopisch).16%
37151Aandeel chirurg in debulking operatie.16%
34753Endoscopisch aanleggen van een anus preaternaturalis na laparotomie bijvoorbeeld bij ileus of peritonitis (zie 034752 voor open procedure).16%
36134Stomacorrectie bij prolaps of stenose van het urinestoma.16%
34880Ileusoperatie zonder resectie of anastomose, open procedure (zie 034881 voor endoscopisch).16%
38853Behandeling van grote diepe abcessen zoals mastitis of pectoraal phlegmone, hand- en voetphlegmone, panaritium (uitsluitend met incisie en drainage), perianaal abces en peritonsillair abces.26%
35350Cholecystectomie.16%
34792Enterostomie als onderdeel van een laparotomie of om andere redenen, open procedure (zie 034793 voor endoscopisch).16%
34436Reconstructieve operatie aan de resectiemaag volgens bijvoorbeeld Henley of Roux-Y.16%
36210Operatief aanleggen van een blaasfistel (suprapubische katheter).16%
34685Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, met canulering van de papilla vateri (ERCP).16%
39014Zeer grote en/of gecompliceerde transpositie door direct of indirect gesteelde transpositie van huid.16%
34531Gastro-enterostomie, open procedure (zie 034533 voor endoscopisch).16%
37111Abdominale uterus extirpatie.16%
35026Rectum-extirpatie, inclusief aanleggen anus praeternaturalis, open procedure (zie 035027 voor laparoscopisch).16%
34732Totale colectomie plus rectumamputatie, open procedure (zie 034734 voor endoscopisch).16%
39033Transpositie van derma en/of vet.16%
35027Laparoscopische rectum-extirpatie, inclusief aanleggen anus praeternaturalis (zie 035026 voor open procedure).16%
34738Colonresectie, al dan niet met coecostomie, open procedure (zie 034739 voor endoscopisch).16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.112%
87078Abcesdrainage met echografie.112%
39941Tracheaspoeling en/of maagheveling.16%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.16%
87258Inbrengen maag- of duodenumsonde.26%
39680Perifeer infuus inbrengen.26%
39682Inbrengen voedingskatheter of centrale veneuze katheter niet gerelateerd aan een operatie.16%
30563Een of meer epidurale injecties boven de eerste lumbale wervel.16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.2,8481%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.5,1869%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,6719%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.119%
87070Echografie van de buikorganen.2,9813%
120501PET WB (whole body), oncologie.16%
86042CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel.16%
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.16%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.16%
87211Radiologisch onderzoek maag en duodenum inclusief doorlichten van de slokdarm en inclusief dunne darm passage.16%
82490MRI achterste schedelgroeve.16%
87511Radiologisch onderzoek dikke darm.16%
39493Oesophagus echocardiografie TEE.16%
89070Echografie onderste extremiteit.16%
87090MRI abdomen.16%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70689C-reactive proteinen (CRP)16,894%
70421Fosfaat9,9394%
70442Natrium25,4794%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).49,4794%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase7,694%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling20,3394%
70715Trombocyten tellen9,294%
70443Kalium25,6794%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.17,3394%
74896Alkalische fosfatase8,694%
70116Ureum19,6794%
74802Albumine8,1394%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1394%
74891ALAT, SGPT, Transaminase8,494%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.10,7187%
70489ASAT, SGOT, transaminase8,1487%
70469Magnesium7,2381%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).4,4681%
70419Kreatinine14,6981%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)8,0875%
70307Amylase12,7575%
70119Chloride2,9275%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed19,8269%
74801Eiwit5,8269%
70703Bezinkingssnelheid3,2256%
70707Protrombinetijd6,3356%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.37,5750%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.9,550%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,550%
70460Triglyceriden3,8644%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)4,4344%
70468Melkzuur5,7144%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed6,7144%
70424Alkali reserve1837%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd637%
72649Ferritine3,231%
74151Lipase231%
70303Sediment131%
74895Kreatine-fosfokinase1,525%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk6,7525%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)2,525%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling10,7525%
70487Fibrinogeen325%
70718Differentiele telling (machinaal)2,7525%
70128Kreatine33,2525%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel3,3319%
70714Eosinofielen tellen1,512%
74764Prealbumine712%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym112%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine2,512%
70437IJzer2,512%
70737Tromboplastinetijd, partieel8,512%
70130Urinezuur26%
70496Osmolariteit16%
72570Thyroxine (vrij T4)16%
70820BNP/NT-proBNP26%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep16%
70206Vertering, kwalitatief26%
72573Thyrotrofine (TSH)16%
71471Hydroxy-indolazijnzuur, 5-, kwantitatief16%
70425Cholesterol, totaal56%
72519Sex hormone binding globulin (SHBG)16%
70213Vet (vetten, vetzuren, droge stof), kwantitatief16%
70717Differentiele telling (hand)16%
70445IJzerbindingscapaciteit16%
72582Foliumzuur46%
72541Insuline36%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief16%
70221Chymotrypsine in faeces16%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).46%
70449Transferrine56%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu106%
72543C-peptide16%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)86%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch4,3375%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch7,6469%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk3,562%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)3,1156%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch12,2550%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,2944%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2,4344%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch119%
70513MRC + MBC-bepaling per antibioticum10,3319%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig212%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)212%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.112%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.46%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).26%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch36%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch16%
70913Wormeieren (concentratie)36%
70914Protozoaire cysten (concentratie)36%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.16%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch16%
70517Beta lactamase test16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.2,262%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.131%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed6,7525%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay219%
74721Koper46%
70827Zink46%
72820Alcohol, kwantitatief met identificatie16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.1919%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd4,442%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten78%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat28%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,6638%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,8269%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,831%
39692Preassessment opname.1,231%
39691Preassessment dagopname.16%
;