(bv: 039899020, 079799005, 020110095, 149999026, 131999182, 972804023, 029099024, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (29199214) met declaratienummer (15C121)

Operatie aan de galblaas / alvleesklier / lever (Met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Kanker van het spijsverteringsstelsel


Prijs van: Operatie aan de galblaas / alvleesklier / lever (Met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Kanker van het spijsverteringsstelselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 50 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 4 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 152 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 35 455,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,8383%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,6547%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,8439%
190009Klinisch intercollegiaal consult.1,295%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,234%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.50,6351%
190205Verpleegdag klasse 3B.49,0249%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,8552%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,9333%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.1,7322%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,1812%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).11,4611%
35584Diagnostische laparoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).1,226%
34483Diagnostische gastroscopie met behulp van fiberscoop inclusief eventuele proefexcisie(s) en operatieve endoscopie.1,63%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.13%
33219Catheterisatie van het rechter hart, inclusief eventuele drukmeting, O2-bepaling, angiografie (veneuze hartcatheterisatie), aansluiting van een uitwendige pacemaker.1,033%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.1,253%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.12%
32684Diagnostische pleurapunctie.1,332%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.2,332%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
35430Pancreatico-duodenectomie volgens Whipple.1,0554%
35512Proeflaparotomie.1,529%
35350Cholecystectomie.1,1120%
35320Primair openen van de galwegen met bilidigestieve anastomose al of niet met cholecystectomie, open procedure (zie 035321 voor endoscopisch).1,1118%
35221Kwabresectie lever, open procedure (zie 035222 voor laparoscopisch).1,1618%
35496Pancreas operatie, open procedure (zie 035497 voor laparoscopisch).1,2511%
34531Gastro-enterostomie, open procedure (zie 034533 voor endoscopisch).1,0111%
34687Therapeutische duodenoscopie (ERCP), papillotomie met steenextractie, of plaatsen van een endoprothese, of plaatsen van een nasobiliaire drain.1,299%
34808Entero-anastomose operatie, open procedure (zie 034809 voor endoscopisch).18%
35323Hepatico-jejunostomie.1,025%
34638Dunne darmresectie, open procedure (zie 034639 voor endoscopisch).1,145%
35212Open leveroperatie wegens een of meerdere abcessen, cysten of een ruptuur (zie 035211 voor endoscopisch).15%
38909Operatie van grote en gecompliceerde gezwellen, excl. Moh's chirurgie.10,624%
34489Interventiegastroscopie, diagnostiek en/of behandeling van bloedingen.24%
34738Colonresectie, al dan niet met coecostomie, open procedure (zie 034739 voor endoscopisch).14%
35240Radiofrequentie ablatie (RF-ablatie) aandoening lever (zie 039690 voor tumorablatie algemeen).13%
33780Diagnostische lymfklierextirpatie, supraclaviculair of infraclaviculair (excl. sentinel node procedure zie 033781 voor open procedure en 033782 voor laparoscopisch).13%
34432Maagresectie.13%
33741Regionale lymfklierextirpatie, open procedure (zie 033742 voor endoscopisch).13%
33820Miltoperatie, waaronder extirpatie, open procedure (zie 033821 voor laparoscopisch).1,253%
38942Klinische wondexcisie en wondtoilet. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).1,253%
34685Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, met canulering van de papilla vateri (ERCP).1,152%
34501Gastrostomie, open procedure (zie 034503 voor endoscopisch).1,822%
35220Kwabresectie lever.12%
35351Cholecystectomie inclusief choledochotomie, open procedure (zie 035356 voor endoscopisch).12%
38853Behandeling van grote diepe abcessen zoals mastitis of pectoraal phlegmone, hand- en voetphlegmone, panaritium (uitsluitend met incisie en drainage), perianaal abces en peritonsillair abces.12%
34880Ileusoperatie zonder resectie of anastomose, open procedure (zie 034881 voor endoscopisch).12%
34602Enterotomie bijvoorbeeld voor het verwijderen van een of meerdere poliepen of corpora aliena, open procedure (zie 034603 voor endoscopisch).12%
34792Enterostomie als onderdeel van een laparotomie of om andere redenen, open procedure (zie 034793 voor endoscopisch).1,332%
35421Pancreas extirpatie, open procedure (zie 035422 voor laparoscopisch).12%
34832Overhechten darmperforatie, open procedure (zie 034835 voor laparoscopisch).1,672%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,5637%
30563Een of meer epidurale injecties boven de eerste lumbale wervel.1,2416%
87258Inbrengen maag- of duodenumsonde.1,212%
39680Perifeer infuus inbrengen.1,7712%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.1,6311%
32075Behandeling van een neusbloeding door middel van een Bellocq-tamponade.3,075%
87658Drainageprocedure galblaas of galwegen, met rŲntgen.1,174%
30562Een of meer epidurale injecties lumbaal gedurende een half jaar.13%
39682Inbrengen voedingskatheter of centrale veneuze katheter niet gerelateerd aan een operatie.1,432%
87078Abcesdrainage met echografie.1,332%
30561Serie epidurale injecties ,sacraal.12%
38953VacuŁm therapie bij wondbehandeling, inclusief initieel aanbrengen wondbedekker, klinisch, per dag.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.2,6382%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.3,5980%
87070Echografie van de buikorganen.2,0250%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,9640%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,4619%
87811Doorlichting bij ERCP, assistentie scopist, het maken en het beoordelen van de fotoís.1,3512%
39492Echografie van de buikorganen.1,0710%
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.1,439%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,139%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.1,18%
87211Radiologisch onderzoek maag en duodenum inclusief doorlichten van de slokdarm en inclusief dunne darm passage.1,135%
87090MRI abdomen.1,275%
87618Radiologisch onderzoek galwegen eventueel galblaas door drain.1,275%
120501PET WB (whole body), oncologie.1,185%
87063Opspuiten abcesdrain met contrastmiddel.1,194%
87411Radiologisch onderzoek dunne darm als zelfstandig onderzoek inclusief contrastvloeistof.1,113%
87617Radiologisch onderzoek galwegen eventueel galblaas tijdens operatie.1,753%
89070Echografie onderste extremiteit.13%
80023Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriŽle catheterisatie.1,322%
87220Radiologisch onderzoek arteria coeliaca en zijtakken.1,652%
81290MRI hersenen1,332%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.12%
87613Percutane cholangiografie.1,332%
86042CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70443Kalium36,0981%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).45,2981%
70442Natrium35,4181%
70116Ureum22,281%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling25,3980%
70489ASAT, SGOT, transaminase14,5380%
70419Kreatinine23,7180%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk22,2880%
74896Alkalische fosfatase14,8980%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase14,6180%
70715Trombocyten tellen17,8780%
74891ALAT, SGPT, Transaminase14,9279%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.52,5179%
70689C-reactive proteinen (CRP)2276%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)13,9776%
74802Albumine1172%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.18,6672%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.7,9769%
70707Protrombinetijd11,3767%
70307Amylase8,4167%
70421Fosfaat8,4366%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.68,1865%
70469Magnesium6,9163%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).6,6263%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed19,7761%
74801Eiwit6,4859%
70119Chloride7,5455%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.6,1254%
70718Differentiele telling (machinaal)3,749%
70460Triglyceriden4,3944%
70424Alkali reserve40,4344%
70468Melkzuur18,5142%
70703Bezinkingssnelheid6,1940%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed4,9940%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd3,9239%
74895Kreatine-fosfokinase3,3437%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)10,8834%
70717Differentiele telling (hand)6,1532%
70487Fibrinogeen2,7530%
70737Tromboplastinetijd, partieel13,8526%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)1,5125%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk1,6923%
70303Sediment1,6421%
70425Cholesterol, totaal3,2721%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling5,0621%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,918%
74151Lipase3,9817%
70130Urinezuur2,5517%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym2,9616%
70738Trombinetijd4,9616%
72649Ferritine3,2816%
70483Ammoniak6,0711%
72582Foliumzuur2,1411%
70714Eosinofielen tellen2,4411%
70820BNP/NT-proBNP1,3111%
70437IJzer2,4711%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,710%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine2,469%
70208Amylase8,939%
70481Cellen tellen in liquor2,479%
74803Myoglobine1,758%
70108Diaceetzuur2,338%
70496Osmolariteit2,547%
70449Transferrine2,967%
72570Thyroxine (vrij T4)1,767%
72573Thyrotrofine (TSH)1,767%
70704Bloedingstijd14,967%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)1,87%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk2,77%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu7,346%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief2,376%
70476Immunoglobuline, elk1,745%
70716Reticulocyten tellen3,135%
74251Cholesterol, HDL1,55%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)32,865%
72420IgG subklassen45%
74064Geglyceerde hemoglobine1,54%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen1,674%
72631Alfa-foetoproteine (AFP)1,193%
77451Antitrombine III activiteit13%
74065HbAlc1,23%
70732Bloedstollingsfactor V33%
77432Fibrinogeen splitsingsprodukten, kwantitatief1,23%
72622Neuronspecifiek enolase (NSE)13%
71511Vitamine B1, Thiamine1,23%
72575Thyroxine (T4)1,253%
70110Indican1,043%
70204Gistproef1,253%
74899Troponine, cardiale isovorm23%
77291Haptoglobine1,322%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch2,972%
70213Vet (vetten, vetzuren, droge stof), kwantitatief12%
70824Bilirubine in vruchtwater, eventueel ascitesvocht, kwantitatief.1,672%
70743Trombocyten aggregatie, per aggregerende substantie32%
70206Vertering, kwalitatief12%
70760Antiplasmine activeit, alfa-212%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).52%
70215Melkzuur, kwantitatief3,342%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.12%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep1,332%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch8,5462%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch4,8860%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk3,7259%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch30,2755%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)4,2953%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch4,9746%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch4,1339%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,0728%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,6710%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch2,169%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch2,088%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch1,896%
70517Beta lactamase test2,135%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)1,435%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.5,395%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief24%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.2,63%
70526Resistentiebepaling kwantitatief d.m.v. MRC/Etest per antibioticum, mycologisch1,333%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,123%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.13%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig23%
70503Kweekproef op tuberculose1,142%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch1,432%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.1,332%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,332%
70524Microscopisch onderzoek (gekleurd of ongekleurd), elk, mycologisch12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.3,1274%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,330%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed3,239%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay3,37%
70827Zink3,067%
74721Koper3,067%
72835Metalen (zwaar) kwalitatief en/of kwantitatief per element, met AAS vlam, maximaal per keer1,163%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.18,4643%
193006Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek op medische indicatie.35%
194161Nieuwe inschrijving (verwijzing, registratie, informatie, dossier) - medisch psycholoog.1,243%
194162Intake face-to-face contact - medisch psycholoog1,243%
194163Behandelingscontact - medisch psycholoog.4,933%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd7,1136%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat7,3812%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E2,49%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten5,697%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190129IC consult. Intercollegiaal consult buiten de IC, spoed en niet-spoed.14%
39673IC bespreking (per patiŽnt 1 maal te registreren).1,753%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,8146%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,57%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.2,23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname2,181%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,8936%
39692Preassessment opname.1,1731%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).11,811%
190034Afwezigheidsdag38%
39691Preassessment dagopname.1,23%
;