(bv: 119999008, 029499023, 029299014, 069499033, 029499056, 109999046, 120301004, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (29199216) met declaratienummer (15C123)

Operatie aan de slokdarm/maag (Met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Kanker van het spijsverteringsstelsel


Prijs van: Operatie aan de slokdarm/maag (Met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Kanker van het spijsverteringsstelselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 40 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 10 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,2958%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,8658%
190011Eerste polikliniekbezoek.133%
190009Klinisch intercollegiaal consult.78%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,3325%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.37,4475%
190205Verpleegdag klasse 3B.47,3325%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).2,7158%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.18%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.18%
35584Diagnostische laparoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).18%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.18%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34531Gastro-enterostomie, open procedure (zie 034533 voor endoscopisch).158%
34489Interventiegastroscopie, diagnostiek en/of behandeling van bloedingen.1,2533%
34436Reconstructieve operatie aan de resectiemaag volgens bijvoorbeeld Henley of Roux-Y.125%
35512Proeflaparotomie.117%
36210Operatief aanleggen van een blaasfistel (suprapubische katheter).18%
34638Dunne darmresectie, open procedure (zie 034639 voor endoscopisch).18%
34685Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, met canulering van de papilla vateri (ERCP).18%
34687Therapeutische duodenoscopie (ERCP), papillotomie met steenextractie, of plaatsen van een endoprothese, of plaatsen van een nasobiliaire drain.18%
30564Epidurale of subarachnoidale injecties van een neurolytische vloeistof.18%
34533Endoscopische gastro-enterostomie (zie 034531 voor open procedure).18%
34401Gastrotomie (bijvoorbeeld voor het verwijderen van een of meerdere poliepen of corpora aliena), open procedure (zie 034402 voor endoscopisch).18%
34564Overhechting maagperforatie, open procedure (zie 034566 voor endoscopisch).18%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.2,842%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.133%
80830Plaatsen stent (vasculair, urinewegen, enteraal, galwegen, traanwegen).18%
87258Inbrengen maag- of duodenumsonde.18%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,3692%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,7567%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.2,6750%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.117%
87070Echografie van de buikorganen.217%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,517%
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.117%
87211Radiologisch onderzoek maag en duodenum inclusief doorlichten van de slokdarm en inclusief dunne darm passage.18%
80023Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriŽle catheterisatie.28%
120501PET WB (whole body), oncologie.18%
87220Radiologisch onderzoek arteria coeliaca en zijtakken.18%
87411Radiologisch onderzoek dunne darm als zelfstandig onderzoek inclusief contrastvloeistof.18%
87090MRI abdomen.18%
87420Radiologisch onderzoek arteria mesenterica superior.18%
87617Radiologisch onderzoek galwegen eventueel galblaas tijdens operatie.18%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).23,17100%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk9,33100%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.6100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase7,75100%
70419Kreatinine17,92100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling17,67100%
70442Natrium19,42100%
70116Ureum14,92100%
70689C-reactive proteinen (CRP)17100%
70443Kalium20,33100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase7,42100%
74896Alkalische fosfatase8,0992%
70489ASAT, SGOT, transaminase7,5592%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.63,8292%
74802Albumine5,6492%
70715Trombocyten tellen10,0992%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.7,7392%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)6,0992%
70421Fosfaat6,5592%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.40,7392%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).6,783%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,8867%
70119Chloride4,8658%
70703Bezinkingssnelheid4,8658%
70307Amylase4,1458%
70469Magnesium6,5758%
74801Eiwit4,550%
70707Protrombinetijd4,550%
70460Triglyceriden242%
70303Sediment1,533%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed1,7533%
74895Kreatine-fosfokinase1,7533%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd4,2533%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)125%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)1025%
70468Melkzuur1,6725%
70718Differentiele telling (machinaal)3,3325%
70424Alkali reserve625%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)19,517%
70496Osmolariteit117%
70130Urinezuur117%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk117%
70717Differentiele telling (hand)2,517%
74151Lipase3,517%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed2,517%
70704Bloedingstijd13,517%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling1,517%
70737Tromboplastinetijd, partieel417%
74065HbAlc18%
70425Cholesterol, totaal18%
70738Trombinetijd78%
70449Transferrine18%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel28%
74962Colloid osmolaliteit (colloid osmotische druk)18%
70437IJzer18%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)18%
70110Indican18%
74764Prealbumine68%
72649Ferritine18%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch3,7875%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch13,567%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2,2567%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)467%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,2567%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,7158%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,550%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,3325%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch5,517%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.1,517%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig68%
70526Resistentiebepaling kwantitatief d.m.v. MRC/Etest per antibioticum, mycologisch18%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.28%
70643Immunodiffusie reactie38%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.2,2958%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.142%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72840Anti-epileptica, m.b.v immunoassay, elk18%
72841Anti-epileptica, m.b.v. chromatografie, elk38%
72891Antimicrobiele middelen, enkelvoudig, microbiologische bepaling.38%
72898Geneesmiddel, eiwitvrije fractie (naast een ander nummer in dit tarief) per monster18%
70827Zink18%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.1233%
194162Intake face-to-face contact - medisch psycholoog18%
193029Intake en onderzoek na verwijzing (fysiotherapie)18%
194163Behandelingscontact - medisch psycholoog.48%
194155Gegevensbeheer (dossier, info, interpretaties, decursus)† - medisch psycholoog48%
194171Consultaties - overleg (inter)collegiaal - medisch psycholoog18%
194156Rapportage (brief, correspondentie, rapport)†- medisch psycholoog18%
194161Nieuwe inschrijving (verwijzing, registratie, informatie, dossier) - medisch psycholoog.18%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd4,3346%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190129IC consult. Intercollegiaal consult buiten de IC, spoed en niet-spoed.18%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,242%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.18%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,4475%
39692Preassessment opname.133%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,6725%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).28%
;