(bv: 990089015, 972802116, 120401003, 089999009, 990027157, 979002191, 039899005, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (29199218) met declaratienummer (15C125)

Operatie aan het maagdarmkanaal (met behulp van scopie-apparatuur - met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Kanker van het spijsverteringsstelsel


Prijs van: Operatie aan het maagdarmkanaal (met behulp van scopie-apparatuur - met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Kanker van het spijsverteringsstelselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 36 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 4 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 3 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.3100%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.250%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.150%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.3750%
190205Verpleegdag klasse 3B.3550%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).350%
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoÔd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.150%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.150%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34796Ileostomie, open procedure (zie 034797 voor endoscopisch).150%
34638Dunne darmresectie, open procedure (zie 034639 voor endoscopisch).150%
34738Colonresectie, al dan niet met coecostomie, open procedure (zie 034739 voor endoscopisch).150%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,5100%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,5100%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.150%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.150%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1150%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.650%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)650%
70718Differentiele telling (machinaal)150%
70489ASAT, SGOT, transaminase950%
70419Kreatinine1750%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling950%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk750%
70703Bezinkingssnelheid650%
70442Natrium1750%
70116Ureum650%
74895Kreatine-fosfokinase250%
70820BNP/NT-proBNP250%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.150%
70421Fosfaat950%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd150%
74801Eiwit250%
70707Protrombinetijd550%
70443Kalium1750%
70119Chloride550%
74896Alkalische fosfatase850%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase850%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).350%
70424Alkali reserve650%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.3650%
74802Albumine850%
70715Trombocyten tellen850%
70460Triglyceriden650%
70307Amylase150%
74899Troponine, cardiale isovorm250%
72582Foliumzuur150%
70689C-reactive proteinen (CRP)550%
70425Cholesterol, totaal650%
74891ALAT, SGPT, Transaminase950%
70717Differentiele telling (hand)150%
70469Magnesium850%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.2950%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)250%
72649Ferritine150%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50503Immuno-pathologisch onderzoek.250%
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.350%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,5100%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.150%
;