(bv: 199299054, 029799076, 179799053, 099499008, 020108107, 181105010, 972802098, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (29199220) met declaratienummer (15C127)

Operatie aan het maagdarmkanaal (Met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Kanker van het spijsverteringsstelsel


Prijs van: Operatie aan het maagdarmkanaal (Met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Kanker van het spijsverteringsstelselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 38 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 4 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,7745%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1145%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,225%
190009Klinisch intercollegiaal consult.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.38,1380%
190205Verpleegdag klasse 3B.37,7520%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,6745%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.120%
39843Bewakingstelemetrie.110%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.110%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).25%
39737Onderzoek arteriŽle obstructies extremiteiten dmv bloeddrukmeting armen en/of benen of penis met CW doppler of plethysmografie incl PVR curven of doppler stroomsnelheid curven incl een belastingproef.25%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34638Dunne darmresectie, open procedure (zie 034639 voor endoscopisch).1,1145%
34738Colonresectie, al dan niet met coecostomie, open procedure (zie 034739 voor endoscopisch).1,1435%
35512Proeflaparotomie.1,3330%
34752Aanleggen van een anus preaternaturalis na laparotomie bijvoorbeeld bij ileus of peritonitis, open procedure (zie 034753 voor endoscopisch).1,225%
34796Ileostomie, open procedure (zie 034797 voor endoscopisch).120%
38853Behandeling van grote diepe abcessen zoals mastitis of pectoraal phlegmone, hand- en voetphlegmone, panaritium (uitsluitend met incisie en drainage), perianaal abces en peritonsillair abces.1,3315%
38942Klinische wondexcisie en wondtoilet. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).110%
39000Kleinere en/of weinig gecompliceerde transplantatie: kleiner dan 1% van het lichaamsoppervlak, niet in een functioneel gebied.15%
35702Hernia incarcerata, zonder darmresectie, open procedure (zie 035712 voor endoscopisch).15%
39033Transpositie van derma en/of vet.15%
33605Inbrengen van een port-a-cath systeem.15%
38911Op.verw. gezwellen uitgaande van cutis, subcutis en/of onderhuids vet- en bindweefsel of verwijderen corpora aliena, inwendige metalen hechtingen, apparaat volgens Ton e.d. dmv excisie.15%
33721Uitgebreide verwijdering van para-aortale lymfklieren, open procedure (zie 033723 voor laparoscopisch).15%
34851Sluiten van een anus praeternaturalis, extraperitoneaal.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.115%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,6715%
87078Abcesdrainage met echografie.110%
87258Inbrengen maag- of duodenumsonde.110%
192501Stollingsfactoren behandeling hemofilie en aanverwante hemostaseziekten.15%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.15%
30563Een of meer epidurale injecties boven de eerste lumbale wervel.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,6470%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,1470%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,7135%
87070Echografie van de buikorganen.1,6730%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.110%
120130Receptorenonderzoek gedurende ťťn dag.15%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.15%
120131Receptorenonderzoek gedurende twee dagen.15%
87090MRI abdomen.45%
88311Retrograde cysto-en/of urethrografie, inclusief eventueel mictie- en incontinentieonderzoek.15%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70419Kreatinine17,590%
70442Natrium20,0690%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).18,5690%
70443Kalium20,2290%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling16,6790%
70116Ureum14,1885%
70689C-reactive proteinen (CRP)14,9485%
74896Alkalische fosfatase5,7185%
70715Trombocyten tellen11,1285%
74891ALAT, SGPT, Transaminase5,3585%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase6,2580%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)4,8880%
70489ASAT, SGOT, transaminase5,5680%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.51,0680%
74802Albumine5,9480%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.33,580%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk6,3180%
70119Chloride3,0775%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.5,8670%
74801Eiwit2,7765%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,6965%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed4,7765%
70718Differentiele telling (machinaal)1,6455%
70469Magnesium4,2755%
70421Fosfaat6,4555%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,6455%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).4,950%
70468Melkzuur3,8945%
70307Amylase2,8840%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed440%
70703Bezinkingssnelheid4,6340%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling8,2935%
70303Sediment1,8635%
70707Protrombinetijd735%
74895Kreatine-fosfokinase1,7135%
70717Differentiele telling (hand)2,7135%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd2,6730%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)330%
70460Triglyceriden420%
70424Alkali reserve7,520%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,520%
70487Fibrinogeen1,3315%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)2,6715%
74899Troponine, cardiale isovorm110%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)1,510%
74764Prealbumine2,510%
70108Diaceetzuur1,510%
70212Calcium in faeces.1,510%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk15%
71511Vitamine B1, Thiamine25%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk15%
74151Lipase25%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)165%
71512Vitamine B6, Pyridoxine25%
74962Colloid osmolaliteit (colloid osmotische druk)15%
72582Foliumzuur15%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)25%
70732Bloedstollingsfactor V15%
79011Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-C)25%
72641Calcitonine15%
70714Eosinofielen tellen15%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu65%
70130Urinezuur25%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine15%
70737Tromboplastinetijd, partieel125%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen15%
74064Geglyceerde hemoglobine15%
70481Cellen tellen in liquor25%
70206Vertering, kwalitatief15%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).15%
70820BNP/NT-proBNP15%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym35%
70483Ammoniak95%
70425Cholesterol, totaal95%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch6,1760%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch36,9155%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch5,4555%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)3,550%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk4,350%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch3,1340%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch6,5735%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,7520%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.110%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch310%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch1,510%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.15%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.105%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.2,2170%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,850%
50507Kwantitatief c.q. morfometrisch pathologisch-anatomisch onderzoek.15%
50512Complexe moleculaire diagnostiek - bepalingen op geÔsoleerd DNA, RNA of eiwit anders dan frequent aangevraagde bepalingen op micro-organismen.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed1,6715%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay5,3315%
70827Zink15%
72809Antidepressiva, identificatie en/of kwantificatie25%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.9,1730%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd3,7520%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten1,510%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,2540%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,8360%
39692Preassessment opname.115%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.210%
39691Preassessment dagopname.15%
;