(bv: 972802108, 109699006, 069899241, 991316018, 019999036, 149899006, 109999056, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (29199222) met declaratienummer (15C129)

Operatie aan het maagdarmkanaal (met behulp van scopie-apparatuur) bij Kanker van het spijsverteringsstelsel


Prijs van: Operatie aan het maagdarmkanaal (met behulp van scopie-apparatuur) bij Kanker van het spijsverteringsstelselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 25 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 4 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 1 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.3,589%
190011Eerste polikliniekbezoek.167%
190009Klinisch intercollegiaal consult.111%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.111%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.111%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.18,1767%
190205Verpleegdag klasse 3B.38,6733%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,2978%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,522%
35584Diagnostische laparoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).111%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.111%
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoÔd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.111%
34693Rectoscopie of proctoscopie.111%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34808Entero-anastomose operatie, open procedure (zie 034809 voor endoscopisch).156%
34880Ileusoperatie zonder resectie of anastomose, open procedure (zie 034881 voor endoscopisch).122%
34685Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, met canulering van de papilla vateri (ERCP).111%
38853Behandeling van grote diepe abcessen zoals mastitis of pectoraal phlegmone, hand- en voetphlegmone, panaritium (uitsluitend met incisie en drainage), perianaal abces en peritonsillair abces.111%
38909Operatie van grote en gecompliceerde gezwellen, excl. Moh's chirurgie.111%
38912Operatieve verwijdering van gezwellen, corpora aliena en dergelijke, uitgaande van of zich bevindende in dieper liggende structuren dan in code 038911 is omschreven.111%
35512Proeflaparotomie.111%
38942Klinische wondexcisie en wondtoilet. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).111%
34602Enterotomie bijvoorbeeld voor het verwijderen van een of meerdere poliepen of corpora aliena, open procedure (zie 034603 voor endoscopisch).111%
36210Operatief aanleggen van een blaasfistel (suprapubische katheter).111%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
30563Een of meer epidurale injecties boven de eerste lumbale wervel.1,522%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.222%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,656%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.2,3333%
87090MRI abdomen.122%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,522%
87070Echografie van de buikorganen.1,522%
87618Radiologisch onderzoek galwegen eventueel galblaas door drain.111%
88090MRI bekken.111%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).111%
82202Skeletvrije opname oogbol en/of localisatie corpus alienum in oog(kas).111%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.111%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70419Kreatinine7,8367%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).12,856%
70442Natrium956%
70116Ureum7,456%
70443Kalium9,856%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling10,656%
70689C-reactive proteinen (CRP)1056%
70715Trombocyten tellen5,256%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1044%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.17,7544%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase6,3333%
74896Alkalische fosfatase6,3333%
70718Differentiele telling (machinaal)233%
70489ASAT, SGOT, transaminase733%
74802Albumine333%
70703Bezinkingssnelheid2,3333%
70119Chloride1,3333%
74891ALAT, SGPT, Transaminase733%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling233%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk15,6733%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,6733%
74801Eiwit1,6733%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.5,522%
70424Alkali reserve2,522%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)422%
70307Amylase7,522%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed322%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).422%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)9,522%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.322%
70707Protrombinetijd3,522%
74151Lipase222%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed322%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)111%
72541Insuline111%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym211%
72649Ferritine111%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)111%
72543C-peptide111%
70449Transferrine111%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.211%
72562Rh-LH belastingtest (= LH op 0-30-60 min).111%
70469Magnesium211%
70437IJzer111%
74895Kreatine-fosfokinase411%
70110Indican111%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel111%
70481Cellen tellen in liquor111%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)911%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch211%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch311%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk511%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch511%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch311%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)411%
70517Beta lactamase test111%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch311%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.2,567%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,456%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.9,7544%
193006Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek op medische indicatie.211%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd529%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat114%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,2544%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,3367%
39692Preassessment opname.133%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,522%
;