(bv: 990027155, 149999033, 069899257, 099799031, 990116020, 020110106, 020110043, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (29199254) met declaratienummer (15E188)

Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Kanker van het spijsverteringsstelsel


Prijs van: Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Kanker van het spijsverteringsstelselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 38 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 5 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,842%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,4740%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,9934%
190009Klinisch intercollegiaal consult.7,4213%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.2,2516%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.35,3576%
190205Verpleegdag klasse 3B.3714%
190206Verpleegdag klasse 3C.62,4911%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.2,845%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,223%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.118%
80047Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder CT-controle.1,3314%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).19%
39775Duplex bloedvaten in extremiteiten.15%
80057Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder rŲntgencontrole.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.2,2516%
35502Therapeutische ascitespunctie.2,59%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.6,568%
39928Begeleiding van oncologie patiŽnten tijdens supportive care/palliatieve zorg zonder chemo- en/of hormoontherapie.2,738%
87078Abcesdrainage met echografie.15%
87698Drainwissel na galblaas- of galwegdrainage.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,662%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,3658%
87070Echografie van de buikorganen.1,7748%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,8135%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.123%
87090MRI abdomen.19%
120030Statisch skeletonderzoek.19%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.15%
89070Echografie onderste extremiteit.15%
86970Echografie van mamma.25%
87411Radiologisch onderzoek dunne darm als zelfstandig onderzoek inclusief contrastvloeistof.15%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.25%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.15%
87613Percutane cholangiografie.15%
81290MRI hersenen15%
87811Doorlichting bij ERCP, assistentie scopist, het maken en het beoordelen van de fotoís.15%
120501PET WB (whole body), oncologie.15%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.15%
88470Echografie van het scrotum.15%
86902Mammografie, al of niet met contrast in melkgangen.25%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.40,04100%
70419Kreatinine14,21100%
70116Ureum12,03100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling13,84100%
70715Trombocyten tellen12,76100%
70442Natrium13,48100%
70443Kalium13,57100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).14,88100%
74896Alkalische fosfatase9,0595%
74891ALAT, SGPT, Transaminase9,3895%
70689C-reactive proteinen (CRP)9,5795%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)9,0595%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk12,9495%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase995%
74802Albumine7,493%
70489ASAT, SGOT, transaminase9,4493%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.23,2486%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.8,1885%
70707Protrombinetijd3,484%
70718Differentiele telling (machinaal)3,3771%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd2,3270%
74801Eiwit3,2258%
70703Bezinkingssnelheid3,9150%
70421Fosfaat1,4550%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,4949%
70307Amylase4,4849%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk1,6336%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).18,6933%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.4,1432%
70119Chloride5,2932%
74895Kreatine-fosfokinase7,8632%
70437IJzer1,0730%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling2,1727%
72649Ferritine1,2625%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)15,4224%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)1,423%
70460Triglyceriden1,823%
70717Differentiele telling (hand)2,423%
70303Sediment1,6921%
70449Transferrine1,121%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,2518%
70424Alkali reserve1,0717%
70445IJzerbindingscapaciteit1,1316%
72573Thyrotrofine (TSH)1,6714%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym7,6814%
74065HbAlc1,3414%
74151Lipase4,3414%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)2,212%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed1,4712%
72582Foliumzuur1,1712%
70469Magnesium29%
70714Eosinofielen tellen39%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,59%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine19%
70130Urinezuur2,59%
70820BNP/NT-proBNP19%
70425Cholesterol, totaal2,59%
70483Ammoniak5,157%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)15%
72104Fenylpyrodruivenzuur, kwalitatief15%
77101Microscopie van punctaten (anders dan sternumpunctaat), standaard kleuring en beoordeling25%
70208Amylase35%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)15%
70723Heparine-tolerantie test15%
74251Cholesterol, HDL15%
74805Antitrypsine, alfa-I15%
70219Leucocyten in faeces25%
70732Bloedstollingsfactor V15%
70704Bloedingstijd15%
70487Fibrinogeen15%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed15%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)15%
70716Reticulocyten tellen85%
70737Tromboplastinetijd, partieel35%
74899Troponine, cardiale isovorm15%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch25%
72631Alfa-foetoproteine (AFP)15%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief15%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)15%
70468Melkzuur25%
70202Bilirubine, kwalitatief15%
72646Parathormoon (PTH)15%
70496Osmolariteit25%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)25%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)3,9942%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch3,3222%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch13,1221%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,7521%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk5,321%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch3,621%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay5,2721%
71105HBs antigeen118%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,59%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)19%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,519%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief15%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd15%
70601Agglutinatiereactie volgens Widal, voor elk micro-organisme15%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief25%
70503Kweekproef op tuberculose15%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.2,014%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.2,014%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.2,014%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd3,624%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.2,645%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,8632%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.1,297%
79993CLB-referentietarief.15%
79996Registratietarief diabetesdienst.25%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.9,7322%
193015Bekkenfysiotherapie2,198%
194161Nieuwe inschrijving (verwijzing, registratie, informatie, dossier) - medisch psycholoog.15%
194162Intake face-to-face contact - medisch psycholoog55%
194171Consultaties - overleg (inter)collegiaal - medisch psycholoog15%
194172Consultaties - multidisciplinair overleg - medisch psycholoog15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd330%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,7651%
190010Multidisciplinair consult.15%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname6,2464%
190034Afwezigheidsdag2,7518%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,8317%
120027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.15%
;