(bv: 029499030, 109999064, 990089045, 079899014, 990022070, 990022075, 119899011, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (29199262) met declaratienummer (15C136)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Kanker van het spijsverteringsstelsel


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Kanker van het spijsverteringsstelselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 39 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 43 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,3859%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,7529%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,228%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,156%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.39,1179%
190205Verpleegdag klasse 3B.40,8919%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).241%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,3738%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,118%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.1,2412%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.14%
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoÔd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.113%
39680Perifeer infuus inbrengen.2,1711%
87258Inbrengen maag- of duodenumsonde.1,676%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.1,54%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,8279%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,5865%
87070Echografie van de buikorganen.1,550%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.2,4438%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,1929%
87411Radiologisch onderzoek dunne darm als zelfstandig onderzoek inclusief contrastvloeistof.1,29%
120501PET WB (whole body), oncologie.16%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.16%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).16%
87090MRI abdomen.16%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.16%
120030Statisch skeletonderzoek.14%
120152Tumorlokalisatie mbv peptiden e.d. (153).14%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.14%
120280SPECT van abdomen.14%
86902Mammografie, al of niet met contrast in melkgangen.14%
87811Doorlichting bij ERCP, assistentie scopist, het maken en het beoordelen van de fotoís.1,363%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling13,4794%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase9,7594%
74891ALAT, SGPT, Transaminase9,5994%
70442Natrium15,0294%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk15,0694%
70489ASAT, SGOT, transaminase9,6394%
70443Kalium15,2494%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).17,1894%
74896Alkalische fosfatase9,6794%
70715Trombocyten tellen11,494%
70689C-reactive proteinen (CRP)11,0193%
70419Kreatinine14,2593%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)8,9193%
70116Ureum12,1991%
74802Albumine6,9781%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.30,380%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.40,7478%
70718Differentiele telling (machinaal)3,8770%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.5,5170%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,7862%
70421Fosfaat5,455%
70703Bezinkingssnelheid3,0854%
74801Eiwit4,1852%
70307Amylase5,8450%
70707Protrombinetijd4,3350%
70119Chloride4,6146%
70469Magnesium4,7842%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd2,9236%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed8,2134%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).4,233%
70303Sediment1,632%
70424Alkali reserve3,7631%
70717Differentiele telling (hand)4,3630%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk1,7529%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.5,6129%
70460Triglyceriden3,428%
74895Kreatine-fosfokinase228%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed3,1325%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)1,1524%
74151Lipase222%
72573Thyrotrofine (TSH)1,2720%
70716Reticulocyten tellen4,7320%
70468Melkzuur2,6719%
70437IJzer2,1117%
70449Transferrine1,917%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine217%
70425Cholesterol, totaal2,6717%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)3,8316%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling3,3815%
72582Foliumzuur1,8815%
72570Thyroxine (vrij T4)1,1413%
70738Trombinetijd8,3311%
74064Geglyceerde hemoglobine1,1711%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,1711%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,1711%
70737Tromboplastinetijd, partieel610%
72649Ferritine1,8210%
72631Alfa-foetoproteine (AFP)1,29%
70130Urinezuur1,69%
70483Ammoniak8,29%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,29%
70714Eosinofielen tellen2,89%
70208Amylase11,348%
70476Immunoglobuline, elk2,497%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,57%
74065HbAlc17%
70487Fibrinogeen3,57%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch3,757%
70108Diaceetzuur17%
71471Hydroxy-indolazijnzuur, 5-, kwantitatief27%
72622Neuronspecifiek enolase (NSE)1,436%
70704Bloedingstijd56%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,676%
70820BNP/NT-proBNP16%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)26%
71511Vitamine B1, Thiamine1,336%
70481Cellen tellen in liquor2,336%
71512Vitamine B6, Pyridoxine16%
71739Micro-albumine in urine14%
77291Haptoglobine14%
72558hCG, beta-humaan choriongonadotrofine14%
74899Troponine, cardiale isovorm24%
72643Inhibine14%
70212Calcium in faeces.174%
74764Prealbumine24%
72646Parathormoon (PTH)14%
77451Antitrombine III activiteit34%
70213Vet (vetten, vetzuren, droge stof), kwantitatief14%
70496Osmolariteit24%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.14%
74251Cholesterol, HDL2,54%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)3,5155%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch5,0551%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2,3149%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk3,5447%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch26,7643%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch3,540%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,1524%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch215%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig1,757%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,57%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,316%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch1,336%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd44%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch44%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.2,2453%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,2233%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay6,6610%
74721Koper2,757%
70827Zink2,757%
79993CLB-referentietarief.2,035%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.2,54%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.16,7528%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd3,2715%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat2,334%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten2,53%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,7942%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.34%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname2,2775%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,720%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).11,176%
39692Preassessment opname.16%
190034Afwezigheidsdag2,54%
;