(bv: 129999074, 029199030, 020112032, 029399007, 020109096, 991016014, 029899006, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (29299008) met declaratienummer (15C146)

Operatie (met reconstructie - met verpleegligdag(en)) bij Kanker van lip / mond- / keelholte / hals


Prijs van: Operatie (met reconstructie - met verpleegligdag(en)) bij Kanker van lip / mond- / keelholte / halsKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 24 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 5 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 127 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 29 910,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.4,592%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1459%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1634%
190017Medebehandeling (voor IC medebehandeling zie 039672).12%
190009Klinisch intercollegiaal consult.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,1510%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.20,2250%
190205Verpleegdag klasse 3B.28,2550%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,548%
32281Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).1,8339%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,2136%
39116Nasopharyngoscopie, uitgevoerd door middel van optiek via de oropharynx, al dan niet met proefexcisie(s), inclusief nasendoscopie.1,2123%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.1,0514%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).1,67%
50506Verrichtingen van een punctie ten behoeve van cytologisch onderzoek.15%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.13%
32280Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).13%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,253%
39794Eenvoudige toon-audiometrie.2,162%
34382Diagnostische oesophagoscopie inclusief eventuele oesophagus manometrie met behulp van fiberscoop, inclusief eventuele proefexcisie(s).12%
39775Duplex bloedvaten in extremiteiten.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38017Commando-operatie. Dit is de resectie en-bloc van een gedeelte van de mandibula in combinatie met een radicale halsklierdissectie inclusief eventuele tracheotomie.1,0742%
33730Therapeutische verwijdering van alle lymfklieren tussen onderkaak en clavicula incl. verwijdering van de musculus sternocleidomastoideus en vena jugularis.1,1439%
39025Transpositie van een huidspierlap naar een defect in mondholte, pharynx, larynx en/of oesophagus.1,1736%
32203Tracheotomie.1,0932%
33741Regionale lymfklierextirpatie, open procedure (zie 033742 voor endoscopisch).1,1126%
30460Neurolysen zonder operatiemicroscoop of loupevergroting.1,7624%
39001Matig grote en/of gecompliceerde transplantatie: kleiner dan 1% van het lichaamsoppervlak in een functioneel gebied.1,0623%
34232Extirpatie van de glandula submandibularis of de glandula sublingualis.1,1119%
39000Kleinere en/of weinig gecompliceerde transplantatie: kleiner dan 1% van het lichaamsoppervlak, niet in een functioneel gebied.1,1217%
39046Gecompliceerde vrij gevasculariseerde weefseltransplantatie of replantatie en/of revascularisatie, bv. hand of voet, inclusief verkrijgen multipele weefseltransplantaten van buiten het wondgebied.116%
34223Totale extirpatie van het oppervlakkig deel van de glandula parotis.1,1316%
34489Interventiegastroscopie, diagnostiek en/of behandeling van bloedingen.1,1914%
38942Klinische wondexcisie en wondtoilet. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).1,4712%
38014Resectie van halve onderkaak.1,0711%
38911Op.verw. gezwellen uitgaande van cutis, subcutis en/of onderhuids vet- en bindweefsel of verwijderen corpora aliena, inwendige metalen hechtingen, apparaat volgens Ton e.d. dmv excisie.1,678%
34160Extirpatie tumor weke delen van de mond.18%
32223Halfzijdige larynxextirpatie.17%
39027Transpositie van een huidspierlap naar een defect in het onderste romp-, bekken en heupgebied.1,17%
34112Extirpatie van een gedeelte van de tong.17%
38909Operatie van grote en gecompliceerde gezwellen, excl. Moh's chirurgie.17%
30616Subtotale strumectomie, open procedure (zie 030613 voor endoscopisch).17%
38941Poliklinische wondexcisie en wondtoilet zonder verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).3,936%
39030Transplantatie van derma en/of vet.16%
32231Pharynx-larynxextirpatie inclusief evt. inbrengen ventiel-stemprothese.16%
33630Operaties aan extra-thoracaal gelegen grote vaten, zonder herstel der continučteit arteriectomie aan de extremiteiten.1,145%
34392Therapeutische oesophagoscopie, zoals scleroseren van oesophagusvarices, endoscopische dilatatie van oesophagus en/of plaatsen van een stent in de oesophagus of verwijding van de cardia.1,284%
34503Endoscopische gastrostomie (zie 034501 voor open procedure).14%
39012Matig grote en/of matig gecompliceerde transpositie, door middel van direct of indirect gesteelde transpositie van huid.1,334%
39047Zeer gecompliceerde vrij gevasculariseerde weefseltransplantatie of replantatie en/of revascularisatie, bv. arm of been, inclusief verkrijgen multipele weefseltransplantaten van buiten het wondgebied.1,014%
39045Matig gecompliceerde vrij gevasculariseerde weefseltransplantatie of replantatie en/of revascularisatie bijvoorbeeld een deel van de hand of meerdere vingers.13%
38912Operatieve verwijdering van gezwellen, corpora aliena en dergelijke, uitgaande van of zich bevindende in dieper liggende structuren dan in code 038911 is omschreven.13%
39052Pharyngoplastiek.1,23%
33740Regionale klierdissectie, enkelzijdig bijvoorbeeld axillair, inguinaal of in de nek.1,23%
38033Operatieve behandeling van een meervoudige mandibula fractuur.13%
33780Diagnostische lymfklierextirpatie, supraclaviculair of infraclaviculair (excl. sentinel node procedure zie 033781 voor open procedure en 033782 voor laparoscopisch).1,643%
39011Kleine en/of weinig gecompliceerde transpositie, transpositie van huid of opschuifplastiek.13%
38851Blootleggen en doorsnijden van pezen of spieren.13%
34240Totale parotidectomie.13%
32322Tonsillectomie, bij personen van 16 jaar en ouder, inclusief eventuele adenotomie.1,53%
38010Resectie van halve bovenkaak.13%
38018Aandeel chirurg bij commando operatie. Hieronder wordt tenminste verstaan de tumorexcisie en de halsklierdissectie.1,023%
38943Poliklinische wondexcisie en wondtoilet na verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).12%
34222Partiele extirpatie van het opppervlakkig deel van de glandula parotis.12%
39013Grote en/of gecompliceerde transpositie door middel van direct of indirect gesteelde transpositie van huid.12%
33631Onderbinden van een groot bloedvat.2,332%
34111Extirpatie van de gehele tong.12%
32216Therapeutische directe laryngoscopie onder de operatiemicroscoop ter verwijdering van een of meerdere gezwellen van de larynx.1,012%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.1,3911%
39680Perifeer infuus inbrengen.1,135%
39100Gipsspalk voor hand en elleboog.15%
38696Gipsspalk voor voet en onderbeen.1,013%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.13%
31712Verwijdering uit de gehoorgang van een of meerdere poliepen of corpora aliena.1,332%
87258Inbrengen maag- of duodenumsonde.1,012%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,5773%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.1,2648%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.1,0739%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,2329%
82505Volledige gebitsstatus of panoramixopname.1,2525%
120501PET WB (whole body), oncologie.1,1424%
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.1,4822%
82042CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast.1,114%
86042CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,2212%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.1,1310%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,098%
81290MRI hersenen17%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,676%
87070Echografie van de buikorganen.1,135%
89020Radiologisch onderzoek arteriŽn van het been.15%
39494Echografie van het hart.1,174%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,23%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.12%
89070Echografie onderste extremiteit.1,012%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).15,8395%
70443Kalium12,7394%
70442Natrium12,7893%
70419Kreatinine10,1792%
70715Trombocyten tellen9,990%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling10,3890%
70116Ureum9,1790%
74802Albumine8,9681%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.10,9980%
70689C-reactive proteinen (CRP)9,7479%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.20,8979%
74891ALAT, SGPT, Transaminase6,1976%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase6,1676%
70489ASAT, SGOT, transaminase6,2276%
74896Alkalische fosfatase6,3572%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)5,9272%
70469Magnesium5,5364%
70421Fosfaat8,8764%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.19,4662%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,456%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed8,3656%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk7,7955%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.3,2854%
70119Chloride4,3448%
74801Eiwit746%
70718Differentiele telling (machinaal)2,6245%
70707Protrombinetijd4,6944%
72573Thyrotrofine (TSH)2,1139%
72570Thyroxine (vrij T4)2,1936%
70703Bezinkingssnelheid2,431%
70468Melkzuur3,4627%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,8526%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd2,5323%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)2,4521%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.3,220%
70737Tromboplastinetijd, partieel6,3720%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)5,1520%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed6,9720%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu6,713%
70424Alkali reserve8,5613%
70303Sediment1,1212%
74895Kreatine-fosfokinase2,0711%
72649Ferritine1,729%
70460Triglyceriden1,557%
70130Urinezuur1,367%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,336%
70307Amylase1,86%
70717Differentiele telling (hand)2,55%
70437IJzer1,145%
70738Trombinetijd3,435%
70820BNP/NT-proBNP1,295%
70716Reticulocyten tellen1,435%
70487Fibrinogeen1,445%
70496Osmolariteit2,184%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)9,63%
70445IJzerbindingscapaciteit1,23%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling2,883%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,53%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,753%
70425Cholesterol, totaal13%
72571Trijoodthyronine (vrij T3)23%
72575Thyroxine (T4)22%
72501Cortisol12%
74251Cholesterol, HDL1,332%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep112%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,9941%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch3,235%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch3,4934%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch18,5226%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,0923%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,221%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,4215%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch2,58%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,755%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.14%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch1,834%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig23%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.1,253%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,263%
70517Beta lactamase test1,332%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.3,3798%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,2525%
50507Kwantitatief c.q. morfometrisch pathologisch-anatomisch onderzoek.12%
50512Complexe moleculaire diagnostiek - bepalingen op geÔsoleerd DNA, RNA of eiwit anders dan frequent aangevraagde bepalingen op micro-organismen.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay2,753%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.8,2250%
193021Logopedie.5,4322%
193007Oedeemtherapie.5,332%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd3,8816%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten3,925%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat22%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190142IC opnametoeslag groep 3. Wordt geregistreerd op de eerste IC behandeldag.1,653%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,295%
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,5671%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,5338%
190034Afwezigheidsdag2,2423%
195001Behandeling door tandarts met huispraktijk voor niet-AWBZ instellingen die niet voldoen aan de criteria zoals voor de zelfstandige centra bijzondere tandheelkunde.6,1721%
39692Preassessment opname.1,2216%
34177Behandeling maligne tumoren oropharynx oncologie1,217%
34176Behandeling maligne tumoren mondholte1,015%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).18,624%
34180Behandeling maligne tumoren hypopharynx13%
34181Behandeling maligne tumoren larynx13%
39691Preassessment dagopname.12%
34178Behandeling maligne tumoren speekselklieren oncologie12%
;