(bv: 049799011, 020107009, 131999009, 099699026, 099799006, 029799076, 979002074, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (29299043) met declaratienummer (15E209)

Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Kanker van lip / mond- / keelholte / hals


Prijs van: Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Kanker van lip / mond- / keelholte / halsKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 33 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 3 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.2,9950%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.33100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.250%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).5100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.84100%
70442Natrium12100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.67,5100%
70443Kalium12100%
70419Kreatinine10,5100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling5100%
70715Trombocyten tellen5,5100%
70116Ureum10,5100%
70689C-reactive proteinen (CRP)3,5100%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd350%
70718Differentiele telling (machinaal)150%
70469Magnesium250%
70119Chloride150%
74891ALAT, SGPT, Transaminase450%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.250%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase450%
70489ASAT, SGOT, transaminase350%
70307Amylase350%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)350%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling950%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk350%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.150%
74896Alkalische fosfatase450%
70707Protrombinetijd350%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.150%
74801Eiwit150%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).150%
70460Triglyceriden150%
74802Albumine250%
70421Fosfaat250%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,5100%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1100%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch150%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch150%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch850%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.250%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.250%
190021Klinische opname250%
;