(bv: 991116033, 109599010, 979002009, 020112014, 029399044, 182199012, 991116019, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (29399006) met declaratienummer (15E215)

Zeer complexe operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen


Prijs van: Zeer complexe operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delenKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 31 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 50 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,2580%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.160%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.30,8100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38404Percutane punctie van wervel- of tussenwervellichaam onder beeldvormende techniek.140%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.140%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38453Operatieve verstijving van de wervelkolom over 4 of meer wervels.1,3360%
38807Verkrijgen van autotransplantaat van grote beenderen.140%
38835Continuiteitsresectie gevolgd door autotransplantaat, bij grote beenderen.140%
38460(Re)spondylodese 4 of meer segmenten.140%
30322Laminectomie, 1 niveau (voor laminectomie wegens tumor zie 030324 en 030325).120%
38534Operatieve behandeling, ongeacht de techniek, fractuur van de schacht van het femur, respectievelijk een supra-of transcondylaire fractuur en/of epiphysiolysis distaal.220%
38459(Re)spondylodese 2 of 3 segmenten.120%
38464Circumferente spondylodese (360 graden fusie middels 2 of meer incisies).120%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.3,2580%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.3,580%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.260%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.3,3360%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.140%
120030Statisch skeletonderzoek.140%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).140%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.120%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.120%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.120%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.620%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.120%
83290MRI thoracale wervelkolom.120%
86042CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel.120%
120501PET WB (whole body), oncologie.120%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).8100%
70442Natrium6,2580%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.280%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1580%
70443Kalium6,7580%
70116Ureum4,7580%
70419Kreatinine580%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed460%
70703Bezinkingssnelheid2,3360%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.3,3360%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).560%
70707Protrombinetijd1,540%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,540%
70689C-reactive proteinen (CRP)440%
70715Trombocyten tellen3,540%
70718Differentiele telling (machinaal)140%
70737Tromboplastinetijd, partieel1,540%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling440%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.140%
70307Amylase120%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)220%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel120%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.820%
70820BNP/NT-proBNP120%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk120%
74895Kreatine-fosfokinase120%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)220%
74801Eiwit320%
70489ASAT, SGOT, transaminase120%
70119Chloride920%
74896Alkalische fosfatase120%
70424Alkali reserve920%
74802Albumine420%
70303Sediment120%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase120%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling120%
74891ALAT, SGPT, Transaminase120%
70738Trombinetijd320%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1360%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk360%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch240%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch820%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd420%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch320%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch120%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.3100%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,2580%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.320%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd2833%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten33,517%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E5,517%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.120%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname140%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.320%
;