(bv: 029199151, 070801004, 991516043, 119499063, 990516008, 990916040, 029799058, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (29399008) met declaratienummer (15C162)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delenKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 41 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 9 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.3,5660%
190011Eerste polikliniekbezoek.147%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,2527%
190009Klinisch intercollegiaal consult.17%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.213%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.42,5180%
190205Verpleegdag klasse 3B.32,920%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,633%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,6720%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).113%
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoÔd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.27%
39737Onderzoek arteriŽle obstructies extremiteiten dmv bloeddrukmeting armen en/of benen of penis met CW doppler of plethysmografie incl PVR curven of doppler stroomsnelheid curven incl een belastingproef.17%
32684Diagnostische pleurapunctie.17%
50506Verrichtingen van een punctie ten behoeve van cytologisch onderzoek.27%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.27%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38911Op.verw. gezwellen uitgaande van cutis, subcutis en/of onderhuids vet- en bindweefsel of verwijderen corpora aliena, inwendige metalen hechtingen, apparaat volgens Ton e.d. dmv excisie.1,0113%
38943Poliklinische wondexcisie en wondtoilet na verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).17%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,3320%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.7,1447%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,3340%
87070Echografie van de buikorganen.1,233%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,7527%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.127%
120501PET WB (whole body), oncologie.1,527%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.1,3320%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.213%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.1,513%
89090MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en).1,513%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.113%
86902Mammografie, al of niet met contrast in melkgangen.27%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.27%
89070Echografie onderste extremiteit.27%
120030Statisch skeletonderzoek.17%
86970Echografie van mamma.27%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.37%
120095Beenmergonderzoek (093).17%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.17%
86042CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel.27%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.17%
86802Radiologisch onderzoek ribben en/of sternum.17%
81002Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen.17%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70443Kalium8,5993%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling9,8793%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).11,2393%
70419Kreatinine7,893%
70442Natrium8,4493%
70715Trombocyten tellen7,3187%
70689C-reactive proteinen (CRP)7,9280%
70116Ureum6,8580%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.6,3773%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.23,7167%
74802Albumine2,9167%
70718Differentiele telling (machinaal)4,3360%
70489ASAT, SGOT, transaminase4,6760%
74891ALAT, SGPT, Transaminase4,6760%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)5,6760%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.4,1160%
74896Alkalische fosfatase4,8853%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase4,2553%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk6,8647%
70707Protrombinetijd2,8647%
74801Eiwit2,1447%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.6,7147%
70703Bezinkingssnelheid2,6740%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)6,6740%
70119Chloride5,233%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,833%
70469Magnesium2,633%
70421Fosfaat3,433%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed1,2133%
72570Thyroxine (vrij T4)1,2527%
72573Thyrotrofine (TSH)227%
70717Differentiele telling (hand)3,527%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,6720%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed120%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd220%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.320%
70307Amylase313%
74895Kreatine-fosfokinase313%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym113%
72649Ferritine113%
70303Sediment3,513%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling1,513%
72565Prolactine (PRL)17%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)27%
70487Fibrinogeen17%
70424Alkali reserve57%
72551Luteiniserend hormoon (LH)17%
70110Indican27%
70449Transferrine17%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen17%
70714Eosinofielen tellen37%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk17%
72552Follikelstimulerend hormoon (FSH)17%
77291Haptoglobine17%
70737Tromboplastinetijd, partieel17%
70468Melkzuur17%
70437IJzer17%
72557hCG, humaan choriongonadotrofine, intact molecuul17%
70820BNP/NT-proBNP17%
72582Foliumzuur17%
74962Colloid osmolaliteit (colloid osmotische druk)37%
70716Reticulocyten tellen17%
74065HbAlc17%
72562Rh-LH belastingtest (= LH op 0-30-60 min).57%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)27%
71732Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.17%
70481Cellen tellen in liquor17%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine17%
72501Cortisol17%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)2,047%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,553%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch6,7247%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)4,540%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch440%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk4,233%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2,2527%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch5,3320%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.1,513%
71105HBs antigeen113%
70517Beta lactamase test1,513%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig413%
70503Kweekproef op tuberculose213%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)2,513%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.213%
70185Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoblot17%
71143Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch.17%
70514Interactie MRC van twee antibiotica27%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd27%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay37%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.17%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay27%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch37%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief17%
70643Immunodiffusie reactie107%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief17%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.2,1260%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,4133%
50507Kwantitatief c.q. morfometrisch pathologisch-anatomisch onderzoek.17%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.77%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.20,2540%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd6,838%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E28%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190129IC consult. Intercollegiaal consult buiten de IC, spoed en niet-spoed.17%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.227%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.17%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,6760%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,0127%
120027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.17%
;