(bv: 069899214, 990216023, 990216005, 131999267, 029699004, 219799006, 990416057, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (29399027) met declaratienummer (15E231)

Operatie aan de wervelkolom waaronder nekhernia (Met verpleegligdagen) bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen


Prijs van: Operatie aan de wervelkolom waaronder nekhernia (Met verpleegligdagen) bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delenKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 25 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Prijs van de behandeling
Geen prijs gevonden
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1100%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.25100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
80047Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder CT-controle.1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
30323Laminectomie, 2 of meer niveau's (voor laminectomie wegens tumor zie 030324 en 030325).1100%
38808Excochleatie en/of sequestrotomie van grote beenderen.1100%
30322Laminectomie, 1 niveau (voor laminectomie wegens tumor zie 030324 en 030325).1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1100%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.1100%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.1100%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70718Differentiele telling (machinaal)1100%
70487Fibrinogeen1100%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk7100%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)8100%
70703Bezinkingssnelheid4100%
70442Natrium13100%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1100%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1100%
70419Kreatinine6100%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.1100%
70707Protrombinetijd2100%
70443Kalium13100%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.7100%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed8100%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).11100%
70421Fosfaat1100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling10100%
70715Trombocyten tellen5100%
70468Melkzuur8100%
70116Ureum6100%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed32100%
70689C-reactive proteinen (CRP)4100%
70424Alkali reserve9100%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd2100%
70717Differentiele telling (hand)2100%
70469Magnesium1100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.10100%
72649Ferritine2100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).54100%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.9100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch3100%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch3100%
70513MRC + MBC-bepaling per antibioticum2100%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2100%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)1100%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.4100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed7100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2100%
190021Klinische opname1100%
;