(bv: 979001135, 990616027, 192001009, 149399003, 069599011, 131999166, 990816013, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (29399054) met declaratienummer (15E247)

Operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen


Prijs van: Operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delenKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 8 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 2 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,375%
190011Eerste polikliniekbezoek.174%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,5149%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.10,7174%
190204Verpleegdag.225%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.125%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32602Proefthoracotomie (zie 032606 voor proefthoracoscopie).1,3474%
38911Op.verw. gezwellen uitgaande van cutis, subcutis en/of onderhuids vet- en bindweefsel of verwijderen corpora aliena, inwendige metalen hechtingen, apparaat volgens Ton e.d. dmv excisie.125%
39012Matig grote en/of matig gecompliceerde transpositie, door middel van direct of indirect gesteelde transpositie van huid.125%
35512Proeflaparotomie.125%
38412PartiŽle thoracoplastiek.125%
38909Operatie van grote en gecompliceerde gezwellen, excl. Moh's chirurgie.125%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.4,45100%
120030Statisch skeletonderzoek.149%
87070Echografie van de buikorganen.1,926%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.125%
85070Echografie van het hart en/of de thorax.125%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.125%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.125%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.125%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).4,675%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.6,5875%
70419Kreatinine3,4151%
70116Ureum3,4151%
70442Natrium3,4151%
70443Kalium3,4151%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,9551%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,4651%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,9551%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed149%
70703Bezinkingssnelheid149%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.249%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).649%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed149%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,926%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,926%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,926%
70715Trombocyten tellen2,8526%
74896Alkalische fosfatase1,926%
70421Fosfaat125%
70119Chloride125%
70469Magnesium125%
70704Bloedingstijd2,0224%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,8526%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,926%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch125%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.3,0174%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.4,0524%
50512Complexe moleculaire diagnostiek - bepalingen op geÔsoleerd DNA, RNA of eiwit anders dan frequent aangevraagde bepalingen op micro-organismen.2,0224%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.7,549%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E217%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten617%
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd1417%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,926%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.249%
39692Preassessment opname.149%
190021Klinische opname1,5149%
;