(bv: 040401012, 990035008, 029799022, 029799035, 990089070, 990022075, 079999010, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (29799085) met declaratienummer (15D534)

Zeer complexe operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het zenuwstelsel


Prijs van: Zeer complexe operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het zenuwstelselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 10 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 17 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,2536%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.236%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.118%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.10,6782%
190205Verpleegdag klasse 3B.9,518%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,2536%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38460(Re)spondylodese 4 of meer segmenten.1,5682%
38808Excochleatie en/of sequestrotomie van grote beenderen.227%
38464Circumferente spondylodese (360 graden fusie middels 2 of meer incisies).118%
38453Operatieve verstijving van de wervelkolom over 4 of meer wervels.118%
30300Laminectomie wegens tumor, extraduraal.1,518%
38458(Re)spondylodese 1 segment.1,518%
30322Laminectomie, 1 niveau (voor laminectomie wegens tumor zie 030324 en 030325).218%
38682Arthrorisis posterior.19%
30301Laminectomie, anders dan wegens tumor, extraduraal.29%
38459(Re)spondylodese 2 of 3 segmenten.19%
30312Vertebrectomie thoracaal met spondylodese.49%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.29%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
83042CT onderzoek van de wervelkolom.1,8355%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.1,245%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.218%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).118%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.19%
83002Radiologisch onderzoek gehele wervelkolom inclusief sacrum en os coccigis en overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.19%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).5,36100%
70442Natrium4,391%
70443Kalium4,591%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.16,991%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.11,191%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,891%
70419Kreatinine3,4482%
70707Protrombinetijd1,8982%
70116Ureum3,4482%
70715Trombocyten tellen5,4482%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling5,4482%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,8873%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,8664%
70119Chloride2,5764%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling2,1755%
70689C-reactive proteinen (CRP)2,1755%
70424Alkali reserve355%
70703Bezinkingssnelheid1,8355%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,245%
74896Alkalische fosfatase1,245%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,245%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,245%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,245%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)3,645%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed3,245%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.3,536%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,2536%
74895Kreatine-fosfokinase1,536%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,6727%
70212Calcium in faeces.227%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,6727%
70468Melkzuur2,3327%
70469Magnesium218%
70421Fosfaat218%
74802Albumine118%
70487Fibrinogeen118%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,518%
72649Ferritine218%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,518%
70737Tromboplastinetijd, partieel19%
74801Eiwit19%
72646Parathormoon (PTH)19%
70738Trombinetijd19%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief19%
70303Sediment29%
71739Micro-albumine in urine19%
70445IJzerbindingscapaciteit19%
70307Amylase19%
72541Insuline19%
74065HbAlc19%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)19%
70449Transferrine19%
72543C-peptide19%
70718Differentiele telling (machinaal)19%
70437IJzer19%
70128Kreatine19%
70704Bloedingstijd19%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,2536%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,3327%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch118%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch19%
70503Kweekproef op tuberculose19%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch89%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)29%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch19%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig19%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.19%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,18100%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,245%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.873%
193021Logopedie.29%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190307Osteosynthesemateriaal wervelkolom.255%
190326Rugimplantaat inclusief osteosynthese materialen (zie 190382 voor posterieur interspinaal implantaat).118%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190489Overige kort-houdbare bloedproducten7,1467%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat3,8150%
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd1,510%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190142IC opnametoeslag groep 3. Wordt geregistreerd op de eerste IC behandeldag.1,845%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.118%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,2282%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).5,518%
39692Preassessment opname.19%
;