(bv: 069499018, 979001182, 149399016, 990022067, 131999024, 120201005, 990916018, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (29999007) met declaratienummer (15C201)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een niet nader omschreven tumor


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een niet nader omschreven tumorKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 37 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 5 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Prijs van de behandeling
Geen prijs gevonden
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190009Klinisch intercollegiaal consult.250%
190011Eerste polikliniekbezoek.150%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.950%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.36,5100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39782Electronystagmografie (ENG)-registratie met calorisch onderzoek.150%
38880Spierbiopsie, eventueel spierfascie biopsie via incisie van de huid.150%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32484Therapeutische bronchoscopie, zoals verwijderen van corpora alinea, afzuigen van secretie of installatie van medicamenten.150%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.150%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1100%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.3100%
82042CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast.150%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.150%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.150%
81290MRI hersenen250%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.250%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed450%
70443Kalium750%
74802Albumine350%
70715Trombocyten tellen350%
70421Fosfaat150%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling750%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase250%
70489ASAT, SGOT, transaminase450%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.750%
74891ALAT, SGPT, Transaminase450%
70718Differentiele telling (machinaal)250%
70424Alkali reserve150%
72561Groeihormoon, hGH, Somatropine150%
70689C-reactive proteinen (CRP)450%
70116Ureum750%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)450%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)150%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.350%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk150%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).2850%
70128Kreatine750%
74896Alkalische fosfatase150%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed150%
70442Natrium750%
74801Eiwit350%
70703Bezinkingssnelheid750%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.650%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.250%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch750%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch2150%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.350%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch750%
70513MRC + MBC-bepaling per antibioticum150%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.1250%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig650%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch150%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)150%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.150%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief350%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay250%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch150%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk150%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)250%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.250%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190489Overige kort-houdbare bloedproducten225%
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd325%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.250%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname2,5100%
190034Afwezigheidsdag450%
39692Preassessment opname.150%
;