(bv: 010501002, 979001215, 199799009, 029399011, 219699008, 069499060, 990916048, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (29999037) met declaratienummer (15D554)

Operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader omschreven tumor


Prijs van: Operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader omschreven tumorKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 4 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 2 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.4100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
30322Laminectomie, 1 niveau (voor laminectomie wegens tumor zie 030324 en 030325).1100%
38431Percutane vertebroplastiek.1100%
38458(Re)spondylodese 1 segment.1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder röntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiënten).1100%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.2100%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).12100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1100%
70715Trombocyten tellen2100%
70442Natrium2100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling3100%
70443Kalium3100%
70116Ureum2100%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2100%
70128Kreatine3100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190307Osteosynthesemateriaal wervelkolom.1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1100%
39692Preassessment opname.1100%
;