(bv: 020107002, 979002150, 029799054, 131999012, 040401012, 020107010, 990027133, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (39899003) met declaratienummer (15E280)

Begeleiding bij chemo- en/of chemo-immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van bloed of immuunsysteem


Prijs van: Begeleiding bij chemo- en/of chemo-immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van bloed of immuunsysteemKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 8 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 6 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,26100%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.157%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.2,643%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.1457%
190204Verpleegdag.1,343%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.157%
39114Cytologische en/of bacteriologische punctie.1,343%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39927Begeleiding van oncologie patiŽnten tijdens de behandeling met intraveneuze of intrathecale chemotherapie van metastasen.157%
39921Begeleiding van oncologie patiŽnten tijdens de behandeling met immunotherapie.2,643%
39925Begeleiding van oncologie patiŽnten tijdens de behandeling met intraveneuze of intrathecale chemotherapie bij niet gemetastaseerde tumoren.1,343%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
83042CT onderzoek van de wervelkolom.157%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.157%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.157%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.157%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).24,86100%
70442Natrium5,09100%
70716Reticulocyten tellen2,83100%
70419Kreatinine5,09100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase4,52100%
70443Kalium5,09100%
70116Ureum2,26100%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk4,52100%
70717Differentiele telling (hand)6,78100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.15,82100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase4,52100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling14,13100%
70718Differentiele telling (machinaal)4,52100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)4,52100%
70707Protrombinetijd4,52100%
74896Alkalische fosfatase4,52100%
70715Trombocyten tellen14,13100%
70489ASAT, SGOT, transaminase4,52100%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.157%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1257%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)157%
74801Eiwit157%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.157%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).457%
70421Fosfaat157%
72576Trijoodthyronine (T3)157%
70704Bloedingstijd1857%
70476Immunoglobuline, elk257%
70130Urinezuur157%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.157%
70689C-reactive proteinen (CRP)357%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.157%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel257%
70487Fibrinogeen157%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.2557%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie157%
70737Tromboplastinetijd, partieel157%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)157%
70428Angiotensine converting enzym157%
77432Fibrinogeen splitsingsprodukten, kwantitatief157%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch157%
70760Antiplasmine activeit, alfa-2157%
77101Microscopie van punctaten (anders dan sternumpunctaat), standaard kleuring en beoordeling1,343%
72649Ferritine1,343%
70703Bezinkingssnelheid1,343%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd9,143%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)1,343%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)1,343%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79020Klinische viro immunologie, bijzonder (CLB-C)1,7100%
71105HBs antigeen1,13100%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay7,91100%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay4,52100%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk157%
70503Kweekproef op tuberculose157%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.257%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.157%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,7100%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,343%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.157%
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.157%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,26100%
190021Klinische opname1,13100%
38499Beenmergbeoordeling van puncties, die niet zelf zijn genomen.157%
;