(bv: 029199221, 131999089, 990026009, 990003011, 029199192, 990916038, 131999039, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (39999019) met declaratienummer (15C235)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Bloedarmoede of ziekten van bloed of bloedvormende organen


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Bloedarmoede of ziekten van bloed of bloedvormende organenKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 40 dagen.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Prijs van de behandeling
Geen prijs gevonden
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.40100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2100%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1100%
87070Echografie van de buikorganen.1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
74896Alkalische fosfatase8100%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed5100%
70443Kalium14100%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.6100%
74802Albumine6100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).13100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.35100%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)2100%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed25100%
70489ASAT, SGOT, transaminase8100%
70116Ureum15100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase8100%
70715Trombocyten tellen5100%
70419Kreatinine14100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling12100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase4100%
70496Osmolariteit1100%
70128Kreatine3100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)7100%
70717Differentiele telling (hand)3100%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.23100%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk10100%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1100%
70130Urinezuur1100%
74895Kreatine-fosfokinase1100%
70718Differentiele telling (machinaal)3100%
70442Natrium14100%
74801Eiwit2100%
70689C-reactive proteinen (CRP)13100%
70303Sediment1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch13100%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2100%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1100%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2100%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1100%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2100%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)4100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193012Enkelvoudige ergotherapie1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1100%
;