(bv: 099899030, 029799021, 990616039, 149899010, 060301010, 070801005, 069899211, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (40201006) met declaratienummer (15A289)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte)


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte)Kenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 42 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 24 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.3,1945%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,8237%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,2536%
190009Klinisch intercollegiaal consult.4,753%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,253%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.40,4685%
190205Verpleegdag klasse 3B.55,1515%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.2,1353%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,3112%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,226%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.1,694%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.13%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.1,253%
39737Onderzoek arteriŽle obstructies extremiteiten dmv bloeddrukmeting armen en/of benen of penis met CW doppler of plethysmografie incl PVR curven of doppler stroomsnelheid curven incl een belastingproef.1,332%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).1,332%
39738Onderzoek veneuze afwijkingen extremiteiten dmv registreren veneuze CW dopplersignalen incl. proximale en distale compressietests en/of vasalva manoeuvres en/of outflow- of fotoplethysmografie.1,672%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.1,022%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,6311%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,034%
39682Inbrengen voedingskatheter of centrale veneuze katheter niet gerelateerd aan een operatie.1,332%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.2,032%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.3,4269%
87070Echografie van de buikorganen.1,3437%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,2220%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,9214%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.1,8412%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,3510%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,418%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,278%
89070Echografie onderste extremiteit.1,57%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,37%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.1,276%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.1,676%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.15%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.1,135%
39494Echografie van het hart.1,674%
81290MRI hersenen1,14%
120070Maagontledigingsonderzoek (063).13%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.1,53%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.13%
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.1,732%
84402Radiologisch onderzoek elleboog en/of onderarm.1,672%
120030Statisch skeletonderzoek.1,332%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.1,332%
39493Oesophagus echocardiografie TEE.12%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.12%
120501PET WB (whole body), oncologie.12%
87090MRI abdomen.1,332%
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.12%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.1,352%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70443Kalium17,896%
70419Kreatinine15,9696%
70442Natrium17,5396%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).13,5995%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling11,1993%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.100,8493%
70116Ureum12,8792%
70715Trombocyten tellen9,7791%
70689C-reactive proteinen (CRP)10,2390%
74891ALAT, SGPT, Transaminase5,2889%
70489ASAT, SGOT, transaminase5,2488%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.110,4387%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase5,2886%
74896Alkalische fosfatase5,4186%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)5,0381%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk5,7777%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.7,9976%
74802Albumine4,7573%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.5,4272%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed5,4660%
70718Differentiele telling (machinaal)3,6259%
70421Fosfaat4,8655%
70703Bezinkingssnelheid3,954%
74801Eiwit3,1652%
70303Sediment3,5546%
72573Thyrotrofine (TSH)1,5346%
70119Chloride4,7344%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed4,0740%
70307Amylase2,340%
74895Kreatine-fosfokinase3,5837%
70468Melkzuur2,5236%
70707Protrombinetijd8,7731%
70469Magnesium3,9231%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,3931%
72649Ferritine1,6430%
70717Differentiele telling (hand)2,6729%
74065HbAlc2,2129%
72582Foliumzuur1,4228%
70424Alkali reserve12,8826%
72570Thyroxine (vrij T4)1,6226%
70437IJzer1,4124%
70425Cholesterol, totaal2,1323%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.3,8522%
70460Triglyceriden2,1721%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling7,4621%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).4,7720%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,2520%
70716Reticulocyten tellen3,0820%
70820BNP/NT-proBNP2,318%
74251Cholesterol, HDL2,4518%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,4118%
70449Transferrine1,5417%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd2,4117%
70496Osmolariteit3,316%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch4,5815%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym2,4314%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)1,6714%
71739Micro-albumine in urine1,5214%
74151Lipase2,0314%
72501Cortisol1,9813%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)2,5413%
70737Tromboplastinetijd, partieel2,4412%
71511Vitamine B1, Thiamine1,2911%
74899Troponine, cardiale isovorm2,5611%
72646Parathormoon (PTH)1,511%
74064Geglyceerde hemoglobine1,7511%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie2,2710%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)3,610%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,2110%
70130Urinezuur29%
70483Ammoniak2,58%
70445IJzerbindingscapaciteit1,598%
71512Vitamine B6, Pyridoxine1,228%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,238%
72543C-peptide2,17%
70714Eosinofielen tellen3,647%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)12,157%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)2,336%
72541Insuline4,386%
77291Haptoglobine1,015%
70487Fibrinogeen1,715%
70481Cellen tellen in liquor34%
70208Amylase3,674%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,334%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu4,43%
70738Trombinetijd18,23%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk2,63%
72511Testosteron13%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)1,23%
77451Antitrombine III activiteit1,23%
72550ACTH, corticotrofine1,43%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)5,423%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)13%
79004Reumafactoren (Elisa) (CLB-B)13%
74803Myoglobine1,753%
70476Immunoglobuline, elk33%
74767Kappa ketens, vrij of gebonden, elk1,253%
70108Diaceetzuur2,013%
70215Melkzuur, kwantitatief9,43%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep3,833%
74058Fructosamine1,732%
79014Complementfactoren-immunochemie, bijzonder (CLB-C)1,332%
72520Somatomedine1,332%
74769Lambda ketens, vrij of gebonden, elk12%
79016Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-C)1,672%
72542Insuline-antistoffen12%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk12%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief12%
74764Prealbumine1,332%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)1,332%
77101Microscopie van punctaten (anders dan sternumpunctaat), standaard kleuring en beoordeling42%
71732Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,012%
70123Homocysteine1,012%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch3,6953%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch4,5652%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,7549%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)5,9343%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch29,5438%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch3,1134%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch3,1926%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch4,6426%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.2,1118%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief1,4411%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,8711%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch2,3610%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig3,49%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch2,188%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.3,266%
71105HBs antigeen1,276%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay1,896%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd2,226%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.1,86%
70503Kweekproef op tuberculose1,445%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)1,585%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.2,174%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch1,63%
70643Immunodiffusie reactie2,43%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF3,033%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.1,253%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media1,253%
71143Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch.1,263%
70517Beta lactamase test4,273%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF3,283%
70914Protozoaire cysten (concentratie)1,152%
70526Resistentiebepaling kwantitatief d.m.v. MRC/Etest per antibioticum, mycologisch2,332%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd32%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,6318%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,247%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79993CLB-referentietarief.1,67%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed3,896%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.2,676%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay6,386%
72891Antimicrobiele middelen, enkelvoudig, microbiologische bepaling.4,332%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.16,6434%
193012Enkelvoudige ergotherapie8,624%
194155Gegevensbeheer (dossier, info, interpretaties, decursus)† - medisch psycholoog1,672%
194162Intake face-to-face contact - medisch psycholoog12%
194171Consultaties - overleg (inter)collegiaal - medisch psycholoog1,672%
193021Logopedie.2,332%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd411%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,7569%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,413%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,7870%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.3,526%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).14,1510%
190034Afwezigheidsdag1,274%
;