(bv: 100501025, 029199244, 990062020, 990416036, 089999051, 020108233, 131999200, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (40401013) met declaratienummer (15E287)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van endocriene (hormoonafgevende) klier(en)


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van endocriene (hormoonafgevende) klier(en)Kenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 40 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 6 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,6344%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1439%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.239%
190009Klinisch intercollegiaal consult.16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.40,6256%
190205Verpleegdag klasse 3B.39,9844%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.2,3450%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).122%
80047Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder CT-controle.1,511%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.111%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.111%
82938Veneuze sampling parathyreoiden.1,0111%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.16%
39737Onderzoek arteriŽle obstructies extremiteiten dmv bloeddrukmeting armen en/of benen of penis met CW doppler of plethysmografie incl PVR curven of doppler stroomsnelheid curven incl een belastingproef.16%
39743Standaard electromyografisch onderzoek (EMG) (< 45 min.).16%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).26%
39769Motor Evoked Potential (b.v. TES, TMS) beperkt.46%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.111%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,7567%
87070Echografie van de buikorganen.155%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,6344%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,544%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.1,428%
120014Bijschildklieronderzoek.128%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.122%
120501PET WB (whole body), oncologie.117%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.117%
120255SPECT van thorax.117%
80080Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen.1,3417%
80025Al dan niet selectief onderzoek via percutane veneuze catheterisatie - alleen een venapunctie is inbegrepen in het desbetreffende codenummer zoals b.v. 088012 en 084025.1,0117%
83290MRI thoracale wervelkolom.111%
120035Skeletdensitometrie lumbale wervelkolom.111%
120152Tumorlokalisatie mbv peptiden e.d. (153).111%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.111%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.211%
120030Statisch skeletonderzoek.111%
120034Skeletdensitometrie heupen.111%
87090MRI abdomen.111%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.111%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.16%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.16%
86902Mammografie, al of niet met contrast in melkgangen.16%
84402Radiologisch onderzoek elleboog en/of onderarm.26%
83002Radiologisch onderzoek gehele wervelkolom inclusief sacrum en os coccigis en overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.16%
87511Radiologisch onderzoek dikke darm.16%
85090MRI thorax(wand), mamma en mediastinum.26%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.16%
120013Schildklierscintigrafie.16%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.26%
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.26%
89002Radiologisch onderzoek gehele been en/of voet.26%
85525Radiologisch onderzoek vena cava superior.16%
84002Radiologisch onderzoek gehele schouder, arm en hand.26%
82042CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast.16%
120240SPECT van myocard rust.16%
81002Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen.16%
86042CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel.16%
84042CT onderzoek van de bovenste extremiteiten, met of zonder intraveneus contrast.16%
82070Echografie van het aangezicht en/of neusbijholten.16%
120241SPECT van myocard inspanning met stress-test.16%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.16%
86802Radiologisch onderzoek ribben en/of sternum.16%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.16%
85070Echografie van het hart en/of de thorax.16%
81290MRI hersenen1,025%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling13,07100%
74802Albumine13,35100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).26,86100%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.20,13100%
70715Trombocyten tellen10,51100%
70442Natrium24,7100%
70116Ureum21,2100%
70443Kalium24,81100%
70419Kreatinine19,64100%
70421Fosfaat10,1394%
74896Alkalische fosfatase9,0794%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.35,0989%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase9,2689%
70489ASAT, SGOT, transaminase9,5789%
74891ALAT, SGPT, Transaminase9,6489%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)9,9589%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk9,7689%
70689C-reactive proteinen (CRP)11,2789%
70703Bezinkingssnelheid3,4783%
74801Eiwit3,4378%
70469Magnesium6,4478%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.65,1978%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.6,1572%
72573Thyrotrofine (TSH)1,9267%
72570Thyroxine (vrij T4)1,6461%
72646Parathormoon (PTH)11,856%
70718Differentiele telling (machinaal)2,455%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed5,5650%
70303Sediment2,2544%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,6344%
70717Differentiele telling (hand)3,3844%
70707Protrombinetijd4,7644%
72501Cortisol27,744%
72550ACTH, corticotrofine11,9144%
72649Ferritine1,5739%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,4339%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)3,5739%
70307Amylase3,7139%
70424Alkali reserve14,2939%
74895Kreatine-fosfokinase4,1639%
70119Chloride933%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.3,3333%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,6733%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed2,533%
72552Follikelstimulerend hormoon (FSH)428%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,428%
72551Luteiniserend hormoon (LH)428%
72565Prolactine (PRL)4,4228%
74065HbAlc1,7522%
72582Foliumzuur1,522%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)222%
72109Hydroxyproline8,7522%
70437IJzer1,2522%
70130Urinezuur1,522%
70425Cholesterol, totaal1,0122%
72511Testosteron1,6717%
70468Melkzuur617%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.117%
77291Haptoglobine117%
70445IJzerbindingscapaciteit1,3317%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie217%
70449Transferrine117%
70128Kreatine33,6717%
70716Reticulocyten tellen1,6717%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling817%
72531Oestron, oestradiol, elk1,3317%
70460Triglyceriden1,0117%
71511Vitamine B1, Thiamine111%
74251Cholesterol, HDL1,511%
70496Osmolariteit611%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,511%
72571Trijoodthyronine (vrij T3)211%
70197Metanefrinen, normetanefrinen211%
72502Cortisol, vrij211%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel111%
70125Ketosteroiden, 17-, gefractioneerd311%
70738Trombinetijd711%
70704Bloedingstijd6,511%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk111%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.1,511%
70737Tromboplastinetijd, partieel4,0411%
72561Groeihormoon, hGH, Somatropine9,611%
78192Erytrocytenvolume36%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)16%
70761Heparine bepaling (anti Xa activiteit).16%
72541Insuline16%
70184Immuno-electroforese, na concentratie26%
71732Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.16%
79007Bloedcelchemie, rood, bijzonder (CLB-C)16%
72557hCG, humaan choriongonadotrofine, intact molecuul26%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)26%
72515Dehydro-epi-androsteron (DHEA)16%
72631Alfa-foetoproteine (AFP)16%
70806Chromatografische analyse (kwalitatief, 2-dimensionaal)16%
70714Eosinofielen tellen66%
72543C-peptide16%
71739Micro-albumine in urine26%
74899Troponine, cardiale isovorm16%
72519Sex hormone binding globulin (SHBG)36%
72641Calcitonine16%
70476Immunoglobuline, elk26%
71471Hydroxy-indolazijnzuur, 5-, kwantitatief26%
72508Aldosteron16%
70108Diaceetzuur16%
71971Vanillyl-amandelzuur (VMA)16%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)16%
72564Vasopressine (antidiuretisch hormoon, ADH)16%
72520Somatomedine16%
74758Bence Jones eiwit26%
72643Inhibine16%
70487Fibrinogeen16%
71472Hydroxytryptamine, 5-, (5-HT) (serotonine)46%
72575Thyroxine (T4)16%
78081hCG kwantitatief uit serum16%
72510Progesteron16%
70115Concentratie- en verdunningsproef, elk876%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)126%
71972Homovanilline (HVA)16%
70743Trombocyten aggregatie, per aggregerende substantie16%
74064Geglyceerde hemoglobine2,045%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch3,2250%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch11,6344%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2,544%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)3,8844%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,8639%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch128%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch3,828%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig211%
70513MRC + MBC-bepaling per antibioticum5,511%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.4,511%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief211%
71105HBs antigeen1,0111%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,0211%
70517Beta lactamase test16%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.126%
71142Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch.16%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.16%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch16%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)16%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,6344%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,2522%
50505Electronenmicroscopisch onderzoek.16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay317%
74721Koper16%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.16%
72820Alcohol, kwantitatief met identificatie16%
72840Anti-epileptica, m.b.v immunoassay, elk16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.13,1150%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd6,433%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E2,513%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat67%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190126IC opnametoeslag groep 1. Wordt geregistreerd op de eerste IC behandeldag.16%
190129IC consult. Intercollegiaal consult buiten de IC, spoed en niet-spoed.16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,2250%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname267%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,2622%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).31,511%
39692Preassessment opname.111%
190034Afwezigheidsdag2,0211%
;