(bv: 099699073, 990316034, 199699002, 990416037, 990216032, 131999014, 979002138, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (40401018) met declaratienummer (15C247)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van endocriene (hormoonafgevende) klier(en)


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van endocriene (hormoonafgevende) klier(en)Kenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 41 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 3 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.3,234%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.127%
190011Eerste polikliniekbezoek.121%
190009Klinisch intercollegiaal consult.77%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.39,3155%
190205Verpleegdag klasse 3B.45,1938%
190206Verpleegdag klasse 3C.307%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,5752%
39737Onderzoek arteriŽle obstructies extremiteiten dmv bloeddrukmeting armen en/of benen of penis met CW doppler of plethysmografie incl PVR curven of doppler stroomsnelheid curven incl een belastingproef.17%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.17%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.17%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,2389%
87070Echografie van de buikorganen.141%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,2527%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,125%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,1125%
81290MRI hersenen1,3321%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,6721%
82490MRI achterste schedelgroeve.114%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.114%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.114%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.27%
89042CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof. Met of zonder toediening van een intraveneus contrastmiddel.27%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.27%
81002Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen.17%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.17%
120113Bijniermergonderzoek (inclusief eventuele uptake-meting).1,614%
120280SPECT van abdomen.1,614%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70489ASAT, SGOT, transaminase5,5993%
70443Kalium28,4493%
74891ALAT, SGPT, Transaminase5,6693%
70419Kreatinine22,0593%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)5,4493%
70116Ureum18,5993%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).13,2393%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.17,1293%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling10,5193%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase5,6693%
74896Alkalische fosfatase5,6693%
70442Natrium31,6793%
70715Trombocyten tellen8,0893%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.53,6286%
70689C-reactive proteinen (CRP)11,2686%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk5,5586%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.3,8879%
72570Thyroxine (vrij T4)2,0975%
72573Thyrotrofine (TSH)275%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.5,7375%
72501Cortisol2,4573%
74802Albumine4,2473%
70421Fosfaat3,1266%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed2,3462%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,959%
70718Differentiele telling (machinaal)3,4859%
70119Chloride1,7459%
74801Eiwit2,4952%
70303Sediment1,7148%
74895Kreatine-fosfokinase2,2948%
70703Bezinkingssnelheid3,1745%
72649Ferritine1,541%
70469Magnesium1,638%
72520Somatomedine1,434%
70496Osmolariteit8,8134%
72565Prolactine (PRL)1,634%
70717Differentiele telling (hand)4,1132%
72550ACTH, corticotrofine2,1732%
72511Testosteron1,527%
72551Luteiniserend hormoon (LH)1,527%
70437IJzer1,527%
72576Trijoodthyronine (T3)1,527%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.5,2525%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,4925%
70468Melkzuur1,3825%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym221%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)3,3321%
72582Foliumzuur1,3321%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)121%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,3321%
72552Follikelstimulerend hormoon (FSH)1,6721%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling14,3521%
70449Transferrine1,3421%
70716Reticulocyten tellen1,9118%
70707Protrombinetijd8,0118%
70307Amylase2,2918%
70424Alkali reserve4,9618%
72646Parathormoon (PTH)214%
70425Cholesterol, totaal314%
72531Oestron, oestradiol, elk1,514%
70820BNP/NT-proBNP114%
70445IJzerbindingscapaciteit414%
70737Tromboplastinetijd, partieel1014%
70483Ammoniak114%
70130Urinezuur114%
70460Triglyceriden114%
70714Eosinofielen tellen2,5114%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)3,711%
72553Subunits, alfa-, van LH, FSH, TSH, elk27%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd17%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).17%
74803Myoglobine27%
70738Trombinetijd217%
70212Calcium in faeces.17%
74151Lipase47%
72564Vasopressine (antidiuretisch hormoon, ADH)27%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)17%
70202Bilirubine, kwalitatief37%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)197%
72507Hydroxycorticosteron, 1827%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)17%
70108Diaceetzuur27%
74251Cholesterol, HDL17%
71511Vitamine B1, Thiamine17%
70710Microscopie van sternumpunctaat, standaardkleuring en beoordeling17%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.17%
72631Alfa-foetoproteine (AFP)17%
70209Lipase17%
72519Sex hormone binding globulin (SHBG)17%
70481Cellen tellen in liquor17%
74064Geglyceerde hemoglobine17%
71739Micro-albumine in urine117%
72643Inhibine17%
72571Trijoodthyronine (vrij T3)37%
70211Eiwit37%
72104Fenylpyrodruivenzuur, kwalitatief17%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel17%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)207%
70208Amylase3,017%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk1,017%
72622Neuronspecifiek enolase (NSE)1,614%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk3,224%
70446Aminozurenchromatogram1,614%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)4,3855%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch3,8648%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch16,8541%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch3,8441%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,541%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk3,634%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.3,527%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,527%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch9,6721%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch221%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.714%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig114%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch17%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch17%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)57%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.17%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed114%
72891Antimicrobiele middelen, enkelvoudig, microbiologische bepaling.17%
72820Alcohol, kwantitatief met identificatie17%
72896Lithium17%
72905Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, m.b.v. een chromatografische techniek en hierbij de kwantificatie van de hoofdcomponent.17%
72845Analgetica/antirheumatica, m.b.v. immunoassay17%
79993CLB-referentietarief.27%
72841Anti-epileptica, m.b.v. chromatografie, elk10,047%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.1,017%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.2721%
194171Consultaties - overleg (inter)collegiaal - medisch psycholoog17%
193012Enkelvoudige ergotherapie17%
193022Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie17%
194156Rapportage (brief, correspondentie, rapport)†- medisch psycholoog17%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd214%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,3855%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,7279%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.414%
190031Verkeerde bed37%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).77%
39692Preassessment opname.27%
;