(bv: 199199013, 990416047, 099799032, 991900017, 131999133, 029199175, 119899021, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (40401021) met declaratienummer (15E290)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van endocriene (hormoonafgevende) klier(en)


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van endocriene (hormoonafgevende) klier(en)Kenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 35 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Prijs van de behandeling
Geen prijs gevonden
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.35100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.11100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1100%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk11100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).51100%
70421Fosfaat37100%
74895Kreatine-fosfokinase4100%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed1100%
70469Magnesium38100%
70130Urinezuur1100%
74801Eiwit13100%
70707Protrombinetijd2100%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.39100%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.15100%
74896Alkalische fosfatase28100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase5100%
70487Fibrinogeen1100%
70307Amylase1100%
74802Albumine38100%
70715Trombocyten tellen26100%
70442Natrium38100%
70108Diaceetzuur2100%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1100%
72646Parathormoon (PTH)1100%
70489ASAT, SGOT, transaminase7100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.2100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase7100%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)2100%
70443Kalium38100%
70116Ureum35100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling26100%
72649Ferritine1100%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)23100%
70419Kreatinine37100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)6100%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1100%
70468Melkzuur22100%
70119Chloride1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.6100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1100%
;