(bv: 219699007, 069599052, 979002018, 990216054, 972804025, 020109028, 029299053, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (49799012) met declaratienummer (15C261)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een stofwisselingsstoornis


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een stofwisselingsstoornisKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 41 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 26 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,5344%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,1927%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,2725%
190009Klinisch intercollegiaal consult.1,336%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.21,072%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.41,4881%
190205Verpleegdag klasse 3B.37,3819%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,6850%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,1414%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.1,258%
38407Percutane botboring, zoals uit het os ileum of de spina van de wervels, uitgezonderd de sternumpunctie.18%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.16%
39942Huidreactie volgens Mantoux.24%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.1,54%
39775Duplex bloedvaten in extremiteiten.1,554%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.1,952%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34503Endoscopische gastrostomie (zie 034501 voor open procedure).1,54%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,4912%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,7178%
87070Echografie van de buikorganen.1,541%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,2730%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,1316%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.112%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.2,610%
120501PET WB (whole body), oncologie.110%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.1,58%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.1,58%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.1,028%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.1,676%
81290MRI hersenen1,336%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.14%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.14%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.14%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.14%
86902Mammografie, al of niet met contrast in melkgangen.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling12,5694%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).14,2792%
70442Natrium19,3992%
70443Kalium18,6692%
74896Alkalische fosfatase6,8292%
74891ALAT, SGPT, Transaminase6,1292%
70489ASAT, SGOT, transaminase6,0592%
70419Kreatinine17,6990%
70116Ureum15,4490%
70715Trombocyten tellen10,4490%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase6,2188%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)5,7488%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.47,9487%
70689C-reactive proteinen (CRP)11,2587%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.8,4482%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.27,2182%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk7,1182%
74802Albumine7,3376%
70421Fosfaat7,8759%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.3,2858%
70703Bezinkingssnelheid3,7957%
70718Differentiele telling (machinaal)3,5253%
74801Eiwit2,8952%
74895Kreatine-fosfokinase351%
70469Magnesium6,0349%
70307Amylase2,7649%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed5,6245%
72573Thyrotrofine (TSH)2,0843%
70119Chloride4,2143%
70303Sediment2,5539%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,1637%
70707Protrombinetijd635%
72570Thyroxine (vrij T4)1,7635%
72582Foliumzuur1,1234%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed6,1332%
72649Ferritine1,3729%
70717Differentiele telling (hand)2,3126%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd2,1724%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling8,5824%
70716Reticulocyten tellen1,7322%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,7322%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,220%
70468Melkzuur4,620%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym2,5618%
70424Alkali reserve5,5618%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)2,3217%
70496Osmolariteit2,0917%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,2516%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,6316%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,7516%
74899Troponine, cardiale isovorm1,1316%
70437IJzer1,2516%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie1,4515%
70449Transferrine1,1414%
72501Cortisol1,8614%
70820BNP/NT-proBNP1,4314%
70130Urinezuur1,1414%
70476Immunoglobuline, elk2,4314%
72646Parathormoon (PTH)5,1513%
70425Cholesterol, totaal2,3312%
71511Vitamine B1, Thiamine1,1712%
70483Ammoniak6,410%
70460Triglyceriden1,610%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)5,210%
70737Tromboplastinetijd, partieel2,258%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,58%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)2,258%
77291Haptoglobine18%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk1,258%
74151Lipase18%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.1,58%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch4,447%
77451Antitrombine III activiteit1,676%
72631Alfa-foetoproteine (AFP)16%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).26%
74065HbAlc16%
79017Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-B)36%
72576Trijoodthyronine (T3)2,336%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)3,676%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)16%
74251Cholesterol, HDL1,54%
74064Geglyceerde hemoglobine14%
70741Leucocytenconcentratie met kleuring.14%
72575Thyroxine (T4)14%
70487Fibrinogeen14%
72109Hydroxyproline3,54%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,54%
79018Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-C)2,54%
72543C-peptide64%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)24%
70197Metanefrinen, normetanefrinen1,54%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief14%
70445IJzerbindingscapaciteit1,54%
71512Vitamine B6, Pyridoxine14%
72508Aldosteron1,253%
72647Renine1,873%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)5,613%
70108Diaceetzuur1,873%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch4,355%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch4,2655%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch27,9647%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk3,2245%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)4,1441%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch3,3335%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch4,4328%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.3,5224%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay6,516%
71105HBs antigeen1,4314%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch14,1414%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch1,512%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,610%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.1,758%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig6,336%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief1,676%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.2,336%
70517Beta lactamase test1,366%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.14%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)14%
70643Immunodiffusie reactie154%
70503Kweekproef op tuberculose14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,7524%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.114%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79993CLB-referentietarief.28%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.38%
72887Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. immunoassay1,54%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay24%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.13,6231%
193012Enkelvoudige ergotherapie64%
193029Intake en onderzoek na verwijzing (fysiotherapie)14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190372Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd, bestraald3,338%
190391Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, bestraald, 5E23%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten23%
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,2364%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,3466%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).5,5714%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,4210%
190034Afwezigheidsdag3,057%
;