(bv: 099799009, 972804025, 079999013, 140401002, 020107007, 020110103, 990027164, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (49799015) met declaratienummer (15E298)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Hemochromatose (ijzerstapeling) of een andere leverafwijking


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Hemochromatose (ijzerstapeling) of een andere leverafwijkingKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 49 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 3 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.8,1538%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.48,95100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).9,7838%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.3,2638%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,86100%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.162%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.262%
120501PET WB (whole body), oncologie.162%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,6338%
87211Radiologisch onderzoek maag en duodenum inclusief doorlichten van de slokdarm en inclusief dunne darm passage.1,6338%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70419Kreatinine11,11100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.183,28100%
74896Alkalische fosfatase3,1100%
70715Trombocyten tellen8,68100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling8,68100%
70489ASAT, SGOT, transaminase3,1100%
70116Ureum9,29100%
70689C-reactive proteinen (CRP)10,53100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase3,1100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase3,1100%
70442Natrium9,29100%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk4,34100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).9,91100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)3,1100%
70443Kalium10,53100%
74151Lipase162%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine162%
70469Magnesium362%
72582Foliumzuur162%
70703Bezinkingssnelheid6,5238%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.449,6838%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.4,8938%
74801Eiwit6,5238%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk1,6338%
74802Albumine6,5238%
70718Differentiele telling (machinaal)6,5238%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.6,5238%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)1,6338%
70119Chloride6,5238%
70307Amylase1,6338%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)162%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch262%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch4,8938%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,6338%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch4,8938%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.4,8438%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.462%
190021Klinische opname1,6338%
;