(bv: 070601003, 099699085, 149599013, 990004017, 199299052, 159899013, 099899052, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (59899051) met declaratienummer (15C320)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een psychische stoornis


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een psychische stoornisKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 39 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 15 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1957%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,8330%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,5528%
190009Klinisch intercollegiaal consult.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.38,785%
190205Verpleegdag klasse 3B.39,515%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,7657%
39702Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur.1,5940%
39715Aanvullende eenvoudige kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG).1,2223%
39717Aanvullende videoregistratie (tijdens EEG tot 1 uur).1,213%
39743Standaard electromyografisch onderzoek (EMG) (< 45 min.).15%
39764Somato sensible evoked potentials (SSEP/SER) niet in kader van een bronlokalisatie analyse.1,55%
39796Autonoom functieonderzoek met kantelproef.13%
39704Electro-encephalografie (EEG)-registratie (1-6 uur).13%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).13%
39770Motor Evoked Potential (b.v. TES, TMS) uitgebreid.13%
39305Lumbaalpunctie.13%
39718Aanvullende videoregistratie tijdens EEG-registratie 1-2 uur, 2-6 uur of 6-24 uur.13%
39771Standaard Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD).13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,6912%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,6662%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,0850%
81290MRI hersenen1,2250%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,2510%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.18%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,678%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.18%
87070Echografie van de buikorganen.1,338%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.1,338%
83290MRI thoracale wervelkolom.1,678%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,338%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.15%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.15%
81670Echografie carotide, al dan niet inclusief haematotachografisch onderzoek van de cerebropetale vaten.25%
82490MRI achterste schedelgroeve.1,55%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.15%
120501PET WB (whole body), oncologie.15%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.13%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.23%
83613Myelografie.13%
120203SPECT van hersendoorbloeding.13%
85090MRI thorax(wand), mamma en mediastinum.13%
89070Echografie onderste extremiteit.23%
84402Radiologisch onderzoek elleboog en/of onderarm.23%
120205SPECT van receptoren in hersenen.23%
86802Radiologisch onderzoek ribben en/of sternum.13%
39492Echografie van de buikorganen.13%
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.23%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).8,1585%
70443Kalium6,8585%
70715Trombocyten tellen3,5685%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling6,2385%
70442Natrium6,8885%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.15,2185%
70116Ureum6,2382%
70419Kreatinine6,2382%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.6,8777%
70703Bezinkingssnelheid3,1677%
74891ALAT, SGPT, Transaminase3,0675%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase2,7675%
70489ASAT, SGOT, transaminase3,5972%
70689C-reactive proteinen (CRP)5,1572%
74896Alkalische fosfatase2,7470%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.4,5367%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,8762%
74801Eiwit1,9658%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,3555%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,9852%
74802Albumine2,1850%
70718Differentiele telling (machinaal)5,3947%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,0645%
70303Sediment2,0345%
72573Thyrotrofine (TSH)1,345%
72570Thyroxine (vrij T4)1,0840%
71511Vitamine B1, Thiamine1,0937%
72582Foliumzuur1,0833%
70421Fosfaat1,4932%
70707Protrombinetijd5,7530%
70469Magnesium1,4530%
74895Kreatine-fosfokinase1,6827%
71512Vitamine B6, Pyridoxine1,125%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling3,8125%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,7725%
70119Chloride223%
70481Cellen tellen in liquor1,9522%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,520%
74251Cholesterol, HDL1,2918%
70460Triglyceriden1,1418%
70425Cholesterol, totaal1,2918%
70717Differentiele telling (hand)3,7217%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed415%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)3,413%
70483Ammoniak2,613%
72649Ferritine1,213%
70307Amylase1,510%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,7510%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)1,7510%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,510%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)2,510%
70468Melkzuur1,510%
71732Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.110%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch3,7510%
70449Transferrine110%
70437IJzer110%
70424Alkali reserve28%
70714Eosinofielen tellen2,338%
74065HbAlc18%
72576Trijoodthyronine (T3)18%
70476Immunoglobuline, elk15%
70728Hemoglobine scheiding kwantitatief1,55%
70123Homocysteine15%
70716Reticulocyten tellen15%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.15%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)25%
70738Trombinetijd105%
70130Urinezuur15%
72622Neuronspecifiek enolase (NSE)75%
70209Lipase15%
74899Troponine, cardiale isovorm15%
70726Hemoglobine (foetaal) kwalitatief15%
72501Cortisol1,164%
72629Thyreoglobuline13%
70820BNP/NT-proBNP23%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)153%
79995INR-bepaling (incl. ordertarief)83%
70184Immuno-electroforese, na concentratie43%
77091Lymfocyten subpopulatie, eerste antistof23%
70431Vitamine A13%
74767Kappa ketens, vrij of gebonden, elk13%
72646Parathormoon (PTH)23%
70494Cryoglobuline, kwalitatief23%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief13%
70824Bilirubine in vruchtwater, eventueel ascitesvocht, kwantitatief.13%
70197Metanefrinen, normetanefrinen33%
77092Lymfocyten subpopulatie, tweede en elke volgende antistof53%
70108Diaceetzuur13%
70737Tromboplastinetijd, partieel13%
74769Lambda ketens, vrij of gebonden, elk13%
70496Osmolariteit13%
79004Reumafactoren (Elisa) (CLB-B)13%
70128Kreatine183%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)23%
70202Bilirubine, kwalitatief13%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.13%
70115Concentratie- en verdunningsproef, elk123%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk13%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.23%
74758Bence Jones eiwit13%
70695Anti-perinucleaire factor (PNF)23%
70487Fibrinogeen13%
70755Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans.23%
70151Vitamine B213%
70428Angiotensine converting enzym13%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,042%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,347%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2,2935%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,9735%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)3,0730%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch20,4624%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay220%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,3319%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)1,1715%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch1,3315%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,213%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig2,419%
70628VDRL-reactie (kwantitatief)1,079%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief1,467%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay1,55%
70517Beta lactamase test15%
70627Fluorescerende treponemale anti-stoffenreactie (met toepassing van absorptie) FTA-ABS-reactie1,154%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF23%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)13%
71011Virologisch onderzoek door middel van celkweek < 2 media13%
70503Kweekproef op tuberculose13%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd13%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media13%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.13%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch13%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF23%
70643Immunodiffusie reactie23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,1619%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72840Anti-epileptica, m.b.v immunoassay, elk1,338%
79993CLB-referentietarief.15%
70827Zink1,154%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay23%
72812Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet m.b.v. immunoassay, per component (zie ook 072813).33%
74721Koper13%
72820Alcohol, kwantitatief met identificatie13%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed13%
72809Antidepressiva, identificatie en/of kwantificatie23%
72811Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet, chromatografisch, per component33%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.15,7942%
193012Enkelvoudige ergotherapie7,5718%
193022Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie38%
193029Intake en onderzoek na verwijzing (fysiotherapie)18%
193021Logopedie.95%
194160Psychodiagnostisch - neuropsychologisch onderzoek - tests - medisch psycholoog25%
194155Gegevensbeheer (dossier, info, interpretaties, decursus)† - medisch psycholoog1,55%
194162Intake face-to-face contact - medisch psycholoog25%
194156Rapportage (brief, correspondentie, rapport)†- medisch psycholoog25%
194163Behandelingscontact - medisch psycholoog.73%
194157Psychodiagnostisch - screening - tests - medisch psycholoog13%
194165Behandeling groepscontact - medisch psycholoog13%
194171Consultaties - overleg (inter)collegiaal - medisch psycholoog43%
194161Nieuwe inschrijving (verwijzing, registratie, informatie, dossier) - medisch psycholoog.23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190129IC consult. Intercollegiaal consult buiten de IC, spoed en niet-spoed.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,4175%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.2,55%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,4278%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,678%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).35%
190031Verkeerde bed493%
190034Afwezigheidsdag33%
39691Preassessment dagopname.13%
190207Verpleegdag PAAZ13%
;