(bv: 990616035, 109999057, 020107035, 199799005, 079799009, 191301012, 189599010, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (60301008) met declaratienummer (15B538)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een stoornis van houding en beweging veroorzaakt in het zenuwstelsel


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een stoornis van houding en beweging veroorzaakt in het zenuwstelselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 38 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 6 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,243%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,2930%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,5730%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.38,7978%
190205Verpleegdag klasse 3B.36,6822%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39702Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur.1,526%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.122%
39717Aanvullende videoregistratie (tijdens EEG tot 1 uur).1,59%
39743Standaard electromyografisch onderzoek (EMG) (< 45 min.).19%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).14%
39769Motor Evoked Potential (b.v. TES, TMS) beperkt.14%
39798Polymyografie (PMG) / tremorregistratie.14%
39744Uitgebreid electromyografisch onderzoek (EMG) (> 45 min.).14%
39839Spirografische longfunctiebepaling.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34501Gastrostomie, open procedure (zie 034503 voor endoscopisch).14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38485Gipskraag.14%
39680Perifeer infuus inbrengen.14%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.1,014%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,6448%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,2239%
81290MRI hersenen1,1335%
87070Echografie van de buikorganen.130%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.113%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.213%
120205SPECT van receptoren in hersenen.1,59%
83290MRI thoracale wervelkolom.29%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.19%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.19%
82490MRI achterste schedelgroeve.14%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.14%
81002Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen.14%
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.24%
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.14%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.14%
89070Echografie onderste extremiteit.14%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).24%
82042CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast.14%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling4,61100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).4,5996%
70715Trombocyten tellen4,387%
70442Natrium5,8587%
70419Kreatinine5,5587%
70443Kalium5,5587%
70689C-reactive proteinen (CRP)4,287%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.14,9578%
70116Ureum5,3478%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.5,3170%
70703Bezinkingssnelheid2,6370%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,7570%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase365%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,4361%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,8661%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,3956%
74896Alkalische fosfatase3,3956%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,3452%
72573Thyrotrofine (TSH)1,6448%
70303Sediment239%
70718Differentiele telling (machinaal)239%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.135%
74801Eiwit1,4330%
74802Albumine1,7230%
74895Kreatine-fosfokinase1,2930%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling11,3326%
70119Chloride226%
72570Thyroxine (vrij T4)222%
70425Cholesterol, totaal122%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,222%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed322%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed322%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.122%
70307Amylase1,517%
70421Fosfaat117%
72582Foliumzuur1,2517%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd117%
70460Triglyceriden113%
74251Cholesterol, HDL1,3313%
70469Magnesium1,3313%
70424Alkali reserve2,3313%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,6713%
74065HbAlc113%
71511Vitamine B1, Thiamine2,0113%
71512Vitamine B6, Pyridoxine113%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch2,59%
72501Cortisol19%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)2,59%
70717Differentiele telling (hand)89%
70714Eosinofielen tellen19%
70496Osmolariteit29%
70716Reticulocyten tellen19%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,519%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.29%
70438Vitamine E19%
71739Micro-albumine in urine19%
74901Ceruloplasmine19%
70468Melkzuur19%
70707Protrombinetijd19%
72649Ferritine19%
70449Transferrine19%
70481Cellen tellen in liquor14%
79004Reumafactoren (Elisa) (CLB-B)14%
70312Bloed (occult) in diverse materialen14%
72565Prolactine (PRL)14%
70211Eiwit14%
74765Albumine in liquor cerebrospinalis14%
70215Melkzuur, kwantitatief34%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)14%
72511Testosteron14%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)14%
72571Trijoodthyronine (vrij T3)14%
70428Angiotensine converting enzym14%
74796Immuno-electroforese van liquor, na concentratie14%
72646Parathormoon (PTH)14%
72520Somatomedine14%
70476Immunoglobuline, elk34%
72550ACTH, corticotrofine14%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie14%
70130Urinezuur14%
77291Haptoglobine14%
70483Ammoniak14%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)14%
70437IJzer14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch3,1430%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch230%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,2930%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,8326%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch23,622%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)3,622%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay19%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)19%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,59%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.19%
70517Beta lactamase test14%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)24%
70185Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoblot24%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay14%
70643Immunodiffusie reactie14%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd14%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig24%
70914Protozoaire cysten (concentratie)14%
70007DNA/RNA-analyse (bv. sequentie-bepaling of sub-typering).14%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).3,014%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
74721Koper19%
72840Anti-epileptica, m.b.v immunoassay, elk24%
72896Lithium64%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.27,7635%
193021Logopedie.426%
193012Enkelvoudige ergotherapie7,6713%
193022Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie1,59%
194156Rapportage (brief, correspondentie, rapport)†- medisch psycholoog24%
194160Psychodiagnostisch - neuropsychologisch onderzoek - tests - medisch psycholoog14%
194161Nieuwe inschrijving (verwijzing, registratie, informatie, dossier) - medisch psycholoog.14%
194162Intake face-to-face contact - medisch psycholoog14%
193029Intake en onderzoek na verwijzing (fysiotherapie)14%
194171Consultaties - overleg (inter)collegiaal - medisch psycholoog14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd25%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,243%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,2765%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.517%
190034Afwezigheidsdag1,59%
190207Verpleegdag PAAZ34%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).254%
;