(bv: 979002161, 131999162, 979002165, 990216013, 199199006, 109799031, 219699017, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (69499016) met declaratienummer (15C339)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van zenuwen / zenuwwortels / zenuwknopen


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van zenuwen / zenuwwortels / zenuwknopenKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 46 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 5 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,944%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1742%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,2528%
190009Klinisch intercollegiaal consult.421%
190017Medebehandeling (voor IC medebehandeling zie 039672).1,514%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.17%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.43,1565%
190205Verpleegdag klasse 3B.51,235%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39743Standaard electromyografisch onderzoek (EMG) (< 45 min.).1,4349%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,2123%
39305Lumbaalpunctie.121%
39942Huidreactie volgens Mantoux.1,514%
39702Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur.114%
39774Duplex extracraniŽle halsvaten.114%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).214%
39744Uitgebreid electromyografisch onderzoek (EMG) (> 45 min.).17%
39506Begeleiding en interpretatie MRI-hart door cardioloog inclusief voor- en nabespreking met radioloog.17%
39771Standaard Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD).17%
32684Diagnostische pleurapunctie.17%
39839Spirografische longfunctiebepaling.17%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
30555Percutane thermolaesie van het dorsale ganglion, ongeacht het aantal, inclusief prognostische blokkade, lumbosacraal.17%
39683Inbrengen en toediening epiduraal anesthesie tijdens de partus.17%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.3,5465%
81290MRI hersenen1,551%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.1,4349%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,3237%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,3237%
83290MRI thoracale wervelkolom.135%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.128%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.128%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,5123%
87070Echografie van de buikorganen.1,5123%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.121%
82490MRI achterste schedelgroeve.2,514%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.27%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.27%
120030Statisch skeletonderzoek.17%
82042CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast.17%
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.17%
120060Longperfusieonderzoek.17%
85070Echografie van het hart en/of de thorax.17%
89042CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof. Met of zonder toediening van een intraveneus contrastmiddel.17%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).17%
120501PET WB (whole body), oncologie.17%
85190MRI-hart.17%
82445CT onderzoek van het petrosum, multidirectioneel onderzoek met reconstructies tbv afbeelden binnen- of middenoorpathologie. Dit codenummer is niet bedoeld voor de analyse van brughoektumoren.3,172%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.12,71100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)4,19100%
70489ASAT, SGOT, transaminase5,8698%
70442Natrium14,5793%
70116Ureum10,4493%
74896Alkalische fosfatase5,5693%
70443Kalium13,3793%
70419Kreatinine12,7793%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase5,6393%
74891ALAT, SGPT, Transaminase6,4693%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling14,3493%
70689C-reactive proteinen (CRP)7,8591%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.17,8686%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).16,486%
70715Trombocyten tellen13,4886%
70703Bezinkingssnelheid5,8586%
70718Differentiele telling (machinaal)3,2779%
74801Eiwit2,3979%
74895Kreatine-fosfokinase2,9177%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk4,8572%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.5,2665%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.6,2365%
74802Albumine6,4958%
70303Sediment2,2556%
70481Cellen tellen in liquor2,8856%
70707Protrombinetijd6,3342%
70119Chloride7,5237%
70469Magnesium9,2237%
70421Fosfaat9,5937%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed25,235%
70717Differentiele telling (hand)735%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)2,0930%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch12,0530%
71732Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,8530%
70307Amylase2,3230%
72649Ferritine2,528%
70428Angiotensine converting enzym1,2528%
79018Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-C)128%
72573Thyrotrofine (TSH)128%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)1,2528%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,5123%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed221%
70460Triglyceriden121%
70425Cholesterol, totaal1,3321%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.221%
72582Foliumzuur1,3321%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,3321%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym3,3321%
74765Albumine in liquor cerebrospinalis221%
72570Thyroxine (vrij T4)121%
70716Reticulocyten tellen2,3321%
70437IJzer121%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling3,3321%
77291Haptoglobine2,514%
74251Cholesterol, HDL1,514%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,514%
70737Tromboplastinetijd, partieel1414%
71739Micro-albumine in urine7,514%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).1,514%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel514%
78252Acetylglucoseaminidase, N114%
70476Immunoglobuline, elk1,514%
70820BNP/NT-proBNP114%
70496Osmolariteit4,569%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)2,289%
70130Urinezuur1,529%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)1,529%
70487Fibrinogeen2,289%
71511Vitamine B1, Thiamine17%
70438Vitamine E17%
74151Lipase17%
72576Trijoodthyronine (T3)17%
74759Albumine-IgG ratio (in serum en liquor cerebrospinalis)27%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)47%
70483Ammoniak17%
72541Insuline17%
77092Lymfocyten subpopulatie, tweede en elke volgende antistof117%
71512Vitamine B6, Pyridoxine17%
70710Microscopie van sternumpunctaat, standaardkleuring en beoordeling17%
70468Melkzuur237%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)77%
70184Immuno-electroforese, na concentratie27%
72550ACTH, corticotrofine17%
77101Microscopie van punctaten (anders dan sternumpunctaat), standaard kleuring en beoordeling17%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).17%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief17%
74064Geglyceerde hemoglobine27%
79016Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-C)17%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.17%
70445IJzerbindingscapaciteit17%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie17%
70123Homocysteine17%
72420IgG subklassen47%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu217%
70494Cryoglobuline, kwalitatief17%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)17%
70449Transferrine17%
70424Alkali reserve27%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)17%
70128Kreatine27%
72501Cortisol17%
77091Lymfocyten subpopulatie, eerste antistof17%
74769Lambda ketens, vrij of gebonden, elk6,332%
70728Hemoglobine scheiding kwantitatief3,172%
74767Kappa ketens, vrij of gebonden, elk6,332%
74758Bence Jones eiwit6,332%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,6272%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch5,865%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay4,9358%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch3,3856%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)1,4349%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch11,4349%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)3,0144%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,1742%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch4,3342%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig8,235%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch528%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,2528%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF6,2528%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF7,2528%
70185Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoblot1,6721%
70503Kweekproef op tuberculose1,6721%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief221%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief11,514%
70628VDRL-reactie (kwantitatief)114%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)114%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch314%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media214%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)214%
79020Klinische viro immunologie, bijzonder (CLB-C)314%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.214%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.414%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.114%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch4,514%
70524Microscopisch onderzoek (gekleurd of ongekleurd), elk, mycologisch17%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd17%
71120Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. CBR of HAR per bepaling27%
70007DNA/RNA-analyse (bv. sequentie-bepaling of sub-typering).17%
71142Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch.47%
70002Hybridisatie, handmatig17%
70618Anti-sterptolysine titer / anti-DNase B titer of stapholysine titer, elk27%
71102Typering van geisoleerd virusstam37%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch17%
71111Virusdetectie in kweek met specifieke antisera17%
70627Fluorescerende treponemale anti-stoffenreactie (met toepassing van absorptie) FTA-ABS-reactie17%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.3,0165%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.121%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72840Anti-epileptica, m.b.v immunoassay, elk614%
74721Koper17%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.57%
72841Anti-epileptica, m.b.v. chromatografie, elk17%
79993CLB-referentietarief.17%
72866Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. chromatografie87%
72891Antimicrobiele middelen, enkelvoudig, microbiologische bepaling.17%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.13,344%
193012Enkelvoudige ergotherapie5,1323%
193021Logopedie.7,514%
193022Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie17%
194162Intake face-to-face contact - medisch psycholoog87%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,2644%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.27%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,8472%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.321%
190034Afwezigheidsdag3,3321%
;