(bv: 020108217, 990004060, 159899013, 131999004, 029799073, 131999249, 990022053, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (69499037) met declaratienummer (15C352)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de zenuwen van de armen of benen bijv polyneuropathie


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de zenuwen van de armen of benen bijv polyneuropathieKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 39 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 23 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1353%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.3,0840%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,3228%
190009Klinisch intercollegiaal consult.1,46%
190017Medebehandeling (voor IC medebehandeling zie 039672).13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.2,297%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.39,8989%
190205Verpleegdag klasse 3B.34,7611%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39743Standaard electromyografisch onderzoek (EMG) (< 45 min.).1,4855%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,932%
39744Uitgebreid electromyografisch onderzoek (EMG) (> 45 min.).1,3315%
39702Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur.1,5415%
39305Lumbaalpunctie.1,313%
39839Spirografische longfunctiebepaling.2,8810%
39717Aanvullende videoregistratie (tijdens EEG tot 1 uur).1,255%
39748Eenvoudige kwantitatieve analyse macro electromyografisch (EMG).13%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.13%
39765Somato sensible evoked potentials (SSEP/SER) in kader van een bronlokalisatie analyse.13%
39774Duplex extracraniŽle halsvaten.13%
38498Beenmergpunctie, inclusief beenmergbeoordeling.13%
39836Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.3,4316%
191010Ferese.63%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.257%
81290MRI hersenen1,3338%
83290MRI thoracale wervelkolom.1,2131%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.1,2328%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.1,1427%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,3126%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,4125%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,2120%
87070Echografie van de buikorganen.1,0312%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,2510%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,869%
86802Radiologisch onderzoek ribben en/of sternum.15%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.25%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.1,255%
39492Echografie van de buikorganen.2,334%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.2,334%
89070Echografie onderste extremiteit.1,334%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.14%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.14%
86902Mammografie, al of niet met contrast in melkgangen.1,123%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.13%
89090MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en).1,53%
120501PET WB (whole body), oncologie.13%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.1,53%
81670Echografie carotide, al dan niet inclusief haematotachografisch onderzoek van de cerebropetale vaten.13%
39494Echografie van het hart.1,042%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.38,8493%
70442Natrium9,8593%
70443Kalium9,5993%
70419Kreatinine7,4390%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling6,5490%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).7,3690%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.30,8588%
70715Trombocyten tellen5,4287%
70689C-reactive proteinen (CRP)5,3685%
70116Ureum6,5884%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase3,8481%
74891ALAT, SGPT, Transaminase4,0680%
74896Alkalische fosfatase4,0177%
70489ASAT, SGOT, transaminase4,3476%
70703Bezinkingssnelheid3,5275%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)3,6672%
74801Eiwit3,6365%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk4,0161%
74802Albumine2,5658%
70481Cellen tellen in liquor2,0957%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,6854%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.6,4454%
70718Differentiele telling (machinaal)3,0651%
70303Sediment2,2746%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,342%
74895Kreatine-fosfokinase1,8242%
72573Thyrotrofine (TSH)1,2841%
72582Foliumzuur1,2437%
71511Vitamine B1, Thiamine1,1232%
74765Albumine in liquor cerebrospinalis1,6231%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed1031%
70717Differentiele telling (hand)2,2631%
70421Fosfaat2,8729%
70476Immunoglobuline, elk3,8329%
70425Cholesterol, totaal1,2728%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch3,7728%
71732Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.2,5827%
71512Vitamine B6, Pyridoxine1,0526%
70469Magnesium2,7924%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,6624%
70119Chloride11,2223%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed12,0623%
72570Thyroxine (vrij T4)1,1223%
70707Protrombinetijd3,5922%
70460Triglyceriden1,3522%
74759Albumine-IgG ratio (in serum en liquor cerebrospinalis)1,8621%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie1,2820%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,2719%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)3,4517%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)1,8417%
74251Cholesterol, HDL1,3817%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,3817%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,6414%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd3,0914%
70307Amylase1,3114%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)2,213%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling213%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,5611%
70428Angiotensine converting enzym1,2610%
72649Ferritine1,3910%
70714Eosinofielen tellen19%
70468Melkzuur26,299%
70449Transferrine1,439%
70437IJzer1,439%
70737Tromboplastinetijd, partieel2,368%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk33,178%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)1,338%
70496Osmolariteit1,838%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym38%
74065HbAlc1,338%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)4,46%
70716Reticulocyten tellen1,55%
77101Microscopie van punctaten (anders dan sternumpunctaat), standaard kleuring en beoordeling1,55%
74899Troponine, cardiale isovorm35%
74796Immuno-electroforese van liquor, na concentratie1,645%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)14%
72501Cortisol1,334%
77091Lymfocyten subpopulatie, eerste antistof1,674%
70483Ammoniak74%
72554Thyrotrofine (TSH) binding inhibitor1,674%
70211Eiwit1,334%
70487Fibrinogeen1,674%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).2,334%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,334%
74769Lambda ketens, vrij of gebonden, elk2,334%
70108Diaceetzuur1,674%
70130Urinezuur1,344%
70123Homocysteine3,723%
74942Cryoglobuline, kwantitatief13%
70728Hemoglobine scheiding kwantitatief13%
74151Lipase13%
70494Cryoglobuline, kwalitatief13%
70659Membraan immunofluorescentie (ter bepaling van het B-lymfocyten)23%
70197Metanefrinen, normetanefrinen9,53%
70704Bloedingstijd14,53%
70312Bloed (occult) in diverse materialen23%
77291Haptoglobine1,53%
70202Bilirubine, kwalitatief4,53%
77092Lymfocyten subpopulatie, tweede en elke volgende antistof13,53%
74767Kappa ketens, vrij of gebonden, elk1,53%
70424Alkali reserve13%
77433Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief13%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.13%
71739Micro-albumine in urine3,513%
70184Immuno-electroforese, na concentratie2,42%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay4,3245%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,343%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,8239%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,4837%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2,6337%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch18,6433%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,2432%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,2629%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)1,6325%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig2,9421%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief1,8220%
71120Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. CBR of HAR per bepaling4,5417%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch4,1617%
70185Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoblot214%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,313%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF6,4411%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF69%
70628VDRL-reactie (kwantitatief)1,178%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.2,178%
71105HBs antigeen1,178%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.2,46%
70517Beta lactamase test15%
70627Fluorescerende treponemale anti-stoffenreactie (met toepassing van absorptie) FTA-ABS-reactie1,255%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd7,035%
70601Agglutinatiereactie volgens Widal, voor elk micro-organisme2,674%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media5,334%
70608Paul en Bunnell, reactie van14%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd84%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.33%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.13%
71013Virologisch onderzoek door middel van celkweek > 3 media13%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.13%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)6,553%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,6334%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed86,53%
72840Anti-epileptica, m.b.v immunoassay, elk73%
79993CLB-referentietarief.1,53%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.22,3353%
193012Enkelvoudige ergotherapie10,2820%
193021Logopedie.9,6614%
193022Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie3,55%
194162Intake face-to-face contact - medisch psycholoog1,463%
194163Behandelingscontact - medisch psycholoog.23%
193029Intake en onderzoek na verwijzing (fysiotherapie)83%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190854Intercollegiaal consult arts - revalidatie.1,53%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
191508Immunoglobuline i.v., per toedieningeenheid van 100 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.137%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,2454%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,025%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,674%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,7175%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).12,159%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,358%
190031Verkeerde bed18,255%
190034Afwezigheidsdag4,255%
;