(bv: 119899002, 079599008, 029199125, 070601005, 079899003, 991316018, 170901039, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (69599023) met declaratienummer (15C378)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een ontsteking aan het zenuwstelsel


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een ontsteking aan het zenuwstelselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 47 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 82 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,2337%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,0135%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,2533%
190009Klinisch intercollegiaal consult.4,116%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.48,580%
190205Verpleegdag klasse 3B.41,8319%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.2,5728%
39702Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur.1,6128%
39305Lumbaalpunctie.1,3810%
39717Aanvullende videoregistratie (tijdens EEG tot 1 uur).1,399%
80047Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder CT-controle.1,226%
39774Duplex extracraniŽle halsvaten.1,096%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,674%
39743Standaard electromyografisch onderzoek (EMG) (< 45 min.).13%
39715Aanvullende eenvoudige kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG).2,123%
39942Huidreactie volgens Mantoux.1,253%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.13%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.1,332%
39744Uitgebreid electromyografisch onderzoek (EMG) (> 45 min.).12%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.12%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.2,672%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32203Tracheotomie.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,3916%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,4412%
39682Inbrengen voedingskatheter of centrale veneuze katheter niet gerelateerd aan een operatie.1,367%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.1,253%
87258Inbrengen maag- of duodenumsonde.2,332%
39755Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie.6,332%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.3,4869%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.2,4457%
81290MRI hersenen2,1252%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.2,1321%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,1320%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,320%
87070Echografie van de buikorganen.1,2919%
83290MRI thoracale wervelkolom.1,5415%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.1,4115%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,410%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,469%
82490MRI achterste schedelgroeve.1,838%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.1,198%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.1,226%
89070Echografie onderste extremiteit.1,386%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,435%
82042CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast.1,145%
120501PET WB (whole body), oncologie.1,464%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.1,334%
82445CT onderzoek van het petrosum, multidirectioneel onderzoek met reconstructies tbv afbeelden binnen- of middenoorpathologie. Dit codenummer is niet bedoeld voor de analyse van brughoektumoren.1,334%
120030Statisch skeletonderzoek.13%
82505Volledige gebitsstatus of panoramixopname.13%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.13%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.1,53%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.1,942%
81620Radiologisch onderzoek arteria carotis communis en/of externa en/of interna.1,672%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.12%
39494Echografie van het hart.1,672%
86042CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel.12%
80023Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriŽle catheterisatie.12%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.1,332%
84402Radiologisch onderzoek elleboog en/of onderarm.1,332%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.2,332%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling12,3495%
70442Natrium15,1793%
70443Kalium15,1393%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).17,5693%
70419Kreatinine12,6391%
70715Trombocyten tellen9,4891%
70116Ureum12,1389%
70689C-reactive proteinen (CRP)12,3287%
74891ALAT, SGPT, Transaminase6,0387%
70489ASAT, SGOT, transaminase5,8886%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase5,9186%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.23,7884%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.41,1383%
74896Alkalische fosfatase5,6883%
70703Bezinkingssnelheid8,9178%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)5,3976%
70718Differentiele telling (machinaal)4,164%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.5,6364%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk6,463%
74802Albumine4,260%
74801Eiwit2,9157%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.5,3257%
74895Kreatine-fosfokinase3,6343%
70421Fosfaat4,3741%
70707Protrombinetijd4,4141%
70303Sediment2,3139%
70717Differentiele telling (hand)3,7237%
70119Chloride4,2837%
70469Magnesium4,433%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd3,131%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed9,6630%
70481Cellen tellen in liquor2,8829%
70425Cholesterol, totaal1,528%
72573Thyrotrofine (TSH)1,2223%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,1722%
70460Triglyceriden1,7221%
72582Foliumzuur1,1521%
70307Amylase2,2921%
72649Ferritine1,8220%
70468Melkzuur5,920%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed3,2519%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling6,0718%
70424Alkali reserve1117%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)2,5716%
74251Cholesterol, HDL1,5516%
70496Osmolariteit2,0815%
72570Thyroxine (vrij T4)1,2215%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,4215%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel4,3214%
71511Vitamine B1, Thiamine1,0813%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,2813%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.3,4613%
70487Fibrinogeen1,2613%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.2,0513%
70437IJzer1,5111%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch4,4710%
70483Ammoniak3,2410%
70716Reticulocyten tellen1,9610%
70714Eosinofielen tellen5,4310%
70476Immunoglobuline, elk310%
70737Tromboplastinetijd, partieel5,7110%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk2,389%
70449Transferrine1,439%
71512Vitamine B6, Pyridoxine1,29%
70820BNP/NT-proBNP1,178%
70130Urinezuur1,648%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,188%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,787%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie27%
74759Albumine-IgG ratio (in serum en liquor cerebrospinalis)1,67%
70428Angiotensine converting enzym1,27%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)2,446%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)3,226%
77291Haptoglobine16%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)4,465%
77091Lymfocyten subpopulatie, eerste antistof1,295%
77092Lymfocyten subpopulatie, tweede en elke volgende antistof5,575%
70755Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans.2,575%
77101Microscopie van punctaten (anders dan sternumpunctaat), standaard kleuring en beoordeling1,145%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.1,865%
72501Cortisol1,715%
74765Albumine in liquor cerebrospinalis2,725%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,084%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)1,384%
79004Reumafactoren (Elisa) (CLB-B)14%
74151Lipase1,334%
70128Kreatine20,674%
70445IJzerbindingscapaciteit24%
77451Antitrombine III activiteit14%
74065HbAlc1,244%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)1,63%
71732Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,63%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief1,23%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)9,23%
71739Micro-albumine in urine1,63%
70108Diaceetzuur1,23%
70115Concentratie- en verdunningsproef, elk61,53%
70202Bilirubine, kwalitatief33%
74758Bence Jones eiwit1,253%
74962Colloid osmolaliteit (colloid osmotische druk)23%
70732Bloedstollingsfactor V13%
74064Geglyceerde hemoglobine13%
74796Immuno-electroforese van liquor, na concentratie13%
74899Troponine, cardiale isovorm3,263%
72646Parathormoon (PTH)1,142%
72554Thyrotrofine (TSH) binding inhibitor12%
74803Myoglobine22%
70738Trombinetijd112%
72565Prolactine (PRL)12%
70697Cellulaire immuniteit door middel van lymfocyten transformatie, bepaling van1,332%
70710Microscopie van sternumpunctaat, standaardkleuring en beoordeling12%
72571Trijoodthyronine (vrij T3)12%
79015Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-B)3,332%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep7,672%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen1,332%
70824Bilirubine in vruchtwater, eventueel ascitesvocht, kwantitatief.1,332%
74769Lambda ketens, vrij of gebonden, elk1,342%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk3,0662%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)4,3959%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch3,4252%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch3,7649%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch4,4644%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch22,2434%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay4,9229%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig3,4528%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch3,5923%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,0521%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,2820%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief2,3419%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.2,2219%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.3,417%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)1,3815%
70503Kweekproef op tuberculose1,8514%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd5,2910%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)1,369%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF1,769%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.1,258%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF1,918%
70185Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoblot1,488%
71105HBs antigeen1,47%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch1,17%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief2,136%
71120Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. CBR of HAR per bepaling3,25%
70517Beta lactamase test1,725%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch2,834%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch1,83%
70628VDRL-reactie (kwantitatief)1,783%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd13,253%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.23%
71142Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch.2,253%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media13%
70601Agglutinatiereactie volgens Widal, voor elk micro-organisme2,292%
70513MRC + MBC-bepaling per antibioticum1,332%
70007DNA/RNA-analyse (bv. sequentie-bepaling of sub-typering).1,332%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.3,672%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).1,672%
70620L-agglutinatie12%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch1,332%
71143Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,5221%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay8,2210%
79993CLB-referentietarief.1,336%
72820Alcohol, kwantitatief met identificatie1,264%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed2,174%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.1,674%
72841Anti-epileptica, m.b.v. chromatografie, elk24%
72840Anti-epileptica, m.b.v immunoassay, elk5,83%
72894Antimicrobiele middelen, m.b.v. chromatografie3,682%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.24,3246%
193021Logopedie.10,8119%
193012Enkelvoudige ergotherapie17,7816%
193022Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie27%
194161Nieuwe inschrijving (verwijzing, registratie, informatie, dossier) - medisch psycholoog.15%
194162Intake face-to-face contact - medisch psycholoog1,295%
194156Rapportage (brief, correspondentie, rapport)†- medisch psycholoog13%
194155Gegevensbeheer (dossier, info, interpretaties, decursus)† - medisch psycholoog23%
194171Consultaties - overleg (inter)collegiaal - medisch psycholoog13%
194163Behandelingscontact - medisch psycholoog.2,672%
194160Psychodiagnostisch - neuropsychologisch onderzoek - tests - medisch psycholoog3,72%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd3,575%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten2,674%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,3751%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,285%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,3769%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,9210%
190034Afwezigheidsdag1,758%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).10,957%
;