(bv: 029199174, 069899214, 210301006, 131999146, 028999018, 020117027, 131999265, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (69599026) met declaratienummer (15C381)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een Een aandoening / aantasting van centrale het zenuwstelsel


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een Een aandoening / aantasting van centrale het zenuwstelselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 43 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 22 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.247%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1143%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,4433%
190009Klinisch intercollegiaal consult.1,46%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.39,1477%
190205Verpleegdag klasse 3B.53,8423%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,5833%
39743Standaard electromyografisch onderzoek (EMG) (< 45 min.).1,3826%
39702Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur.1,112%
39744Uitgebreid electromyografisch onderzoek (EMG) (> 45 min.).1,288%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).436%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.4,55%
39766Visually evoked potentials (VEP), exclusief objectieve visusbepaling.1,255%
39769Motor Evoked Potential (b.v. TES, TMS) beperkt.14%
39305Lumbaalpunctie.2,334%
39745Single fiber electromyografisch onderzoek (EMG).14%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.12%
39715Aanvullende eenvoudige kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG).12%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).12%
39839Spirografische longfunctiebepaling.4,52%
39717Aanvullende videoregistratie (tijdens EEG tot 1 uur).12%
39764Somato sensible evoked potentials (SSEP/SER) niet in kader van een bronlokalisatie analyse.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34533Endoscopische gastro-enterostomie (zie 034531 voor open procedure).25%
34503Endoscopische gastrostomie (zie 034501 voor open procedure).12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,3810%
191010Ferese.8,814%
39881Urologische behandeling dilataties en catheterisaties.14%
39682Inbrengen voedingskatheter of centrale veneuze katheter niet gerelateerd aan een operatie.2,52%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,6962%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.1,633%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,0829%
83290MRI thoracale wervelkolom.1,6429%
81290MRI hersenen1,5427%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,3326%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.1,5624%
87070Echografie van de buikorganen.1,0717%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.112%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.1,1111%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,1111%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.1,1310%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,579%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.1,337%
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.1,544%
86902Mammografie, al of niet met contrast in melkgangen.1,334%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).14%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.14%
82042CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast.12%
120501PET WB (whole body), oncologie.12%
86042CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel.12%
39492Echografie van de buikorganen.2,52%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.22%
82490MRI achterste schedelgroeve.1,52%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.1,52%
86970Echografie van mamma.12%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.1,52%
83402Speciaal gericht radiologisch onderzoek sacroiliacale gewrichten en/of os coccygis.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).18,0389%
70443Kalium14,4589%
70442Natrium14,3889%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling9,1588%
70419Kreatinine8,5488%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.32,8286%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.31,0285%
70715Trombocyten tellen7,5585%
74891ALAT, SGPT, Transaminase5,1782%
70116Ureum8,2282%
70489ASAT, SGOT, transaminase5,2381%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase4,3180%
70689C-reactive proteinen (CRP)8,7276%
74896Alkalische fosfatase5,1375%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)5,0274%
70703Bezinkingssnelheid3,9770%
70718Differentiele telling (machinaal)4,3361%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk5,7459%
74801Eiwit2,952%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.4,9250%
74802Albumine3,5344%
74895Kreatine-fosfokinase2,8342%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.20,1341%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed21,0839%
72573Thyrotrofine (TSH)1,7432%
70303Sediment1,6532%
70717Differentiele telling (hand)3,7230%
70119Chloride4,7126%
70421Fosfaat8,1525%
70707Protrombinetijd6,6623%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,2222%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed2,9721%
70469Magnesium8,9421%
70307Amylase2,4121%
72582Foliumzuur1,1318%
70481Cellen tellen in liquor2,3617%
70468Melkzuur22,517%
72570Thyroxine (vrij T4)1,4317%
70425Cholesterol, totaal1,3116%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling4,9216%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,5815%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch3,5815%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)1,9514%
71511Vitamine B1, Thiamine113%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,9113%
71732Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.2,1813%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,1813%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)3,0913%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd2,312%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,312%
70737Tromboplastinetijd, partieel3,7511%
74759Albumine-IgG ratio (in serum en liquor cerebrospinalis)1,6711%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie1,5611%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym2,6310%
70476Immunoglobuline, elk3,6310%
70460Triglyceriden1,510%
70428Angiotensine converting enzym1,3810%
70424Alkali reserve136,1310%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).7,439%
74251Cholesterol, HDL1,579%
72649Ferritine1,299%
70130Urinezuur1,177%
74765Albumine in liquor cerebrospinalis2,677%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)16%
70714Eosinofielen tellen2,46%
74065HbAlc1,26%
72646Parathormoon (PTH)16%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,86%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk26%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)16%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)26%
70483Ammoniak16%
74064Geglyceerde hemoglobine16%
70496Osmolariteit1,46%
74899Troponine, cardiale isovorm25%
71512Vitamine B6, Pyridoxine15%
74796Immuno-electroforese van liquor, na concentratie1,255%
70738Trombinetijd145%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)1,755%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)2,255%
70437IJzer15%
70820BNP/NT-proBNP2,255%
70449Transferrine14%
70728Hemoglobine scheiding kwantitatief1,674%
74758Bence Jones eiwit14%
72575Thyroxine (T4)14%
70704Bloedingstijd12,674%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief14%
70184Immuno-electroforese, na concentratie34%
74803Myoglobine1,334%
79004Reumafactoren (Elisa) (CLB-B)12%
70211Eiwit1,52%
70438Vitamine E12%
74769Lambda ketens, vrij of gebonden, elk1,52%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)2,52%
70292Porfyrines, kwantitatief12%
70123Homocysteine12%
79015Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-B)1,52%
74901Ceruloplasmine12%
70108Diaceetzuur2,52%
72576Trijoodthyronine (T3)12%
70716Reticulocyten tellen32%
72622Neuronspecifiek enolase (NSE)12%
70110Indican32%
71739Micro-albumine in urine82%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk22%
77101Microscopie van punctaten (anders dan sternumpunctaat), standaard kleuring en beoordeling12%
70445IJzerbindingscapaciteit12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch6,4146%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk4,3542%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch6,2141%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch51,0637%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,3327%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,1525%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)4,9523%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch3,419%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,5218%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)1,3617%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,3617%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch1,6715%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig3,6413%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief2,212%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd2,7510%
70185Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoblot1,869%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch1,439%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.1,439%
70503Kweekproef op tuberculose4,158%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch1,66%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch1,26%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF1,255%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd5,55%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)24%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.14%
70524Microscopisch onderzoek (gekleurd of ongekleurd), elk, mycologisch14%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF1,674%
71120Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. CBR of HAR per bepaling22%
70627Fluorescerende treponemale anti-stoffenreactie (met toepassing van absorptie) FTA-ABS-reactie12%
70628VDRL-reactie (kwantitatief)12%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief2,52%
71105HBs antigeen12%
70601Agglutinatiereactie volgens Widal, voor elk micro-organisme12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,4826%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79993CLB-referentietarief.1,710%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed26%
74721Koper1,334%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay5,334%
72896Lithium14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.25,7852%
193021Logopedie.17,722%
193012Enkelvoudige ergotherapie16,6918%
193022Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie2,677%
193029Intake en onderzoek na verwijzing (fysiotherapie)1,353%
194162Intake face-to-face contact - medisch psycholoog32%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190885Ergotherapie - schriftelijke rapportage - revalidatie102%
190857Ergotherapie - revalidatie362%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd2,56%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E12%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten42%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
191508Immunoglobuline i.v., per toedieningeenheid van 100 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,354%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,579%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,234%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,6278%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,9615%
190034Afwezigheidsdag2,255%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).9,613%
39692Preassessment opname.12%
;