(bv: 029799087, 099899034, 990022068, 990004072, 131999191, 099699059, 990816016, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (69899202) met declaratienummer (15D577)

Meer dan 50 verpleegligdagen (met multidisciplinaire behandeling) bij Epilepsie of stuip


Prijs van: Meer dan 50 verpleegligdagen (met multidisciplinaire behandeling) bij Epilepsie of stuipKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 3 dagen.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 8 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190210Dagbehandeling epilepsie categoraal3,5817%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190212Verpleegdag epilepsie categoraal volwassenen >17 jr.64,2257%
190216Verpleegdag epilepsie categoraal - verstandelijk gehandicapten.76,4627%
190217Verpleegdag epilepsie categoraal - voorgezette behandeling.120,2820%
190215Verpleegdag epilepsie categoraal - kinderen 7 t/m 17 jaar.56,26%
190213Verpleegdag epilepsie categoraal intensieve zorg.14%
190211Verpleegdag epilepsie categoraal (=gemiddelde verpleegdag).87,274%
190204Verpleegdag.123,623%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39704Electro-encephalografie (EEG)-registratie (1-6 uur).1,2536%
39717Aanvullende videoregistratie (tijdens EEG tot 1 uur).1,2536%
39718Aanvullende videoregistratie tijdens EEG-registratie 1-2 uur, 2-6 uur of 6-24 uur.2,3526%
39705Langdurige electro-encephalografie (EEG), registratie vanaf 6 tot 24 uur.1,1715%
39708Ambulante 24-uurs electro-encephalografie (EEG)-registratie.4,579%
39702Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur.1,66%
39659Video-monitoring - epilepsie categoraal1,254%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,674%
39796Autonoom functieonderzoek met kantelproef.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
81290MRI hersenen1,149%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,66%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.6,513%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).4,4964%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling4,7462%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase359%
74891ALAT, SGPT, Transaminase3,2459%
70442Natrium4,2959%
70715Trombocyten tellen4,0358%
70419Kreatinine3,4857%
70443Kalium4,455%
74896Alkalische fosfatase3,0349%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,9445%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.2,6941%
70703Bezinkingssnelheid5,9539%
70116Ureum3,626%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.2,7319%
72554Thyrotrofine (TSH) binding inhibitor1,1518%
74801Eiwit2,0818%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk4,1617%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,6317%
70718Differentiele telling (machinaal)4,3415%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,8214%
70425Cholesterol, totaal1,8214%
70460Triglyceriden1,913%
74802Albumine310%
70421Fosfaat2,2510%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,338%
70689C-reactive proteinen (CRP)7,178%
72570Thyroxine (vrij T4)1,338%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine16%
74895Kreatine-fosfokinase16%
70717Differentiele telling (hand)1,66%
74251Cholesterol, HDL2,255%
70307Amylase2,255%
70130Urinezuur1,755%
70119Chloride3,255%
72573Thyrotrofine (TSH)1,55%
72649Ferritine14%
72582Foliumzuur14%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling12,344%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd3,334%
70469Magnesium23%
72602Allergenen, (Specifiek IgE Antistof tegen, RAST)63%
70476Immunoglobuline, elk13%
79001Allergie-onderzoeken, bijzonder (CLB-B/CLB-C)13%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch15,53%
72603Allergenen, screening op inhalatie-allergie13%
70707Protrombinetijd3,53%
71511Vitamine B1, Thiamine2,53%
70483Ammoniak23%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.63,063%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay36%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk5,344%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch4,674%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch3,344%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,53%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch3,53%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief4,53%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch43,043%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)1,53%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)9,013%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72841Anti-epileptica, m.b.v. chromatografie, elk6,4663%
72805Benzodiazepinen, identificatie en/of kwantificatie2,5612%
72840Anti-epileptica, m.b.v immunoassay, elk3,510%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193074MDO paramedisch - epilepsie categoraal28,8589%
190080Opnamegesprek neuroloog - epilepsie categoraal1,3474%
190071MDO medisch specialist - epilepsie categoraal9,2571%
193068Vervolgconsult maatschappelijk werk - epilepsie categoraal5,4271%
193073Dienstverlening & bemiddeling MW 30 min. - epilepsie categoraal9,7469%
190076Artsenvisite kliniek neuroloog - epilepsie categoraal9,769%
194163Behandelingscontact - medisch psycholoog.14,5766%
190087Ontslaggesprek neuroloog - epilepsie categoraal1,2763%
190073Herhalingsconsult neuroloog - epilepsie categoraal2,4460%
193069Telefonisch/ emailconsult maatschappelijk werk - epilepsie categoraal3,7755%
190088Opstellen behandelplan neuroloog - epilepsie categoraal1,4650%
193066Kort consult maatschappelijk werk - epilepsie categoraal2,5845%
193067Eerste consult maatschappelijk werk - epilepsie categoraal1,142%
194008Psychodiagnostiek - neuropsychologisch onderzoek epilepsie - uitgebreid1,1331%
194164Psychotherapiecontact - medisch psycholoog1,1726%
193061Individueel consult psychomotorische therapie - epilepsie categoraal13,725%
193001Fysiotherapeutische behandeling.15,3924%
190072Eerste consult neuroloog - epilepsie categoraal123%
194180Telefonisch consult psycholoog - epilepsie categoraal3,6123%
193057Consult arbeidsconsulent met patiŽnt - epilepsie categoraal4,0622%
194166Psychotherapie groepscontact - medisch psycholoog23,4821%
193056Eerste consult arbeidsconsulent - epilepsie categoraal1,0621%
190083Vervolgconsult gespecialiseerd verpleegkundige - epilepsie categoraal3,7219%
193063Observatie psychomotorische therapie - epilepsie categoraal4,0718%
190074Telefonisch consult neuroloog - epilepsie categoraal1,8218%
193049Individuele behandeling - creatieve therapie - epilepsie categoraal17,1416%
193059Telefonisch/e-mail consult arbeidsconsulent - epilepsie categoraal2,9215%
194007Psychodiagnostiek - neuropsychologisch onderzoek epilepsie - standaard1,515%
190084Telefonisch consult gespecialiseerd verpleegkundige - epilepsie categoraal2,4515%
190075Klinisch consult neuroloog - epilepsie categoraal4,7314%
193062Groepsbehandeling psychomotorische therapie - epilepsie categoraal2,3614%
193042Vervolgconsult - diŽtetiek - epilepsie categoraal4,1110%
193072Huisbezoek maatschappelijk werk - epilepsie categoraal1,338%
190077Consult externe consulent t.b.v. neuroloog - epilepsie categoraal2,848%
193006Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek op medische indicatie.6,46%
193070Extern consult i.k.v dienstverlening & bemiddeling - epilepsie categoraal1,26%
194173Assertiviteitstraining psycholoog - epilepsie categoraal25%
190085Huisbezoek gespecialiseerd verpleegkundige - epilepsie categoraal1,674%
194174Geheugenondersteuning psycholoog - epilepsie categoraal44%
193058Bemiddeling door arbeidsconsulent - epilepsie categoraal1,674%
190082Eerste consult gespecialiseerd verpleegkundige - epilepsie categoraal14%
193041Eerste consult - diŽtetiek - epilepsie categoraal1,53%
193053Behandeling speltherapie - epilepsie categoraal163%
193071Groepsconsult maatschappelijk werk - epilepsie categoraal23%
193051Eerste consult speltherapie - epilepsie categoraal13%
193026Telefonische zitting (fysiotherapie).6,53%
193052Observatie en diagnostiek speltherapie - epilepsie categoraal4,53%
193065Psychomotorische systeemtherapie - epilepsie categoraal13%
193022Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie12,013%
194185Eerste consult psychiatrie - epilepsie categoraal1,092%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,53%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,53%
;