(bv: 099899082, 028999026, 990216064, 979001142, 199299069, 979001222, 020108077, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (69899203) met declaratienummer (15D578)

Meer dan 50 verpleegligdagen (met of zonder multidisciplinaire behandeling) bij Epilepsie of stuip


Prijs van: Meer dan 50 verpleegligdagen (met of zonder multidisciplinaire behandeling) bij Epilepsie of stuipKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 34 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 12 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,2924%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,2918%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,6614%
190009Klinisch intercollegiaal consult.93%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190210Dagbehandeling epilepsie categoraal13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.77,6331%
190216Verpleegdag epilepsie categoraal - verstandelijk gehandicapten.73,1225%
190205Verpleegdag klasse 3B.69,2314%
190212Verpleegdag epilepsie categoraal volwassenen >17 jr.67,5413%
190211Verpleegdag epilepsie categoraal (=gemiddelde verpleegdag).85,188%
190214Verpleegdag epilepsie categoraal - kinderen 0 t/m 6 jaar.127,55%
190213Verpleegdag epilepsie categoraal intensieve zorg.85%
190215Verpleegdag epilepsie categoraal - kinderen 7 t/m 17 jaar.94,753%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39702Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur.3,4124%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.2,1221%
39717Aanvullende videoregistratie (tijdens EEG tot 1 uur).2,5721%
39718Aanvullende videoregistratie tijdens EEG-registratie 1-2 uur, 2-6 uur of 6-24 uur.1,2618%
39705Langdurige electro-encephalografie (EEG), registratie vanaf 6 tot 24 uur.1,1815%
39704Electro-encephalografie (EEG)-registratie (1-6 uur).110%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,338%
39659Video-monitoring - epilepsie categoraal18%
39708Ambulante 24-uurs electro-encephalografie (EEG)-registratie.1,45%
39700E.E.G. - uitgevoerd door neuroloog15%
39774Duplex extracraniŽle halsvaten.13%
39715Aanvullende eenvoudige kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG).23%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.13%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34501Gastrostomie, open procedure (zie 034503 voor endoscopisch).13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.2,227%
39682Inbrengen voedingskatheter of centrale veneuze katheter niet gerelateerd aan een operatie.23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
81290MRI hersenen1,8531%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,1830%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.2,6726%
87070Echografie van de buikorganen.1,1815%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.2,4412%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,2212%
81089MRI hersenen bij epilepsie - uitgebreid.18%
120501PET WB (whole body), oncologie.1,037%
89070Echografie onderste extremiteit.25%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,55%
82490MRI achterste schedelgroeve.25%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.1,045%
86802Radiologisch onderzoek ribben en/of sternum.13%
81670Echografie carotide, al dan niet inclusief haematotachografisch onderzoek van de cerebropetale vaten.13%
83290MRI thoracale wervelkolom.23%
39494Echografie van het hart.13%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.13%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.13%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.23%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.1,092%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,092%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70419Kreatinine7,1858%
70442Natrium10,0456%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).11,3556%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling8,0156%
70443Kalium10,3753%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase4,2851%
74891ALAT, SGPT, Transaminase4,5851%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.25,5848%
74896Alkalische fosfatase3,8748%
70715Trombocyten tellen7,1943%
70489ASAT, SGOT, transaminase4,9743%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.48,0741%
70703Bezinkingssnelheid3,1641%
70116Ureum8,9941%
70689C-reactive proteinen (CRP)10,6141%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.5,2739%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk3,9738%
74802Albumine2,2138%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)4,6736%
70718Differentiele telling (machinaal)2,9434%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.3,1629%
72573Thyrotrofine (TSH)2,1322%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,0120%
74801Eiwit2,8917%
70421Fosfaat1,9417%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling1,2316%
70707Protrombinetijd1,515%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.3,8315%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).4,8315%
70303Sediment2,3315%
72582Foliumzuur115%
72570Thyroxine (vrij T4)2,215%
70469Magnesium2,114%
71511Vitamine B1, Thiamine1,1114%
70481Cellen tellen in liquor1,6312%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,2412%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed4,0412%
70717Differentiele telling (hand)3,8312%
70460Triglyceriden1,7811%
70425Cholesterol, totaal1,7811%
74251Cholesterol, HDL1,7811%
74895Kreatine-fosfokinase1,5611%
70307Amylase1,4311%
70119Chloride210%
70737Tromboplastinetijd, partieel1,510%
70130Urinezuur1,510%
70483Ammoniak2,310%
70468Melkzuur2,769%
71732Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.18%
72649Ferritine1,338%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)28%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed28%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,338%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)2,067%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)3,337%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,55%
71512Vitamine B6, Pyridoxine15%
70437IJzer1,55%
70738Trombinetijd25%
79018Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-C)1,55%
77291Haptoglobine15%
74899Troponine, cardiale isovorm1,55%
70208Amylase15%
70496Osmolariteit3,15%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,565%
72501Cortisol2,095%
70450Koolhydraat DeficÔent Transferrine (CDT).1,045%
74151Lipase1,045%
70424Alkali reserve8,214%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)83%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)43%
72576Trijoodthyronine (T3)23%
70212Calcium in faeces.13%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep93%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)13%
70820BNP/NT-proBNP13%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk13%
70714Eosinofielen tellen23%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief13%
70728Hemoglobine scheiding kwantitatief13%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.13%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)23%
79011Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-C)113%
70487Fibrinogeen13%
72555Thyrotrofine (TSH) stimulating immuunglobuline13%
74064Geglyceerde hemoglobine13%
70151Vitamine B213%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).33%
77436Fibrinopeptide-A13%
70428Angiotensine converting enzym13%
74758Bence Jones eiwit13%
72640Beta-2-microglobuline13%
79014Complementfactoren-immunochemie, bijzonder (CLB-C)13%
70449Transferrine13%
74803Myoglobine13%
70716Reticulocyten tellen43%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)23%
77571Proteine C activiteit23%
74759Albumine-IgG ratio (in serum en liquor cerebrospinalis)23%
72646Parathormoon (PTH)13%
70211Eiwit23%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)13%
70755Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans.23%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch53%
70126Porfyrines, uro-, copro-, proto-kwantitatief, elk1,092%
74901Ceruloplasmine1,092%
70114Aminolevulinezuur, delta-, kwantitatief2,182%
70476Immunoglobuline, elk1,092%
71602Porfobilinogeen, kwantitatief1,092%
72602Allergenen, (Specifiek IgE Antistof tegen, RAST)1,092%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch4,2832%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,9227%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,0922%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)3,0521%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch14,1717%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief1,7814%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig6,4912%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,6812%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,049%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch3,678%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch3,337%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF15%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch15%
70185Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoblot2,095%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)1,045%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.1,045%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.4,14%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media1,174%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch13%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.13%
71120Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. CBR of HAR per bepaling13%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch13%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.13%
70914Protozoaire cysten (concentratie)13%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)23%
70620L-agglutinatie23%
71142Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch.23%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF63%
70627Fluorescerende treponemale anti-stoffenreactie (met toepassing van absorptie) FTA-ABS-reactie1,092%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd1,092%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)1,092%
71105HBs antigeen1,092%
70503Kweekproef op tuberculose1,092%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.2,5315%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72841Anti-epileptica, m.b.v. chromatografie, elk5,0345%
72840Anti-epileptica, m.b.v immunoassay, elk3,9119%
79993CLB-referentietarief.25%
72820Alcohol, kwantitatief met identificatie2,095%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.13%
72898Geneesmiddel, eiwitvrije fractie (naast een ander nummer in dit tarief) per monster153%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed13%
72908Organische oplosmiddelen, chromatografisch13%
72805Benzodiazepinen, identificatie en/of kwantificatie13%
72812Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet m.b.v. immunoassay, per component (zie ook 072813).5,452%
72905Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, m.b.v. een chromatografische techniek en hierbij de kwantificatie van de hoofdcomponent.3,272%
74721Koper1,092%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190080Opnamegesprek neuroloog - epilepsie categoraal1,1838%
190071MDO medisch specialist - epilepsie categoraal9,5938%
193001Fysiotherapeutische behandeling.22,2131%
190087Ontslaggesprek neuroloog - epilepsie categoraal1,2430%
190073Herhalingsconsult neuroloog - epilepsie categoraal2,6630%
190088Opstellen behandelplan neuroloog - epilepsie categoraal1,1828%
190076Artsenvisite kliniek neuroloog - epilepsie categoraal3,3325%
193021Logopedie.4,8821%
193074MDO paramedisch - epilepsie categoraal1,7320%
190074Telefonisch consult neuroloog - epilepsie categoraal2,8313%
193012Enkelvoudige ergotherapie13,3411%
190084Telefonisch consult gespecialiseerd verpleegkundige - epilepsie categoraal4,4710%
194163Behandelingscontact - medisch psycholoog.1,2510%
193073Dienstverlening & bemiddeling MW 30 min. - epilepsie categoraal1,510%
193069Telefonisch/ emailconsult maatschappelijk werk - epilepsie categoraal110%
193022Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie38%
194008Psychodiagnostiek - neuropsychologisch onderzoek epilepsie - uitgebreid18%
190083Vervolgconsult gespecialiseerd verpleegkundige - epilepsie categoraal28%
193026Telefonische zitting (fysiotherapie).65%
193066Kort consult maatschappelijk werk - epilepsie categoraal15%
190075Klinisch consult neuroloog - epilepsie categoraal1,55%
190072Eerste consult neuroloog - epilepsie categoraal15%
193056Eerste consult arbeidsconsulent - epilepsie categoraal15%
193041Eerste consult - diŽtetiek - epilepsie categoraal3,643%
193042Vervolgconsult - diŽtetiek - epilepsie categoraal6,563%
193059Telefonisch/e-mail consult arbeidsconsulent - epilepsie categoraal23%
193071Groepsconsult maatschappelijk werk - epilepsie categoraal13%
193006Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek op medische indicatie.13%
193067Eerste consult maatschappelijk werk - epilepsie categoraal13%
193068Vervolgconsult maatschappelijk werk - epilepsie categoraal13%
193075Behandelingsconsult logopedie - epilepsie categoraal73%
190082Eerste consult gespecialiseerd verpleegkundige - epilepsie categoraal1,013%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd48%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.2,526%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.13%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.33%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname2,2239%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).10,015%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,934%
;