(bv: 140301064, 990022071, 070601016, 990916050, 979001229, 069499064, 020108135, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (69899232) met declaratienummer (15E385)

Meer dan 50 verpleegligdagen (met multidisciplinaire behandeling) bij Epilepsie of stuip


Prijs van: Meer dan 50 verpleegligdagen (met multidisciplinaire behandeling) bij Epilepsie of stuipKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 2 dagen.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 13 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190210Dagbehandeling epilepsie categoraal2,413%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190215Verpleegdag epilepsie categoraal - kinderen 7 t/m 17 jaar.95,5166%
190214Verpleegdag epilepsie categoraal - kinderen 0 t/m 6 jaar.104,9423%
190213Verpleegdag epilepsie categoraal intensieve zorg.1,929%
190217Verpleegdag epilepsie categoraal - voorgezette behandeling.123,866%
190211Verpleegdag epilepsie categoraal (=gemiddelde verpleegdag).133,124%
190204Verpleegdag.793%
190212Verpleegdag epilepsie categoraal volwassenen >17 jr.353%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39718Aanvullende videoregistratie tijdens EEG-registratie 1-2 uur, 2-6 uur of 6-24 uur.1,3832%
39705Langdurige electro-encephalografie (EEG), registratie vanaf 6 tot 24 uur.1,2132%
39717Aanvullende videoregistratie (tijdens EEG tot 1 uur).1,326%
39704Electro-encephalografie (EEG)-registratie (1-6 uur).1,3225%
39702Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur.2,2422%
39659Video-monitoring - epilepsie categoraal1,33%
39708Ambulante 24-uurs electro-encephalografie (EEG)-registratie.3,532%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
81089MRI hersenen bij epilepsie - uitgebreid.17%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70715Trombocyten tellen2,5651%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling2,6151%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).4,0951%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase2,5450%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,5450%
70442Natrium2,248%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,5948%
74896Alkalische fosfatase2,3544%
70419Kreatinine2,1743%
70443Kalium2,3140%
70718Differentiele telling (machinaal)6,3720%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.2,0319%
70717Differentiele telling (hand)1,4216%
70421Fosfaat2,4312%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.2,5412%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,0710%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed3,878%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,78%
70116Ureum1,67%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)17%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.4,216%
74801Eiwit25%
70689C-reactive proteinen (CRP)14%
70703Bezinkingssnelheid1,674%
70483Ammoniak1,674%
74895Kreatine-fosfokinase2,354%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,23%
70707Protrombinetijd2,53%
70716Reticulocyten tellen33%
70468Melkzuur33%
70481Cellen tellen in liquor23%
72602Allergenen, (Specifiek IgE Antistof tegen, RAST)13,672%
72603Allergenen, screening op inhalatie-allergie1,052%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,47%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch34%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk14%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.33%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72841Anti-epileptica, m.b.v. chromatografie, elk4,5260%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.1,6311%
72805Benzodiazepinen, identificatie en/of kwantificatie1,78%
72840Anti-epileptica, m.b.v immunoassay, elk1,946%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193074MDO paramedisch - epilepsie categoraal29,3780%
190071MDO medisch specialist - epilepsie categoraal11,974%
190076Artsenvisite kliniek neuroloog - epilepsie categoraal8,2866%
193073Dienstverlening & bemiddeling MW 30 min. - epilepsie categoraal6,2265%
193068Vervolgconsult maatschappelijk werk - epilepsie categoraal3,5265%
190073Herhalingsconsult neuroloog - epilepsie categoraal3,5159%
194163Behandelingscontact - medisch psycholoog.9,6359%
193069Telefonisch/ emailconsult maatschappelijk werk - epilepsie categoraal6,3855%
193067Eerste consult maatschappelijk werk - epilepsie categoraal1,1254%
193052Observatie en diagnostiek speltherapie - epilepsie categoraal5,8851%
190080Opnamegesprek neuroloog - epilepsie categoraal1,3146%
193001Fysiotherapeutische behandeling.11,1742%
190088Opstellen behandelplan neuroloog - epilepsie categoraal1,239%
194008Psychodiagnostiek - neuropsychologisch onderzoek epilepsie - uitgebreid1,1837%
190087Ontslaggesprek neuroloog - epilepsie categoraal1,2736%
190072Eerste consult neuroloog - epilepsie categoraal134%
193066Kort consult maatschappelijk werk - epilepsie categoraal1,6734%
194164Psychotherapiecontact - medisch psycholoog1,629%
190074Telefonisch consult neuroloog - epilepsie categoraal3,8825%
190084Telefonisch consult gespecialiseerd verpleegkundige - epilepsie categoraal1,6720%
193078Logopedisch onderzoek - epilepsie categoraal2,6119%
193006Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek op medische indicatie.2,7619%
193051Eerste consult speltherapie - epilepsie categoraal1,0718%
193055Consult speltherapie - epilepsie categoraal1,1716%
190083Vervolgconsult gespecialiseerd verpleegkundige - epilepsie categoraal2,4515%
193075Behandelingsconsult logopedie - epilepsie categoraal5,4514%
194180Telefonisch consult psycholoog - epilepsie categoraal1,9314%
193061Individueel consult psychomotorische therapie - epilepsie categoraal8,9512%
193021Logopedie.10,0310%
193080Oudergesprek pkl. en kl. - logopedie - epilepsie categoraal1,299%
193053Behandeling speltherapie - epilepsie categoraal6,218%
194007Psychodiagnostiek - neuropsychologisch onderzoek epilepsie - standaard1,178%
193071Groepsconsult maatschappelijk werk - epilepsie categoraal1,87%
194175Doorverwijzing extern psycholoog - epilepsie categoraal1,026%
193057Consult arbeidsconsulent met patiŽnt - epilepsie categoraal3,165%
193054Telefonisch/ e-mailconsult speltherapie - epilepsie categoraal15%
193042Vervolgconsult - diŽtetiek - epilepsie categoraal18,615%
190075Klinisch consult neuroloog - epilepsie categoraal4,945%
193063Observatie psychomotorische therapie - epilepsie categoraal3,664%
193062Groepsbehandeling psychomotorische therapie - epilepsie categoraal2,674%
193076Telefonisch/e-mailconsult logopedie - epilepsie categoraal1,334%
194166Psychotherapie groepscontact - medisch psycholoog12,334%
190077Consult externe consulent t.b.v. neuroloog - epilepsie categoraal1,334%
193038Eerste consult - ergotherapie - epilepsie categoraal2,164%
190082Eerste consult gespecialiseerd verpleegkundige - epilepsie categoraal13%
193070Extern consult i.k.v dienstverlening & bemiddeling - epilepsie categoraal13%
193003Kinderfysiotherapie343%
193049Individuele behandeling - creatieve therapie - epilepsie categoraal93%
190086Informatie en voorlichtingsconsult gespecialiseerd verpleegkundige - epilepsie categoraal13%
193056Eerste consult arbeidsconsulent - epilepsie categoraal3,322%
193059Telefonisch/e-mail consult arbeidsconsulent - epilepsie categoraal3,322%
;