(bv: 090501011, 131999119, 049799005, 029499033, 991116018, 149899010, 192001043, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (69899233) met declaratienummer (15E386)

Meer dan 50 verpleegligdagen (met of zonder multidisciplinaire behandeling) bij Epilepsie of stuip


Prijs van: Meer dan 50 verpleegligdagen (met of zonder multidisciplinaire behandeling) bij Epilepsie of stuipKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 30 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 8 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.3,8814%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.3,9612%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,3310%
190009Klinisch intercollegiaal consult.4,555%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190215Verpleegdag epilepsie categoraal - kinderen 7 t/m 17 jaar.83,7334%
190214Verpleegdag epilepsie categoraal - kinderen 0 t/m 6 jaar.86,730%
190205Verpleegdag klasse 3B.94,2726%
190204Verpleegdag.54,3810%
190211Verpleegdag epilepsie categoraal (=gemiddelde verpleegdag).663%
190212Verpleegdag epilepsie categoraal volwassenen >17 jr.23%
190213Verpleegdag epilepsie categoraal intensieve zorg.43%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39702Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur.3,4354%
39717Aanvullende videoregistratie (tijdens EEG tot 1 uur).4,3121%
39659Video-monitoring - epilepsie categoraal1,3815%
39700E.E.G. - uitgevoerd door neuroloog210%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.27%
39715Aanvullende eenvoudige kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG).87%
39766Visually evoked potentials (VEP), exclusief objectieve visusbepaling.3,95%
39752Brainstem auditory evoked potentials (BAEP/BER) met auto-akoestische emissie.1,955%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.13%
39718Aanvullende videoregistratie tijdens EEG-registratie 1-2 uur, 2-6 uur of 6-24 uur.13%
39704Electro-encephalografie (EEG)-registratie (1-6 uur).23%
39651Herbeoordeling EEG inclusief opstellen rapport (zowel met als zonder videoregistratie).13%
39708Ambulante 24-uurs electro-encephalografie (EEG)-registratie.23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.13%
38195Gipsspalk voor hand, onder-en bovenarm.23%
38196Circulair gips voor hand, onder- en bovenarm.163%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.6,1424%
81290MRI hersenen1,2514%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.210%
81089MRI hersenen bij epilepsie - uitgebreid.110%
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.17%
82490MRI achterste schedelgroeve.1,57%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,57%
87070Echografie van de buikorganen.8,57%
39480Echo-encephalografie.13%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.53%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.13%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).13%
87211Radiologisch onderzoek maag en duodenum inclusief doorlichten van de slokdarm en inclusief dunne darm passage.13%
81002Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen.43%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.23%
89070Echografie onderste extremiteit.103%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.13%
89002Radiologisch onderzoek gehele been en/of voet.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70715Trombocyten tellen6,0260%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).18,1360%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling6,9957%
70419Kreatinine4,0953%
74891ALAT, SGPT, Transaminase3,952%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase3,9752%
70489ASAT, SGOT, transaminase3,9752%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.12,4850%
70442Natrium10,0250%
70443Kalium9,4150%
70718Differentiele telling (machinaal)6,3848%
74896Alkalische fosfatase3,8741%
70116Ureum6,633%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk3,0129%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.23,229%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.28,0327%
70689C-reactive proteinen (CRP)12,2227%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed24,1924%
70717Differentiele telling (hand)3,9822%
70468Melkzuur4,1519%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.8,5619%
70421Fosfaat1,8219%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)2,7517%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed8,9517%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)5,617%
70303Sediment3,8117%
70483Ammoniak2,1416%
70469Magnesium2,915%
70707Protrombinetijd314%
72501Cortisol4,5212%
70119Chloride2,0112%
74802Albumine6,0212%
74895Kreatine-fosfokinase1,4312%
70481Cellen tellen in liquor4010%
72573Thyrotrofine (TSH)1,3310%
70424Alkali reserve710%
70130Urinezuur2,018%
72602Allergenen, (Specifiek IgE Antistof tegen, RAST)27%
70737Tromboplastinetijd, partieel3,57%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd5,57%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk1,57%
70738Trombinetijd2,57%
72570Thyroxine (vrij T4)17%
70734Bloedstollingsfactor VIII17%
74801Eiwit237%
70704Bloedingstijd5,57%
70487Fibrinogeen27%
70761Heparine bepaling (anti Xa activiteit).4,57%
70731Bloedstollingsfactor II17%
72575Thyroxine (T4)1,57%
70736Bloedstollingsfactor X17%
72603Allergenen, screening op inhalatie-allergie17%
70425Cholesterol, totaal1,345%
74251Cholesterol, HDL2,015%
70460Triglyceriden1,345%
70307Amylase2,015%
77363Bloedstollingsfactor XII13%
70456Pyrodruivenzuur13%
70820BNP/NT-proBNP13%
70732Bloedstollingsfactor V13%
77572Proteine C antigeen13%
70476Immunoglobuline, elk13%
77101Microscopie van punctaten (anders dan sternumpunctaat), standaard kleuring en beoordeling13%
72561Groeihormoon, hGH, Somatropine13%
70496Osmolariteit33%
71739Micro-albumine in urine13%
70733Bloedstollingsfactor VII13%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)23%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.73%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch33%
70215Melkzuur, kwantitatief23%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.23%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief23%
72631Alfa-foetoproteine (AFP)13%
70703Bezinkingssnelheid63%
79015Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-B)43%
70755Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans.23%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).33%
77551Porfyrines uro-, copro-, proto-, in erytrocyten, kwantitatief13%
72109Hydroxyproline13%
70735Bloedstollingsfactor IX13%
72649Ferritine13%
70123Homocysteine13%
72420IgG subklassen43%
79016Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-C)23%
77362Bloedstollingsfactor XI13%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)43%
77571Proteine C activiteit13%
70475Vetzuren, vrij (FFA, NEFA)13%
72112Oxaalzuur13%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)103%
70128Kreatine143%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70005RNA-amplificatie, kwalitatief5,3426%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.9,0826%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch3,3320%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk12,817%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig6,217%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch7,817%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch36,514%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.6,514%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2210%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)4,3310%
70620L-agglutinatie3,628%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch107%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.1,57%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay27%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch17%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,57%
70185Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoblot13%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd13%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media63%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF43%
71013Virologisch onderzoek door middel van celkweek > 3 media13%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch43%
70513MRC + MBC-bepaling per antibioticum63%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF13%
71143Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch.13%
71105HBs antigeen13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72841Anti-epileptica, m.b.v. chromatografie, elk4,2533%
72840Anti-epileptica, m.b.v immunoassay, elk2,259%
72805Benzodiazepinen, identificatie en/of kwantificatie4,159%
72811Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet, chromatografisch, per component103%
72850Nicotine/cotinine, chromatografisch13%
72812Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet m.b.v. immunoassay, per component (zie ook 072813).83%
72891Antimicrobiele middelen, enkelvoudig, microbiologische bepaling.23%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed13%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190074Telefonisch consult neuroloog - epilepsie categoraal2,2939%
193001Fysiotherapeutische behandeling.8,5835%
190073Herhalingsconsult neuroloog - epilepsie categoraal2,6732%
190075Klinisch consult neuroloog - epilepsie categoraal2,7219%
190072Eerste consult neuroloog - epilepsie categoraal117%
193057Consult arbeidsconsulent met patiŽnt - epilepsie categoraal3,1915%
194163Behandelingscontact - medisch psycholoog.2,5215%
193042Vervolgconsult - diŽtetiek - epilepsie categoraal4,215%
193074MDO paramedisch - epilepsie categoraal1,7514%
194008Psychodiagnostiek - neuropsychologisch onderzoek epilepsie - uitgebreid1,7514%
190080Opnamegesprek neuroloog - epilepsie categoraal1,2514%
193067Eerste consult maatschappelijk werk - epilepsie categoraal1,0913%
190087Ontslaggesprek neuroloog - epilepsie categoraal1,8811%
190084Telefonisch consult gespecialiseerd verpleegkundige - epilepsie categoraal3,2411%
193021Logopedie.310%
193073Dienstverlening & bemiddeling MW 30 min. - epilepsie categoraal2,259%
190083Vervolgconsult gespecialiseerd verpleegkundige - epilepsie categoraal1,358%
190071MDO medisch specialist - epilepsie categoraal67%
190082Eerste consult gespecialiseerd verpleegkundige - epilepsie categoraal17%
193003Kinderfysiotherapie15,57%
193006Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek op medische indicatie.1,345%
193026Telefonische zitting (fysiotherapie).43%
190076Artsenvisite kliniek neuroloog - epilepsie categoraal63%
193038Eerste consult - ergotherapie - epilepsie categoraal23%
193069Telefonisch/ emailconsult maatschappelijk werk - epilepsie categoraal13%
190088Opstellen behandelplan neuroloog - epilepsie categoraal13%
193022Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie73%
193024Preverbale logopedie53%
193078Logopedisch onderzoek - epilepsie categoraal13%
193041Eerste consult - diŽtetiek - epilepsie categoraal1,013%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd1,2516%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat24%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten14%
190371Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd, gesplitst24%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.3,1217%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname2,2536%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.4,6421%
190034Afwezigheidsdag27%
;