(bv: 990061066, 990022077, 109799030, 131999189, 189599010, 029799096, 099999020, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (89999006) met declaratienummer (15A531)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van het oor


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van het oorKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 42 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 2 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1100%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.167%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,567%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.41,67100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.133%
39752Brainstem auditory evoked potentials (BAEP/BER) met auto-akoestische emissie.133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1100%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,33100%
81290MRI hersenen167%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.133%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.133%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.133%
86802Radiologisch onderzoek ribben en/of sternum.133%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.233%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.133%
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.133%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).3,67100%
70419Kreatinine2,67100%
70443Kalium2,67100%
70703Bezinkingssnelheid2,67100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.17100%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,33100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase2,33100%
70689C-reactive proteinen (CRP)3,67100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.10,67100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling3,67100%
70442Natrium2,67100%
70116Ureum2,67100%
74896Alkalische fosfatase267%
72582Foliumzuur167%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine167%
70425Cholesterol, totaal1,567%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,567%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.167%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,567%
70715Trombocyten tellen367%
74895Kreatine-fosfokinase267%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd133%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.133%
70718Differentiele telling (machinaal)133%
70130Urinezuur233%
70421Fosfaat133%
74802Albumine133%
71511Vitamine B1, Thiamine133%
70460Triglyceriden233%
70151Vitamine B2133%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym133%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling1633%
71512Vitamine B6, Pyridoxine133%
70489ASAT, SGOT, transaminase233%
70303Sediment233%
74899Troponine, cardiale isovorm233%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk233%
70707Protrombinetijd133%
74251Cholesterol, HDL233%
72573Thyrotrofine (TSH)133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk233%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)133%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch233%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
194163Behandelingscontact - medisch psycholoog.133%
193001Fysiotherapeutische behandeling.1133%
194171Consultaties - overleg (inter)collegiaal - medisch psycholoog133%
194155Gegevensbeheer (dossier, info, interpretaties, decursus)† - medisch psycholoog233%
194161Nieuwe inschrijving (verwijzing, registratie, informatie, dossier) - medisch psycholoog.133%
194162Intake face-to-face contact - medisch psycholoog133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.2100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,567%
;