(bv: 079599005, 129999061, 990416016, 099999038, 029799024, 990216040, 159899016, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (89999036) met declaratienummer (15C400)

Het plaatsen van een cochleair implantaat bij Perceptieve slechthorendheid


Prijs van: Het plaatsen van een cochleair implantaat bij Perceptieve slechthorendheidKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 4 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 423 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 40 465,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,9379%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,5316%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0310%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,296%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.4,2381%
190204Verpleegdag.2,3818%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,069%
190703Spraakaudiometrie - audiologisch centrum1,475%
190702Toonaudiometrie - audiologisch centrum1,064%
190704Impedantiemetrie - audiologisch centrum1,753%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
31903Cochleaire implantaten (pre-)implantatie bij volwassenen.1,0376%
31905Cochleaire implantaten (pre-)implantatie bij kinderen.1,3424%
39034Transpositie van fascie.19%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
31904Cochleaire implantaten nazorg volwassenen.1,0512%
31712Verwijdering uit de gehoorgang van een of meerdere poliepen of corpora aliena.1,245%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.24%
31906Cochleaire implantaten nazorg kinderen.1,173%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
82445CT onderzoek van het petrosum, multidirectioneel onderzoek met reconstructies tbv afbeelden binnen- of middenoorpathologie. Dit codenummer is niet bedoeld voor de analyse van brughoektumoren.1,2834%
81002Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen.1,0518%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).19%
82490MRI achterste schedelgroeve.1,039%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,24%
39492Echografie van de buikorganen.12%
81290MRI hersenen12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).2,8717%
70443Kalium1,5813%
70442Natrium1,5413%
70419Kreatinine1,3313%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1,7911%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.3,7711%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,369%
70116Ureum1,299%
70715Trombocyten tellen1,377%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,456%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,144%
70707Protrombinetijd4,154%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,753%
70718Differentiele telling (machinaal)1,273%
74891ALAT, SGPT, Transaminase13%
70489ASAT, SGOT, transaminase12%
70703Bezinkingssnelheid12%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.22%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).1,252%
70704Bloedingstijd12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190723Gesprek audioloog - audiologisch centrum1,9812%
190741Logopedisch onderzoek - audiologisch centrum1,7410%
190761Gesprek maatschappelijk werk - audiologisch centrum1,334%
190726Controle hoortoestel - audiologisch centrum1,363%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0468%
39692Preassessment opname.1,0121%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,58%
;