(bv: 039899011, 028999028, 020107047, 011301003, 119499058, 029299033, 219699014, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (89999075) met declaratienummer (15B681)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een ontsteking in het middenoor of de gehoorgang


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een ontsteking in het middenoor of de gehoorgangKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 44 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 18 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 3 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.16,33100%
190009Klinisch intercollegiaal consult.133%
190011Eerste polikliniekbezoek.133%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.333%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.4867%
190205Verpleegdag klasse 3B.3633%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.133%
39794Eenvoudige toon-audiometrie.133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
30563Een of meer epidurale injecties boven de eerste lumbale wervel.333%
39680Perifeer infuus inbrengen.233%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.267%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.133%
81290MRI hersenen233%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.133%
120031Meerfasen skeletonderzoek.233%
82490MRI achterste schedelgroeve.133%
120230SPECT van skelet detail.233%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70442Natrium2,567%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling267%
70443Kalium2,567%
70419Kreatinine467%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.31,567%
70689C-reactive proteinen (CRP)2,567%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).2,567%
70116Ureum1,567%
74802Albumine133%
70703Bezinkingssnelheid333%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.4433%
70707Protrombinetijd1033%
70469Magnesium133%
70715Trombocyten tellen133%
70421Fosfaat133%
70718Differentiele telling (machinaal)233%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch21,567%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch367%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch167%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch5,567%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch3,567%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)433%
70517Beta lactamase test133%
70526Resistentiebepaling kwantitatief d.m.v. MRC/Etest per antibioticum, mycologisch533%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.133%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch133%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay733%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.333%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.333%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.233%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname133%
;