(bv: 149899010, 219799017, 990003016, 029499017, 131999202, 990616030, 020108185, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (90301008) met declaratienummer (15C407)

Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Hoge bloeddruk


Prijs van: Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Hoge bloeddrukKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 32 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Prijs van de behandeling
Geen prijs gevonden
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190009Klinisch intercollegiaal consult.533%
190011Eerste polikliniekbezoek.133%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.32,567%
190206Verpleegdag klasse 3C.3233%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.2,67100%
33219Catheterisatie van het rechter hart, inclusief eventuele drukmeting, O2-bepaling, angiografie (veneuze hartcatheterisatie), aansluiting van een uitwendige pacemaker.133%
33229Catheterisatie linker en evt. rechter hart, inclusief evt. angiografie (coronair en/of hart en/of arteria pulmonalis), drukmeting, O2-bepaling (arterieel en/of hart), aortografie, aansl.uitw.pm.133%
39843Bewakingstelemetrie.133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.3,33100%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.233%
39520Angiocardiografie.133%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.133%
86802Radiologisch onderzoek ribben en/of sternum.133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70489ASAT, SGOT, transaminase2,33100%
70443Kalium14,67100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,33100%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.3100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,33100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling7,33100%
70116Ureum13100%
70715Trombocyten tellen7,33100%
70419Kreatinine14,67100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).7,67100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.45,33100%
70442Natrium14,67100%
70425Cholesterol, totaal167%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk267%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.2,567%
74251Cholesterol, HDL167%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine167%
70820BNP/NT-proBNP2,567%
70689C-reactive proteinen (CRP)8,567%
70460Triglyceriden167%
74895Kreatine-fosfokinase267%
74896Alkalische fosfatase1,567%
70703Bezinkingssnelheid1,567%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.49,567%
72573Thyrotrofine (TSH)167%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym233%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed533%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling1133%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)133%
72582Foliumzuur133%
70718Differentiele telling (machinaal)233%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).633%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)433%
70707Protrombinetijd1133%
70449Transferrine133%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)333%
70417Vitamine C133%
70437IJzer133%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch233%
72424Apolipoproteine A, B, C, E133%
72649Ferritine133%
71511Vitamine B1, Thiamine133%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)133%
74801Eiwit133%
70303Sediment233%
72570Thyroxine (vrij T4)133%
70716Reticulocyten tellen233%
70469Magnesium233%
70421Fosfaat233%
74065HbAlc133%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1133%
74802Albumine433%
70717Differentiele telling (hand)133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,33100%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch167%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,567%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch133%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch833%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch133%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)433%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.16,567%
193012Enkelvoudige ergotherapie333%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1100%
;