(bv: 192001065, 972804040, 020107024, 131999054, 079599012, 109799033, 990089002, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (99699023) met declaratienummer (15B716)

Botoperatie of amputatie (Met verpleegligdagen) bij Diabetische voet


Prijs van: Botoperatie of amputatie (Met verpleegligdagen) bij Diabetische voetKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 24 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 5 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 327 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 12 675,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.4,7488%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,3737%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,2832%
190009Klinisch intercollegiaal consult.2,475%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,273%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.23,9284%
190205Verpleegdag klasse 3B.24,8913%
190206Verpleegdag klasse 3C.32,783%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,3839%
39737Onderzoek arteriŽle obstructies extremiteiten dmv bloeddrukmeting armen en/of benen of penis met CW doppler of plethysmografie incl PVR curven of doppler stroomsnelheid curven incl een belastingproef.1,7724%
39775Duplex bloedvaten in extremiteiten.2,1616%
39776Hematotachografie (HTG), Doppler.1,553%
39738Onderzoek veneuze afwijkingen extremiteiten dmv registreren veneuze CW dopplersignalen incl. proximale en distale compressietests en/of vasalva manoeuvres en/of outflow- of fotoplethysmografie.1,363%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38690Amputatie van het onderbeen.1,140%
38794Exarticulatie volgens chopart of lisfranc, respectievelijk amputatie transmetatarsaal.1,0927%
38791Amputatie of exarticulatie van een teen.1,2419%
38795Wegnemen 5e teen plus metatarsale V met uitzondering van de basis.1,0414%
38943Poliklinische wondexcisie en wondtoilet na verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).4,5214%
38942Klinische wondexcisie en wondtoilet. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).1,5912%
38790Amputatie in de voetwortel.1,1610%
38853Behandeling van grote diepe abcessen zoals mastitis of pectoraal phlegmone, hand- en voetphlegmone, panaritium (uitsluitend met incisie en drainage), perianaal abces en peritonsillair abces.1,229%
38590Amputatie bovenbeen.1,038%
38911Op.verw. gezwellen uitgaande van cutis, subcutis en/of onderhuids vet- en bindweefsel of verwijderen corpora aliena, inwendige metalen hechtingen, apparaat volgens Ton e.d. dmv excisie.1,378%
38941Poliklinische wondexcisie en wondtoilet zonder verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).1,714%
38805Excochleatie en/of sequestrotomie van middelgrote beenderen.1,173%
38891Verbeteren stomp van grote ledematen.3,273%
38691Exarticulatie van het onderbeen.1,113%
38912Operatieve verwijdering van gezwellen, corpora aliena en dergelijke, uitgaande van of zich bevindende in dieper liggende structuren dan in code 038911 is omschreven.1,132%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,3816%
38894Verwijderen klein gips.3,118%
38895Verwijderen groot gips.2,356%
38697Circulair gips voor voet en onderbeen.1,55%
38698Loopgips voor onderbeen.3,445%
38695Loopgips.1,643%
38798Gipsschoen.1,73%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,252%
39097Aanleggen van locale intraveneuze of algehele anesthesie + bloedleegte, respectievelijk plexusblokkade van een extremiteit, in combinatie met andere verrichtingen in dezelfde zitting.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.1,5962%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,0435%
89090MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en).1,114%
80023Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriŽle catheterisatie.1,2710%
89070Echografie onderste extremiteit.1,489%
87070Echografie van de buikorganen.1,118%
89020Radiologisch onderzoek arteriŽn van het been.1,186%
88920Radiologisch onderzoek abdominale aorta inclusief bij dit onderzoek afgebeelde zijtakken en beenarteriŽn.1,055%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,115%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.1,093%
87090MRI abdomen.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.45,4389%
70443Kalium7,187%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).8,0387%
70442Natrium7,186%
70419Kreatinine6,8186%
70116Ureum5,9684%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.43,7883%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling6,4482%
70689C-reactive proteinen (CRP)5,8977%
70715Trombocyten tellen4,7469%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,7552%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).5,0551%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase2,6651%
70703Bezinkingssnelheid3,2349%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,2949%
74896Alkalische fosfatase2,7247%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,7245%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,644%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk3,2641%
74802Albumine2,428%
70718Differentiele telling (machinaal)2,0827%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.2,6326%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling8,9525%
70707Protrombinetijd5,7623%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,0422%
74801Eiwit1,5121%
74895Kreatine-fosfokinase2,321%
70421Fosfaat3,0819%
70307Amylase2,1418%
70119Chloride2,118%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)4,0817%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed3,1817%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd3,2515%
74065HbAlc1,0814%
70303Sediment1,313%
70717Differentiele telling (hand)1,8213%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed3,5912%
70469Magnesium2,4611%
70424Alkali reserve3,0310%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,8610%
70468Melkzuur2,0610%
70425Cholesterol, totaal1,189%
72649Ferritine1,529%
70820BNP/NT-proBNP2,269%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,78%
70460Triglyceriden1,228%
70437IJzer1,167%
74251Cholesterol, HDL1,837%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,096%
70130Urinezuur1,646%
72573Thyrotrofine (TSH)1,186%
74899Troponine, cardiale isovorm1,716%
70449Transferrine1,16%
72582Foliumzuur1,056%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,265%
70716Reticulocyten tellen1,255%
74064Geglyceerde hemoglobine1,474%
70714Eosinofielen tellen1,624%
71739Micro-albumine in urine13%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)7,083%
70496Osmolariteit1,253%
70737Tromboplastinetijd, partieel4,273%
70445IJzerbindingscapaciteit1,53%
72570Thyroxine (vrij T4)1,23%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu3,83%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief1,223%
70128Kreatine3,132%
70483Ammoniak1,132%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).2,752%
72646Parathormoon (PTH)1,252%
74151Lipase12%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch7,132%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch3,9960%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,6755%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch23,1350%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch7,1128%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2,7425%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,0824%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)3,2722%
70517Beta lactamase test1,7910%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.2,278%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch28%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,78%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,158%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay3,734%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.1,934%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.11,8334%
193012Enkelvoudige ergotherapie5,635%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd3,7118%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten3,1917%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,3848%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,3375%
39692Preassessment opname.1,328%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,258%
39691Preassessment dagopname.1,115%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).4,674%
;