(bv: 099499010, 069899257, 100501046, 199299106, 090301010, 069899237, 990004052, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (99699067) met declaratienummer (15C446)

Meer dan 28 verpleegligdagen (Inwendige geneeskunde/ Reumatologie) bij Een aandoening van slagaders of haarvaten


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen (Inwendige geneeskunde/ Reumatologie) bij Een aandoening van slagaders of haarvatenKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 50 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 4 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1139%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.235%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.2,517%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.2,3326%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.51,0765%
190205Verpleegdag klasse 3B.48,535%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,6448%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).1,517%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).117%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.217%
39839Spirografische longfunctiebepaling.29%
39738Onderzoek veneuze afwijkingen extremiteiten dmv registreren veneuze CW dopplersignalen incl. proximale en distale compressietests en/of vasalva manoeuvres en/of outflow- of fotoplethysmografie.29%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.19%
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoÔd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.19%
39737Onderzoek arteriŽle obstructies extremiteiten dmv bloeddrukmeting armen en/of benen of penis met CW doppler of plethysmografie incl PVR curven of doppler stroomsnelheid curven incl een belastingproef.24%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38941Poliklinische wondexcisie en wondtoilet zonder verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).19%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.29%
39680Perifeer infuus inbrengen.39%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,7483%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,1752%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,4548%
87070Echografie van de buikorganen.1,5639%
89070Echografie onderste extremiteit.117%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.817%
39494Echografie van het hart.1,3313%
80023Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriŽle catheterisatie.29%
89090MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en).19%
84020Radiologisch onderzoek arteria brachialis.29%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.19%
86042CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel.29%
87090MRI abdomen.19%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.19%
86902Mammografie, al of niet met contrast in melkgangen.19%
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.19%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.19%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling14,26100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase7,57100%
70419Kreatinine13,13100%
70116Ureum14,26100%
70442Natrium15,04100%
70489ASAT, SGOT, transaminase7,39100%
70443Kalium15,04100%
70715Trombocyten tellen11,65100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).22,96100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)7,2491%
74802Albumine4,5791%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.16,9591%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase8,4283%
70718Differentiele telling (machinaal)3,0583%
74896Alkalische fosfatase8,4283%
70689C-reactive proteinen (CRP)9,1874%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.5,8874%
70707Protrombinetijd13,570%
70703Bezinkingssnelheid5,0765%
74801Eiwit1,8765%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk10,1365%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.11,4765%
70421Fosfaat3,3857%
70460Triglyceriden1,6957%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.49,6957%
74895Kreatine-fosfokinase1,6752%
74251Cholesterol, HDL3,0948%
72649Ferritine1,4548%
70303Sediment1,6448%
70307Amylase2,1848%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed4,3648%
70469Magnesium2,3648%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)9,843%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed343%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,243%
72570Thyroxine (vrij T4)1,3339%
70425Cholesterol, totaal239%
72573Thyrotrofine (TSH)1,535%
70437IJzer1,4330%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,4330%
70717Differentiele telling (hand)4,5730%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)3,7130%
70119Chloride3,1430%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd2,8630%
70424Alkali reserve2,8630%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)2,5730%
70494Cryoglobuline, kwalitatief1,3326%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)3,6726%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief126%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine222%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling1222%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).10,822%
72582Foliumzuur1,622%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,517%
70820BNP/NT-proBNP1,517%
74065HbAlc117%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie517%
70487Fibrinogeen117%
70468Melkzuur1,517%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch4,517%
70737Tromboplastinetijd, partieel317%
70130Urinezuur117%
70108Diaceetzuur2,517%
70738Trombinetijd117%
70449Transferrine213%
70716Reticulocyten tellen2,6713%
70476Immunoglobuline, elk3,3313%
74942Cryoglobuline, kwantitatief213%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,3313%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)1,3313%
74151Lipase213%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)213%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)1,3313%
71732Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.19%
79004Reumafactoren (Elisa) (CLB-B)19%
74899Troponine, cardiale isovorm19%
74769Lambda ketens, vrij of gebonden, elk19%
79016Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-C)29%
71739Micro-albumine in urine19%
70481Cellen tellen in liquor29%
72575Thyroxine (T4)19%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk19%
70128Kreatine299%
72561Groeihormoon, hGH, Somatropine19%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)49%
72576Trijoodthyronine (T3)19%
79014Complementfactoren-immunochemie, bijzonder (CLB-C)19%
70695Anti-perinucleaire factor (PNF)49%
72562Rh-LH belastingtest (= LH op 0-30-60 min).19%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.69%
74803Myoglobine19%
74767Kappa ketens, vrij of gebonden, elk19%
79015Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-B)69%
70184Immuno-electroforese, na concentratie19%
70755Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans.24%
70197Metanefrinen, normetanefrinen64%
77291Haptoglobine44%
70450Koolhydraat DeficÔent Transferrine (CDT).24%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.24%
72554Thyrotrofine (TSH) binding inhibitor24%
79017Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-B)44%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).24%
71511Vitamine B1, Thiamine24%
79018Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-C)24%
72646Parathormoon (PTH)24%
71512Vitamine B6, Pyridoxine24%
70616Agglutinatie, koude24%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,6448%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,8939%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,5639%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)4,8630%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch326%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch10,422%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig4,517%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF1,517%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief1,517%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay1,517%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay517%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,517%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch1,517%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.129%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)19%
71142Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch.19%
70628VDRL-reactie (kwantitatief)19%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF29%
70601Agglutinatiereactie volgens Widal, voor elk micro-organisme59%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.19%
71105HBs antigeen19%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief19%
70618Anti-sterptolysine titer / anti-DNase B titer of stapholysine titer, elk29%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch19%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch19%
70620L-agglutinatie19%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)19%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.217%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay213%
74721Koper19%
79993CLB-referentietarief.44%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.16,2535%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd2,6775%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190126IC opnametoeslag groep 1. Wordt geregistreerd op de eerste IC behandeldag.19%
190127IC beademingstoeslag groep 1.29%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,6752%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname13,8765%
190034Afwezigheidsdag9,517%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).417%
;