(bv: 099899019, 029199126, 109999060, 020110049, 990030020, 029399033, 070601009, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (99699073) met declaratienummer (15C452)

Operatie aan de operatie of een bloedvat in de buikholte (Operatie aan de aorta - met verpleegligdag(en)) bij Een aandoening van slagaders of haarvaten


Prijs van: Operatie aan de operatie of een bloedvat in de buikholte (Operatie aan de aorta - met verpleegligdag(en)) bij Een aandoening van slagaders of haarvatenKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 10 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 2108 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 14 455,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,3575%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,2840%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1728%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,254%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.9,1978%
190205Verpleegdag klasse 3B.11,3120%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,3834%
39775Duplex bloedvaten in extremiteiten.1,9314%
39737Onderzoek arteriŽle obstructies extremiteiten dmv bloeddrukmeting armen en/of benen of penis met CW doppler of plethysmografie incl PVR curven of doppler stroomsnelheid curven incl een belastingproef.1,4712%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.1,217%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).3,82%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,62%
39739Duplexonderz. arterien of venen1,342%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33554Reconstructie aan de aorta of haar directe zijtakken zoals arteria renales en arteria iliaca, open procedure (zie 033555 voor endovasculair).1,0839%
33555Reconstructie aan de aorta of haar directe zijtakken zoals arteria renales en arteria iliaca, endovasculair (zie 033554 voor open procedure).1,0922%
33521Endoscopische operaties aan intra-abdominaal gelegen grote vaten, zonder herstel der continuÔteit of ateriectomie (zie 033520 voor open procedure).1,1710%
33670Open reconstructie van een perifere slagader door middel van transplantaat, endarteriectomie of patch (zie 033669 voor reconstructie m.b.v. operatiemicroscoop, zie 033668 voor endov.).1,649%
33561Inbrengen van een aorta-bifurcatie prothese en reconstructie van beide arteriae renales, open procedure (zie 033562 voor endovasculair).1,037%
33562Inbrengen van een aorta-bifurcatie prothese en reconstructie van beide arteriae renales, endovasculair (zie 033561 voor open procedure).1,035%
35512Proeflaparotomie.1,214%
33559Inbrengen van een aorta-bifurcatie prothese en reconstructie van een arteria renales, open procedure (zie 033560 voor endovasculair).1,074%
33600Embolectomie van perifere bloedvaten.1,214%
33556Reconstructie aan de aorta of haar directe zijtakken zoals arteria renales en arteria iliaca.1,084%
33630Operaties aan extra-thoracaal gelegen grote vaten, zonder herstel der continučteit arteriectomie aan de extremiteiten.1,113%
33560Inbrengen van een aorta-bifurcatie prothese en reconstructie van een arteria renales, endovasculair (zie 033559 voor open procedure).1,063%
33677Aanleggen cross-over arteria subclavia of arteria femoralis.1,133%
33152Correcties aan de intra-thoracale grote vaten onder andere aortaruptuur, respectievelijk aneurysma arteria anonyma.1,012%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33350Percutane transluminale angioplastiek niet-coronaire centrale vaten (zie 033699 voor niet-coronaire perifere vaten en 033491 voor cerebropetale vaten).1,096%
39680Perifeer infuus inbrengen.1,26%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,185%
80930Inbrengen van een aorta stentgraft in samenwerking met een chirurgisch team.1,345%
33699Percutane angioplastiek niet-coronaire perifere vaten (zie 033350 voor niet-coronaire centrale vaten en 033491 voor cerebropetale vaten).1,134%
30563Een of meer epidurale injecties boven de eerste lumbale wervel.1,034%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,4262%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.3,0642%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,2727%
87070Echografie van de buikorganen.1,3221%
88920Radiologisch onderzoek abdominale aorta inclusief bij dit onderzoek afgebeelde zijtakken en beenarteriŽn.1,1514%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,1914%
80023Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriŽle catheterisatie.1,4813%
39530Arteriografie.1,148%
89070Echografie onderste extremiteit.1,435%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,124%
89142CT onderzoek van de onderste extremiteiten, met of zonder intraveneus contrast.1,163%
87090MRI abdomen.1,063%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.1,133%
89020Radiologisch onderzoek arteriŽn van het been.1,72%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).8,1191%
70443Kalium7,388%
70419Kreatinine5,7887%
70442Natrium7,1787%
70116Ureum5,1882%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.14,1982%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling5,573%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,769%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,9669%
70715Trombocyten tellen4,8269%
70689C-reactive proteinen (CRP)4,6962%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.11,5861%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,9543%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed8,8941%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,9241%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase2,7640%
70707Protrombinetijd4,3439%
74896Alkalische fosfatase2,7438%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,8636%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk3,335%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.5,9334%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed629%
70703Bezinkingssnelheid2,1828%
70421Fosfaat4,4828%
74895Kreatine-fosfokinase2,8927%
74802Albumine3,327%
70119Chloride4,3427%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)6,2725%
70468Melkzuur5,7125%
70469Magnesium4,3224%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd3,7423%
70307Amylase2,1922%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling3,7420%
70718Differentiele telling (machinaal)2,1320%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,6119%
74801Eiwit2,1716%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym2,7614%
70460Triglyceriden1,9914%
70425Cholesterol, totaal1,4712%
74251Cholesterol, HDL2,3411%
70424Alkali reserve13,9210%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,0810%
70487Fibrinogeen2,3610%
70303Sediment1,410%
70737Tromboplastinetijd, partieel6,179%
70717Differentiele telling (hand)2,449%
72649Ferritine3,338%
74899Troponine, cardiale isovorm2,167%
70820BNP/NT-proBNP2,857%
70714Eosinofielen tellen2,145%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,44%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu7,524%
72424Apolipoproteine A, B, C, E2,334%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)5,123%
74151Lipase1,353%
74064Geglyceerde hemoglobine1,323%
70130Urinezuur1,343%
72573Thyrotrofine (TSH)1,173%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk5,493%
70738Trombinetijd3,883%
70716Reticulocyten tellen2,882%
70108Diaceetzuur1,342%
74065HbAlc1,182%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)2,712%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,5716%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch3,416%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)3,415%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch5,1114%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch3,4914%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch29,8710%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,8310%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch3,647%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.1,234%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig1,94%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,483%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.3,262%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,37%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,112%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed4,174%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay4,262%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.8,2224%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190302Klassieke aortabroekprothese (zie 190625 voor endovasculaire aortabroekprothese).1,0925%
190341Endovasculaire stent (zie 190342 en 190343 voor cardiovasculaire stents).1,216%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd4,9322%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat4,369%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten6,498%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E1,764%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,2229%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,332%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,2275%
39692Preassessment opname.1,135%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,3515%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).5,382%
;